Skip to content

Pagerbti Mielagėnų miestelio šviesuoliai

Lina RAGINYTĖ

Laimingas tas kraštas, kuriam likimo vingiai nepagailėjo  ypatingų asmenybių, šviesuolių, dvasiškai brandžių ir aukštos vidinės kultūros žmonių. Vienas tokių kraštų – Mielagėnai. Kokias gyvybines energijas spinduliuoja šis kraštas, kad sutraukia į vieną vietą ne vieną ir ne du, o visą būrį tokių žmonių? Atsakymo turbūt net neverta ieškoti. Pakaks tiesiog didžiuotis jais ir džiaugtis jų darbais mielam kraštui, mielai šaliai ir mieliems jos žmonėms.

Sekminių savaitgalis Mielagėnuose, prasidėjęs Poezijos naktigone, sekmadienį tęsėsi Sekminių atlaidais. Į Mažąją Mielagėnų katedrą atskubėjo net tik parapiečiai, bet ir Naktigonės dalyviai iš įvairių šalies kampelių bei dažnas šio krašto svečias – kultūros ministras Šarūnas Birutis su žmona Rasa.

Tądien ne tik Sekminių atlaidai švęsti, tądien pagerbti ir Mielagėnų krašto šviesuoliai. Pirmiausia buvo pasveikintas Mielagėnų žentas iš Dzūkijos Mindaugas Milinavičius, į šį kraštą atvykęs prieš 56-erius metus ir iki šių dienų tebežavintis ir tebedžiuginantis jį. Šis žmogus, švenčiantis garbingą 80-ąjį jubiliejų, žinomas ir gerbiamas visame rajone. Ta proga gerb. Mindaugą sveikino ir kun. Marijonas Savickas, ir seniūnė Milda Bielinienė su miestelio bendruomene.

„Sveikiname Mindaugą Milinavičių, sulaukusį garbingo jubiliejaus menininką, auksinių rankų meistrą, dainorių ir pasakorių, Lietuvos kaimo mylėtoją, gražiausios sodybos šeimininką. Kupinas vilties, stiprus ir pasitikintis savimi priimkite kiekvienos akimirkos žavesį, kurį dovanos naujo dešimtmečio gyvenimo upė. Stiprios sveikatos, ilgų ir ramių gyvenimo metų, Dievo palaimos linki seniūnė ir Mielagėnų bendruomenė“, – sakė Valė Švarcienė.

Dovanodamas jubiliatui poezijos knygą, kun. Marijonas pastebėjo: „Džiaugiamės visais Mielagėnų žentais, nes visi jie, kaip sako liaudis, ir prie tančiaus ir prie rožančiaus“.

Sugiedojus Ilgiausių metų, pats jubiliatas, atsidėkodamas už dėmesį ir įvertinimą, pamalonino visus savos kūrybos eilėmis, skirtomis gyvenimui. Paskutiniosios eilutės nepaprastai jautrios ir iškalbingos, jomis žmogus prisipažįsta, gyvenęs ir tebegyvenąs gyvenimą prasmingai: „…savo nutrintus aulinius batus padėsiu į skrynią ir uždengsiu skrybėle, kad ne taip greitai apdulkėtų“.

Ta pačia proga kun. Marijonas nuoširdžiausius padėkos žodžius ir paveikslą, simbolizuojantį ėjimą link tikslo, dovanojo bendruomenės pirmininkei Valei Švarcienei, Jorio apdovanojimų nominantei. Nors ponia Valė ir negavo šio apdovanojimo, tačiau jos nuveikti darbai šiam kraštui kur kas svarbesni ir ilgaamžiškesni, nei bet koks apdovanojimas.

Paskutinė naujiena apie dar vieną laimėtą gerb. Valės projektą – 1000 eurų rajono savivaldybės lėšų, skirtų užbaigti Mielagėnų bažnyčios grindų remontą. Centrinis takas jau nušveistas ir nulakuotas. Laimėtų lėšų užteks tik lakui, o šveis parapiečiai bažnyčios grindis jau savo jėgomis. Kas gali būti prasmingiau ir vieningiau už bendro tikslo turėjimą ir jo siekimą.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here