Skip to content

Meironys gyvi savo tradicijomis

Jonas BALTAKIS

Meironyse jau šešti metai, kaip kaimo karvės neplaukia į vasaros ganyklas Pabiržės pusiasalyje. Nebeliko žalųjų. Dabar Meironyse vos viena vienintelė karvutė likusi. Todėl ir visos šalies susidomėjimas Meironų Sekminėmis, kaip buvo kadaise, išblėso. Sekminių šventė teberengiama kasmet, vyko ji ir šiemet, tačiau tai tik gražus vietos bendruomenės suėjimas. Liko tradicija ir Sekminių kiaušinienę kepti, ir suneštinį vaišių stalą padengti, žuvienės privirti, kad jos visiems, kaip, beje, ir kiaušinienės, užtektų…

Praėjęs šeštadienis buvo vėsus, bet saulėtas ir labai vėjuotas. Vėjas draskėsi, ūžė, šniokštė uždusęs, tarsi paleistas po ilgo tūnojimo kokiame Meironų svirne. Todėl pradėdamas šv. Mišias kun. Vidas Smagurauskas sakė: „Tai labai simboliška. Juk atsiųsta Sekminių Šventoji Dvasia taip pat su tokiu ūžesiu iš Dangaus nusileido, visi pirmiau būtent ūžesį ir išgirdo“. Po nedidelės pauzės klebonas dar pajuokavo: „Žino Dievas, ką daro. Apdovanojo mane svoriu, antraip nupūstų mane vėjas nuo šios scenos, kaip šapelį…“.

Po šv. Mišių meironiškius pasveikino Aukštaitijos nacionalinio parko direktorius Gedas Kukanauskas. Kadangi tai buvo jo pirmasis viešas prisistatymas kaimui, pirmasis jo dalyvavimas Meironų Sekminėse, jam įteiktas sūris, suslėgtas iš tos vienintelės kaimo karvutės pieno. Tad parko direktorius palinkėjo, kad Meironyse atsirastų ir daugiau karvių. Į tai renginio vedėja Sigutė Mudinienė išreiškė viltį, kad gal direktorius pagal kokį projektą kaimui keletą raguotųjų nupirktų…

Šakotį dovanų atvežė pirmoji rajono pora – meras Henrikas Šiaudinis su žmona, sveikino ir seniūnas Jonas Polito, bitininkai Vytautas Gimžauskas ir Saulius Šilinis. Visi kalbėtojai pirmiausia gyrė meironiškius už tradicijų puoselėjimą, už gražiai tvarkomą kaimą, kuris šįkart, tarsi nuotaka, vilkėjo žydinčių sodų nuometą. Sakyta, kad tradicijos gyvos tol, kol gyva bendruomenė ir žmonės.

Seniūnas pasveikino ir įteikė dovanų darbščiausiems meironiškiams, taip pat šiemet kaimo žmonėms, švenčiantiems apvalius jubiliejinius gimtadienius: Bronei ir Broniui Kriaučiūnams, Danutei Guobienei, Sigitui Lukoševičiui ir Birutei Ščajevai. Padėkos raštai taip pat įteikti kaimo bendruomenės pirmininkei Irenai Lukoševičienei ir meironiškiui Broniui Lazdauskui, šventei parengusiam puikią fotoparodą. Nuotraukos buvo iškabintos ant ilgos, ilgos tvoros, nes jų buvo itin daug. Nuotraukose – ankstesnių Sekminių šventės akimirkos.

Buvo turininga koncertinė programa. Iš Kauno atvyko jaunimo folkloro ansamblis „Sodailio“, kartu su smagia bandonininkų grupe „Kauno bandonija“. Daug publikos plojimų pelnė Strigailiškio kaimo seklyčios liaudies muzikos kolektyvo „Eldija“ romansai ir akordeonininkų melodijos.

Vykstant koncertui, Nacionalinio parko vyrai išvirė puodą iš toli kvepiančios žuvienės, o kita komanda iš 200 kiaušinių iškepė didžiulę skardą „paucienės“ (kiaušinienės) su spirgučiais. Visko visiems užteko, tad niekas namo alkanas negrįžo.

Vaišėmis lūžo ir suneštinis stalas, ant kurio, kaip tokiais atvejais sakoma, tik paukštės pieno betrūko. Ne, vis dėlto šįkart kažko labai įprasto „trūko“ – ant stalo nebuvo nė lašo alkoholio!

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here