Skip to content

Kaip deklaruoti daugiametes pievas ir ganyklas

MI informacija

Artėjant pasėlių deklaravimo termino pabaigai, kuri šiemet numatyta birželio 6 d., sulaukiame vis daugiau klausimų, susijusių su daugiamečių ganyklų arba pievų (daugiametės pievos) bei pievų iki 5 m. deklaravimu. Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) norėtų dar kartą  informuoti apie šiuo metu galiojančią tvarką, akcentuodama pačius aktualiausius Jums kylančius klausimus.

Pirmiausia atkreipiame dėmesį į tai, kad yra patvirtintas Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašas (aprašas), kurio tikslas – nustatyti reikalavimus dėl pakeistos paskirties daugiamečių pievų atkūrimo į pievas, taip pat paaiškinti šių reikalavimų administravimo ir kontrolės nuostatas.

Minėtajame apraše nurodyta, kad viršijus didžiausią Lietuvos mastu galimą daugiamečių pievų ploto sumažinimą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) iki gruodžio 31 d. informuoja pareiškėjus, kurie, pagal dvejų ankstesnių metų paraiškų duomenis disponuoja žeme, kuri buvo pakeista iš daugiametės pievos į kitą paskirtį (pavyzdžiui, ariamąją žemę, sodus arba uogynus) dėl išartų plotų atkūrimo į pievas. Tuo atveju, jei daugiametė pieva buvo pakeista į kitą paskirtį, o vėliau žemė perduota kitam žemės valdytojui, naujasis žemės valdytojas perima visus su daugiamečių pievų atkūrimu susijusius įsipareigojimus, jeigu pretenduoja gauti tiesiogines išmokas už deklaruojamus plotus.

Atsakydami į dažniausiai kylančius klausimus, pateikiame keletą svarbių pavyzdžių dėl daugiamečių pievų deklaravimo.

I pavyzdys.Pareiškėjas išaria ganyklą arba pievą prieš tai niekad nedeklaruotame plote ir šį plotą (pirmą kartą) deklaruoja kaip ariamąją žemę (pvz., javus).

Sprendimas. Plotas (jei nebus kitų neatitikimų bei deklaravimo sistemoje bus užfiksuotas kaip sutvarkytas paramai tinkamas plotas) bus tinkamas tiek žalinimo, tiek ir kitoms plotinėms ES paramos schemoms, pareiškėjui nebus taikoma prievolė atkurti išartą ganyklą arba pievą, kadangi plotas paprasčiausiai niekada nebuvo deklaruotas kaip pieva ir todėl pareiškėjui negali būti taikomi ploto atkūrimo į pievą reikalavimai.

II pavyzdys. Pareiškėjas sutvarkė pievos plotą, kuris anksčiau niekad nebuvo deklaruotas ir nori jį deklaruoti. Plotas priskirtas prie daugiamečių pievų. Pirmaisiais tokio ploto deklaravimo metais pareiškėjas jį deklaruoja kaip pievą – daugiametę pievą, nes kaip pievos iki 5 m. deklaruoti jis negali.

Sprendimas. Niekad nedeklaruotas pievos plotas, užfiksuotas kaip daugiametė pieva – pirmaisiais tokio ploto deklaravimo metais gali būti deklaruojamas arba kaip daugiametė pieva, arba kaip ariamoji žemė (pvz., javai), bet ne kaip pieva iki 5 m. Pareiškėjas, deklaravęs tokį plotą kaip pievą, prisiima įsipareigojimą šį plotą išlaikyti kaip daugiametę pievą.

III pavyzdys. Pareiškėjas įsigijo ar išsinuomojo pievos plotus ir nežino, kiek metų iš eilės jie deklaruoti kaip pievos (galbūt tai jau daugiametės pievos).

Sprendimas. Deklaravimo metu informacinė sistema įspėja pareiškėjus apie „potencialias“ daugiametes pievas, t. y. plotus, kurie deklaruoti kaip pievos 4 metus iš eilės. Tokiu būdu pareiškėjai yra įspėjami, kad dar kartą deklaravus plotą kaip pievą, jis  virs daugiamete pieva. Tačiau jei plotas buvo deklaruotas kaip pieva jau 5 metus iš eilės, jis bus jau užfiksuotas ir sistemoje matomas kaip daugiametė pieva, todėl, deklaruodamas tokį plotą, pareiškėjas prisiima ir galimus įsipareigojimus dėl ploto atkūrimo į pievą (pievos pakeitimo į kitą paskirtį atveju).

IV pavyzdys. Pareiškėjas įsigijo ar išsinuomojo pievų plotus ir juos suarė, tačiau tvirtina, kad tie plotai ir prieš jam įsigyjant taip pat buvo ariamoji žemė. 

Sprendimas. Jei daugiametė pieva buvo pakeista į kitą paskirtį, o vėliau žemė perduota kitam žemės valdytojui, naujasis žemės valdytojas privalo prisiimti visus su daugiamečių pievų atkūrimu susijusius įsipareigojimus.

V pavyzdys. Pareiškėjas abejoja daugiamečių pievų ar aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamų daugiamečių pievų sluoksnio sudarymo teisingumu, t. y. mano arba turi įrodymų, kad plotas užfiksuotas kaip daugiametė pieva galimai neteisingai.

Sprendimas. Jei pareiškėjas mano ar turi įrodymų, kad plotas buvo galimai neteisingai priskirtas prie daugiamečių pievų ar aplinkosaugos atžvilgiu pažeidžiamų daugiamečių pievų, jis gali kreiptis į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą ( ŽŪIKVC) ir NMA su prašymu patikslinti duomenis. Gavusios pareiškėjo prašymą, institucijos įvertins jį ir, pastebėjusios sisteminę klaidą, į prašymą atsižvelgs bei patikslins sistemos duomenis.

VI pavyzdys.Pareiškėjas dvejus metus deklaruoja žemės ūkio naudmenas kodu GPŽ, o vėliau dvejus metus iš eilės deklaruoja, pvz., kviečius ir vienus metus kaip GPŽ. Kaip tokiu atveju ūkininkas turės deklaruoti žemės ūkio naudmenas šeštaisiais metais – GPŽ ar DGP kodu.

Sprendimas. Pareiškėjas tame pačiame plote dvejus metus deklaravęs plotą kaip pievą iki 5 metų, po to dvejus metus deklaravęs, pvz., kviečius ir vėliau vienerius metus deklaravęs vėl pievą iki 5 metų, šeštaisiais metais šį plotą galės deklaruoti kaip pievą iki 5 metų, nes plotas nėra užfiksuotas kaip daugiametė pieva.

VII pavyzdys. Pareiškėjas penkerius metus iš eilės deklaravo GPŽ kodu žymimas naudmenas, tačiau šeštaisiais metais deklaruotos pievos suartos, deklaravimo metu sistema leido žymėti naudmenas skirtingu nei DGP kodu, o šiemet deklaravimo sistema neleidžia deklaruoti naudmenų kitu nei DGP kodu.

Sprendimas. Pareiškėjas, tame pačiame plote penkerius metus deklaravęs pievą iki 5 metų, šeštaisiais ją suaręs ir deklaravęs ariamosios žemės kodu, septintaisiais metais gali deklaruoti bet kokiu kodu, išskyrus kaip pievą iki 5 metų – kaip ir visų kitų daugiamečių pievų atveju. Reikia atkreipti dėmesį, kad plotas yra užfiksuotas kaip daugiametė pieva ir jį kitais metais gali tekti atkurti – aišku tik tokiu atveju, jei Lietuvos mastu bus viršytas didžiausias galimas daugiamečių pievų ploto sumažėjimas.

Jei deklaravimo metu kyla nesklandumų dėl daugiamečių pievų ar jų įbraižymo,  visuomet galite kreiptis į ŽŪIKVC bei NMA. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog atsakymai dėl naujų plotų deklaravimo ar kitų klausimų jau kelis mėnesius yra skelbiami ministerijos interneto svetainėje www.zum.lt skyrelyje „Tiesioginė parama 2015–2020 m.“ skiltyje „Dažniausiai užduodami klausimai“. Kviečiame sekti ministerijos viešai skelbiamą informaciją.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje