Skip to content

Teismas netenkino mokinio tėvų skundo dėl paimto telefono

Prienų rajono apylinkės teismas netenkino mokinio motinos skundo dėl policijos komisariato nutarimo nepradėti administracinio teisės pažeidimo bylos dėl savavaldžiavimo.

Nagrinėjant bylą teisme buvo nustatyta, kad mokinio motina su pareiškimu kreipėsi į policijos komisariatą dėl administracinio teisės pažeidimo bylos iškėlimo mokytojai dėl savavaldžiavimo. Pareiškime buvo nurodyta, kad iš pareiškėjos sūnaus mokytoja per pamoką neteisėtai atėmė mobiliojo ryšio telefoną, kurį vėliau perdavė mokyklos direktoriui. Tėvai buvo priversti kreiptis į policiją, kadangi telefoną atgavo tik kitą dieną iš mokyklos direktoriaus. Policijos komisariatas atsisakė pradėti administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną, kadangi nustatė, kad mokyklos mokinių elgesio taisyklėse yra numatyta galimybė mokytojui paimti telefoną iš mokinio, jeigu šis juo naudojasi. Motina nesutiko su policijos komisariato nutarimu ir jį apskundė teismui, prašydama pradėti administracinio teisės pažeidimo teiseną mokytojos atžvilgiu dėl savavaldžiavimo.  

Nagrinėjamu atveju buvo aiškinamasi, ar mokytoja, paimdama telefoną, veikė teisėtai, t. y. ar savo tariamą ar tikrąją teisę vykdė pažeisdama įstatymo ar nustatytos tvarkos reikalavimus, kas yra būtina sąlyga administracinei atsakomybei dėl savavaldžiavimo kilti. Skundą pateikusi pareiškėja teigė, kad pedagogės savavaldžiavimas pasireiškė neteisėtu jos sūnaus telefono paėmimu, nes tokio veiksmo nereglamentuoja mokyklos mokinių elgesio taisyklės, kurios numato, kad pamokų ir renginių metu mobilųjį telefoną mokinys turi išjungti. Teismo posėdžio metu pareiškėja teigė, kad jos sūnus nesinaudojo mobiliuoju ryšiu, pateikė teismui detalią telefono išklotinę, iš kurios matyti, kad pažeidimo dieną mobilusis internetas buvo naudojamas tik vėlai vakare. Mokytoja teismo posėdžio metu paaiškino, kad telefonas buvo padėtas ant stalo, liečiamasis ekranas nešvietė, tačiau telefono dėklas buvo atverstas, mokinys nedalyvavo pamokoje, trukdė savo suolo draugui, kviečiamas negirdėjo ir nereagavo.

Teismas, išnagrinėjęs bylą, nustatė, kad mokyklos vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja, jog moksleiviui draudžiama naudotis telefonu pamokų metu be mokytojo leidimo. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Teismas atkreipė dėmesį, kad telefonu galima naudotis ne vien tik naršant mobiliajame internete, siunčiant trumpąsias žinutes ar skambinant, kadangi telefonu gali būti naudojamasi ir žaidžiant jame esančius žaidimus, žiūrint nuotraukas, kitokio turinio informaciją ir pan., todėl teigti, kad mokinys nesinaudojo telefonu, vien tik iš detalios išklotinės teismui nebuvo pagrindo. Nagrinėjamos bylos atveju buvo nustatyta, kad mokytoja paėmė iš mokinio telefoną pamokos metu, tačiau tai ji padarė vadovaudamasi mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimu, todėl teismas pareiškėjos skundo netenkino, o policijos komisariato nutarimą paliko nepakeistą.

Nutartis per dvidešimt dienų dar gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Informacijos šaltinis: www.teismai.lt

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt. Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. JURISTAI24.LT teisės naujienų skyrelyje spausdinamos informacijos atžvilgiu yra informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius.

Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje