Skip to content

Byla dėl kredito prieinamumo ribojimo pagal pajamas

Juristai24 .lt

2016 m. gegužės 27 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-5-261/2016 pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario prašymą ištirti norminio administracinio akto – Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 03-12 patvirtintų Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų (toliau – Nuostatai), 2, 9, 10 punktų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, Konstitucijoje įtvirtintiems principams.

Ginčijami Nuostatų 9, 10 punktai įtvirtino, jog laikoma, kad vartojimo kredito davėjas laikosi atsakingojo skolinimo principo, jeigu sudarant vartojimo kredito sutartį vartojimo kredito gavėjo vidutinės kredito dalinio grąžinimo ir palūkanų įmokos, apskaičiuojamos padalijus visų kredito grąžinimo ir palūkanų sumą iš kredito trukmės, pagal visus įsipareigojimus finansų įstaigoms, dydis sudaro ne daugiau kaip 40 proc. vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų. Tvariomis pajamomis pripažįstamos tokios vartojimo kredito gavėjo pajamos, kurių pagrįstai galima tikėtis vartojimo kredito suteikimo laikotarpiu. Ginčijamas reguliavimas taip pat nustatė, jog turi būti įvertintos kreditų, kurių daliniai grąžinimai nenumatyti, vidutinės santykinės kredito grąžinimo ir palūkanų įmokos, apskaičiuojamos padalijus kredito ir palūkanų įmokų sumą iš kredito trukmės. Priimant sprendimą dėl vartojimo kredito teikimo, atsižvelgiama į ne mažiau kaip keturių paskutinių mėnesių vartojimo kredito gavėjo tvarių pajamų vidurkį ir vertinama, ar vartojimo kredito sutartyje nustatyto vartojimo kredito grąžinimo laikotarpiu gaunamų tvarių pajamų pakaks visiems įsipareigojimams finansų įstaigoms vykdyti.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, jog Nuostatų  9, 10 punktai prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui ir Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 str. 5 dalies nuostatoms. Išplėstinė teisėjų kolegija darė išvadą, jog Nuostatų 9 ir 10 punktuose reikalavimai yra suformuoti imperatyviai ir nesudaro pagrįstų prielaidų kredito gavėjų kreditingumą vertinti remiantis kitais kriterijais. Rinkdamiesi suteikti vartojimo kreditą remiantis kitais kriterijais, kada atvejis neatitiktų Nuostatų 9 ir 10 punkto reikalavimų, kredito santykių dalyviai atsidurtų neapibrėžtoje padėtyje, kadangi neturėtų galimybės patikimai įvertinti, ar jų elgesys bus laikomas teisėtu. Dėl to tiriamomis nuostatomis sudaromos prielaidos klostytis praktikai, kurioje griežtai vadovaujamasi šiais kriterijais ir vartojimo kreditai neteikiami, kada kredito gavėjas būtų pajėgus įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, tačiau formaliai neatitiktų Nuostatų 9 ir 10 punkto reikalavimų, t. y. individualiai neatsižvelgiant į kiekvieno atvejo ypatumus. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, toks Nuostatų 9 ir 10 punktuose įtvirtintas kreditingumo vertinimo modelis apriboja galimybę įgyvendinti Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 8 str. 4 dalies reikalavimus, pagal kuriuos kredito gavėjo pajėgumai įvykdyti prisiimamą įsipareigojimą turi būti vertinami visapusiškai, tinkamai individualizuojant atskirus atvejus. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog Nuostatų 9 ir 10 punktų reguliavimu Lietuvos bankas netinkamai įgyvendino Vartojimo kredito įstatymo 8 str. 5 dalyje suteiktus įgaliojimus detalizuoti Vartojimo kredito įstatymo 8 str. 4 dalies nuostatas.

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pripažino, kad Nuostatų 2 punktas ta apimtimi, kuria numatyta, kad šie nuostatai taikomi vartojimo kreditams, teikiamiems pagal vartojimo kredito sutartis, sudarytas iki nurodytų nuostatų įsigaliojimo, neprieštarauja konstituciniam teisės aktų negaliojimo į praeitį (lex retro non agit) principui. Nuostatų galiojimą laike apibrėžiantis Nuostatų 2 punktas pripažintas nesudarančiu prielaidų įsiterpti į pasibaigusius teisinius santykius.

Daugiau informacijos yra skelbiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt. Bylos Nr. I-5-261-2016.

Informacijos šaltinis: www.lvat.lt.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt. Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. JURISTAI24.LT teisės naujienų skyrelyje spausdinamos informacijos atžvilgiu yra informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius.

Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here