Skip to content

Kviečia atminti tremtinius akcijoje Ištark*Išgirsk*Išsaugok

MI informacija

Prabėgus 75-eriems metams po masinių Lietuvos piliečių trėmimų pradžios, projekto „Misija Sibiras“ organizatoriai kviečia ištarti vardą, išgirsti likimą ir išsaugoti istoriją tremtinių atminimo išsaugojimo akcijoje, kurioje per visą naktį bus skaitomi tremtinių vardai, pavardės bei likimai.

1941 m., birželio 14 d. prasidėjo masinis Lietuvos piliečių trėmimas. Sovietų Sąjungos okupacijos metais į Sibirą buvo ištremta daugiau nei 120 tūkst. žmonių. Tai palietė visus – valstybės tarnautojus, ūkininkus, mokytojus, jų tautybė neturėjo reikšmės – iš Lietuvos tremiami buvo lietuviai, lenkai, rusai, žydai. Gyvuliniais vagonais vežami buvo vyrai, moterys, net ir mažamečiai vaikai. Prabėgus trims ketvirčiams amžiaus po šios tragedijos pradžios, mes vis dar skausmingai prisimename tremtį, bet dažniausiai apie šį laikotarpį esame linkę kalbėti tik skaičiais, tokiu būdu asmenybių likimus paversdami tik statistika.

Vienas iš projekto „Misija Sibiras“ organizatorių Ignas Rusilas papasakojo apie tremtinių atminimo išsaugojimo akcijos idėjos kilmę: „Šiais skaitymais norime atkreipti dėmesį į tai, kad istorijoje su ištremtųjų skaičiais susiduriame dažnai, bet pamirštame svarbią tiesą: ištremti buvo ne skaičiai, o žmonės. Kiekvienas žmogus buvo ištremtas su sava vienintele istorija, o tremtyje kūrė savą unikalų likimą, tad svarbu trėmimų laikotarpio aukas suvokti ne kaip vieną didelį skaičių, bet kaip daugybę individualių asmenybių. Atminimo akcijoje bus skaitomos tremtinių pavardės bei paminėti jų likimai, nurodant, ar žmogus liko tremtyje, ar grįžo į tėvynę.“

Siekiant pagerbti visus tremtinius: ir tuos, kurie grįžo, ir tuos, kurie tremtyje liko amžiams, projektas „Misija Sibiras“, minint 75-ąsias 1941-ųjų metų tremčių metines, organizuoja tremtinių vardųskaitymus, prie kurių galės prisidėti kiekvienas norintis. Per šią atminimo akciją planuojama perskaityti per 22 tūkst.tremtinių pavardžių.

„Vienuolika metų besitęsiantis projektas „Misija Sibiras“ jau seniai nėra tik dviejų savaičių ekspedicija. Šiame projekte jaunimas dirba visus metus – važinėja į susitikimus, juose dalijasi savo patirtimis ir siekia kuo daugiau jaunų žmonių uždegti pilietiškumo idėjomis. Šiuo tikslu atsirado ir pavardžių skaitymo akcija. Ji skirta tam, kad tremtinių atminimas būtų gyvas, o jo svarbą suprastų ir ateities kartos“ – kalbėjo projekto „Misija Sibiras“ Patarėjų Tarybos pirmininkas Vygaudas Ušackas

Pavardės bus skaitomos Aukų gatvės skvere, prie paminklo Lietuvos tremtiniams. Skaitymasbus pradėtas birželio 14 d., 13.30 val. ir tęsis per naktį, be pertraukos, perskaitant daugiau nei 22 tūkst. tremtinių vardų ir pavardžių bei nurodant jų likimus (liko tremtyje ar grįžo į tėvynę). Pavardes skaitys „Misija Sibiras“ dalyviai, skautai, šauliai, kitų jaunimo organizacijų atstovai, prisijungti galės kiekvienas norinis Lietuvos pilietis.

Norinčius prisidėti prie tremtinių atminimo išsaugojimo, kviečiame registruotis adresu: http://goo.gl/forms/XlhSWVzTZLrRp8jP2

Tremtinių atminimo akciją inicijuoja projektas „Misija Sibiras“. Projekto metu jauni žmonės vyksta į apleistas Sibiro vietoves susitikti su dar ten tebegyvenančiais lietuvių tremtiniais ir sutvarkyti apleistas kapavietes. Projekto tikslas – jaunosios kartos pilietiškumo bei didžiavimosi savo valstybe jausmo ugdymas.

Ištark vardą, išgirsk likimą, išsaugok istoriją

#Ištark #Išgirsk #Išsaugok

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje