Skip to content

Meilės vardu pavadinta išliks amžinai jauna

MI informacija

Ežerų ir pušynų apsupty, nuostabiame gamtos kampelyje įsikūręs meilės legendos išaugintas Ignalinos miestas birželio 24–25 d. šventė 150-ąjį gimtadienį. Po linksmų Joninių nakties ignaliniečiai ir svečiai mėgavosi daugybe renginių, skirtų įvairaus amžiaus ir pomėgių žmonėms. Į Ignaliną atvyko svečių iš Lenkijos, Vokietijos, Baltarusijos, Švedijos, taip pat Vilniaus ir kaimyninių miestų. Pirmąją dieną Laisvės aikštėje šurmuliavo tautodailininkų ir amatininkų mugės, papuoštos seniūnijų ir kaimyninių miestų floristiniais kilimais. Aikštėje atidengta nauja skulptūra „Dviratininkas“, pasveikinti Garbės piliečiai ir kraštui nusipelnę asmenys.

„Žmogus – yra stebuklas…“

Birželio 24-oios rytą laukų gėlėmis išpuoštoje Ignalinos M. Marijos Gimimo bažnyčioje  buvo aukojamos šv. Mišios už Ignaliną ir ignaliniečius. Bažnyčios puošyba pasirūpino jaunieji miesto ateitininkai. Iškilmingose mišiose dalyvavo savivaldybės vadovai, Ignalinos šventės svečiai, ignaliniečiai, kraštiečiai. Klebonas Vidas Smagurauskas savo pamoksle kalbėjo, kad kiekvienas žmogus yra stebuklas. „Miestą sudaro gyvi stebuklai, jei jie turi tikėjimą ir Dievo dvasią“, – sakė kunigas. Bendroje maldoje Dievo prašyta suteikti ignaliniečiams daugiau jėgų liudyti tikėjimą ir daryti gerus darbus, melstasi už vadovus, jaunimą, šeimas, vienišus ir nusivylusius žmones. Mišių pabaigoje klebonas pasveikino savivaldybės merą Henriką Šiaudinį ir miesto seniūną Valentiną Rumbutį. Sveikindamas šventės proga ir dėkodamas už jų prasmingus darbus miestui, klebonas dovanojo Jėzaus gailestingumo paveikslus. Pasibaigus pamaldoms bažnyčioje, koncertavo kraštiečio Zigmo Čepulėno vadovaujamas Baltijos gitaristų kvartetas. Puikus repertuaras ir profesionalus garsių pasaulio kompozitorių kūrinių atlikimas nepaliko abejingų. Muzika giliai palietė žmonių širdis – po koncerto visi plojo stovėdami.

Šventinę eiseną nuo bažnyčios į Laisvės aikštę lydėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendas (vad. kpt. Ričardas Čiupkovas). Su trankia muzika žygiuota Aukštaičių, Atgimimo, Ateities gatvėmis. Pasveikinti praeiviai, mugės prekeiviai, o Laisvės a. bigbendas koncertavo ir scenoje. Visi galėjo pasigrožėti meniškais floristiniais kilimais, pasižiūrėti istorinių Ignalinos nuotraukų parodą. Jaunieji Ignalinos patriotai dalyvavo komandinėse varžybose „Pažink istorinę Ignaliną“, jie turėjo surasti, nufotografuoti ir į „Facebook“ tinklapį įkelti 15 mieste esančių svarbių istorinių objektų. Vyko daug sportinių varžybų ir iškilmingas rajono tarybos posėdis (apie posėdį ir sportinius sūkurius rašėme antradienį).

Ant legendos sparnų

 „…Kai bus kiti laikai, Linele, ir tu mylėt galėsi…“, – šiais žodžiais baigtas teatralizuotas Ignalinos miesto legendos pasakojimas, kurį ignaliniečiai stebėjo Laisvės a. įrengtoje scenoje, pasibaigus iškilmingam tarybos posėdžiui. Ignalinos miesto legenda pasakoja apie kunigaikščio Budrio dukters Linos ir kryžiuočio Igno meilę. Režisierės Jolantos Narbutaitienės režisuotame vaidinime labai subtiliai, originaliai ir jausmingai perteikta mums brangios legendos istorija, tautiškumo ir vieningumo dvasia bei nenugalima, nepalaužiame meilės jėga ir… viltis. Viltis, kurios mums taip reikia, ypač šiandienos Ignalinai ir jos žmonėms. Eiliuotą legendos tekstą skaitė aktorė Irena Kriauzaitė, o jos žodžius vizualizavo teatrų „Iki“ ir „Salos“ bei emociją stiprinantys vaizdai ekranai, muzika. Įspūdingą pasirodymą, kurį galėtum žiūrėti ir žiūrėti tūkstančius kartų, lyg kitame laike ir kiti herojai savaip praturtino miestui skirtos dainos. Tai puikiai žinoma Birutės Paukštienės ir Aldonos Čeponienės daina „Ignalina – saulės dukra“, ansamblio „Iš širdies“ daina „Ignalina“ ir Valentinos Sinkevič – „Gražioji mūs Ignalina“.

Penki nauji Garbės piliečiai

Po muzikos akordų ir skambių dainų į sceną pakviesti ir iškilmingai pasveikinti net penki Ignalinos rajono savivaldybės Garbės piliečiai. Garbės piliečio ženklai, pažymėjimai ir savivaldybės dovanos įteiktos monsinjorui kun. Ignui Jakučiui – už rūpinimąsi bažnyčios statyba ir visuomeninę veiklą, padariusius teigiamą poveikį Ignalinos krašto bendruomenei; Vokietijos Biureno miesto verslininkui Heinrichui Kottmannui – už verslo plėtrą, paramą rajono savivaldybei ir gyventojams, tarptautinės partnerystės iniciatyvas; gydytojui Benediktui Alfonsui Puodžiūnui – už ilgametį profesionalų ir pasiaukojamą darbą rūpinantis rajono gyventojų sveikata, įgytą žmonių pagarbą ir pasitikėjimą; Juozui Repšiui – už svarbius darbus švietimo ir sporto srityse, ilgalaikę visuomeninę veiklą, padariusią teigiamą poveikį Ignalinos krašto bendruomenei; europarlamentarui Broniui Ropei – už rajono bendruomenei svarbius darbus ūkio, aplinkosaugos, socialinėje, kurortinės teritorijos kūrimo ir plėtojimo, sveikatinimo srityse ir Ignalinos vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje.

Garbės piliečiai ta pačia proga pasirašė ir Garbės knygoje. „Džiaugiuosi ignalniečiais, kurie viską darė, daro ir darys dėl Ignalinos. Nors mane pristatė kaip europarlamentarą, aš visada buvau ir liksiu širdyje ignalniečiu. Ignalina – didžioji mano patirtis. Labai džiaugiuosi gavęs tokį išskirtinį apdovanojimą ir dėkoju žmonėms, kad įvertino mano nuoširdų darbą Ignalinos kraštui. Turbūt ne visi žino, kad šis apdovanojimas įvertintas ir pinige išraiška, tad aš oficialiai paskelbiu, kad savo piniginį apdovanojimą skiriu Ignalinos bažnyčios remonto darbams“, – sakė Bronis Ropė.

Šventėje be gausybės svečių dalyvavo ir Biureno miesto meras Burhardas Švuchovas. Sužinojęs apie pono Heinricho apdovanojimą, meras atsivežė ir savo miesto garbės knygą, vadinamą „Aukso knyga“ ir paprašė, kad joje pasirašytų rajono savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis ir Ignalinos garbės pilietis H. Kotmanas. Biureno meras pabrėžė, kad tai pirmas atvejis, kai jų didžioji knyga išvežama iš Biureno. Verslininkas H. Kotmanas dėkojo Ignalinos vadovams ir visiems žmonėms už tokį jo įvertinimą ir sakė džiaugiasi čia puikiai dirbančia gamykla, nuveiktu darbu ir yra pasirengęs toliau plėtoti verslą.

„Sidabrinės lelijos“ laureatai

Nusipelniusių Ignalinos kraštui žmonių sąrašas išties netrumpas. Įvertinti kiekvienas jų savaip, ilgai svarsčius ir derinus. Antrąja puokšte apdovanojimų – „Sidabrine lelija“, už nuopelnus krašto kultūrai ir plėtrai pagerbti keturi ignaliečiai. Šiuos apdovanojimus įteikė taip pat rajono meras Henrikas Šiaudinis. Meras pasveikino Jolantą Narbutaitienę, kuriai dėkojo už ilgametę švietėjišką ir kūrybinę veiklą ugdant visuomenės vertybines nuostatas, teatro kultūros puoselėjimą ir sklaidą, Ignalinos vardo garsinimą; Rimantą Mačį – už ilgametį vadovaujamą darbą savivaldoje, reikšmingą ir atsakingą veiklą kuriant Ignalinos miesto ir rajono gyventojų gerovę, svarius darbus Ignalinos rajono plėtrai; miesto seniūną Valentiną Rumbutį – už aktyvias pastangas ir reikšmingus Ignalinos miesto infrastruktūros plėtros darbus bendruomenės labui; Valstybės sienos apsaugos Ignalinos rinktinės vadą Vladimirą Ščajevą – už aktyvų ir glaudų bendradarbiavimą, nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, saugios aplinkos visuomenei kūrimą Ignalinos rajono teritorijoje.

Ignalinos miesto seniūnas Valentinas Rumbutis padėkojo už jo darbo įvertinimą, sveikino ignaliniečius šventės proga ir visiems linkėjo gražios ateities bei pabrėžė, jog jo darbo įvertinimas, iš tikrųjų yra visų ignaliniečių darbo įvertinimas ir visų ignaliniečių pagerbimas.

Kiti apdovanojimai

Trečioji apdovanojimų ir pagerbimo banga nusirito per Laivės aikštę į sceną atridendama dar 12 Ignalinai nusipelniusių žmonių. Už nuoširdų, ilgametį darbą, visuomeninę veiklą, kultūrinį bendradarbiavimą dar dvylikai asmenų įteiktos savivaldybės mero padėkos. Tai ilgametė organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vadovė ir narė Vanda Goštautaitė, Daiva Jurgelėnienė,VšĮ Ignalinos rajono ligoninė vyr. slaugytoja, pilietiškiausias ignalinietis Benediktas Juodagalvis, „Šaltinėlio“ mokyklos meninio ugdymo  mokytoja Vida Ksenzovienė, verslininkas Petras Mačiulis, Vidiškių dvaro savininkas Kęstutis Mozeris, kraštietis fitoterapeutasprof. Juozas Ruolia, Ignalinos miesto seniūnijos inžinierius Audrius Smagurauskas, buvęs rajono tarybos narys Alfonsas Švirinas, Ignalinos kultūros ir sporto centro Dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė, Vidiškių gimnazijos mokytojas Dainius Vaitkevičius, buvęs Ignalinos miesto seniūnas Aleksandras Zaveckis.

Sveikinimo žodžius visiems ignaliniečiams skyrė ir Seimo narys, kultūros ministras Šarūnas Birutis: „Gyvenimas Ignalinoje – jau savaime yra apdovanojimas. Ignalinoje žmonės kaip niekur kitur saugo savo tradicijas, kultūrą, gerbia kraštą ir išlaiko tai, kas buvo kuriama šimtmečius. Per 150 istorijos metų Ignalina išlaikė žmogiškąsias vertybes, o žmonės čia nepaprastai nuoširdūs. Linkiu, kad visi čia užaugę sugrįžtų ir toliau visi drauge kurtų jūsų Ignaliną“.

Atkeliavo „Dviratininkas“

Po apdovanojimų ceremonijos ir sveikinimų Laisvės aikštėje atidengta skulptūra „Dviratininkas“, kurią sukūrė ignalinietis menininkas Jonas Grunda. Autorius sakė, kad apie tai dar sunku kalbėti, nes darbas „dar visai šiltas“, ir jis palieka jį vertinti ignaliniečiams. Naujas aikštės ir miesto akcentas net ir nežinančiam sufleruoja, kad Ignalina – turizmo, sporto  ir poilsio kraštas.

Netrukus sceną pripildė visas būrys Ignalinos kraštiečių, gyvenančių Vilniuje, kurie vis sugrįžta ir sugrįžta į gimtąją Ignaliną. Klubo prezidentė Renė Jakubėnaitė merui įteikė angeliuką, kad jis saugotų ir globotų merą, miestą ir visus gyventojus. Na o pagrindinė kraštiečių dovana – aktorės Larisos Kalpokaitės dainų pynė. Pati aktorė prieš koncertą sakė džiaugėsi tapusi dovana tokiam gražiam miestui, kuris ir jai be galo patinka, čia yra ne kartą buvusi.

Po jaudinančios muzikinės dovanos kiek neįprastas ignaliniečiams buvusio ignaliniečio choreografo Marijano Staniulėno projektas. Jo režisuoto spektaklio, kurio premjera vyks Vilniuje tik rudenį, ištrauka. Šiuolaikinio meno gatvės šokio grupė „pasakojo“ apie lemtingus žmonių sprendimus.

Laisvės aikštėje koncertai tęsėsi iki vėlumos. Pirmiausia savo programas pristatė liaudiškos muzikos kolektyvai ir vokaliniai ansambliai iš Baltarusijos, Vokietijos, Lenkijos, taip pat kaimynai iš Zarasų, Utenos, Molėtų, Visagino bei ansambliui „Lietuva“ nenusileidžiantys kaimynai iš Švenčionių su „Aukštaitija“. Vienas už kitą įdomesni pasirodymai kaustė žiūrovų dėmesį.

Jau visai sutemus aikštė buvo sausakimša. Žmonės šoko ir dainavo visiems puikiai žinomas dainas kartu su legendine grupe „Rondo“, choru „Dežavu“ ir Asta Pilypaite. Auštant naktinę programą baigė ignalinietis Gintautas Juodagalvis. Taip baigėsi pirmoji šventės diena.

Autorių nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje