Skip to content

Nerakinamos ir išklerusios laiškų dėžutės liks kabėti tuščios

MI informacija

Nuo pirmadienio Lietuvos pašto laiškininkai siuntas ir prenumeruotus spaudos leidinius pristato tik į tvarkingas gaunamųjų laiškų dėžutes. Gyventojai ir įmonės, neįsirengę ar neatnaujinę naudoti nebetinkamos senos gaunamųjų laiškų dėžutės, gautas pašto korespondencijos siuntas ir spaudos leidinius nuo šiol galės atsiimti tik pašte.

„Gyventojai ir įmonės, įstaigos bei organizacijos, kurios neišgirdo Lietuvos pašto raginimų ir neįsirengė tinkamos naudoti gaunamųjų laiškų dėžutės taip, kaip to reikalauja Pašto įstatymas, nuo šiandien nesulauks nei pašto korespondencijos siuntų, nei prenumeruotų spaudos leidinių. Kadangi adresatai nesudaro sąlygų kokybiškam ir saugiam pašto siuntų pristatymui, gautas pašto siuntas be išankstinio pranešimo jie galės atsiimti tik pašte“, – tvirtino Pašto tinklo tarnybos direktorė Inga Dundulienė.

Pašto įstatymu gyventojams numatyta pareiga įsirengti rakinamas, aiškiai ir suprantamai numeruotas gaunamųjų laiškų dėžutes, jos turi būti laiškininkams lengvai prieinamose vietose. Pašto korespondencijos siuntos ir prenumeruoti spaudos leidiniai nebus pristatomi į tas gaunamųjų laiškų dėžutes, kurios:

* nerakinamos – neturi spynelės, durelės atviros arba jų išvis nėra, nesandariai užsidaro, o per plyšius galima lengvai ištrauki siuntas ar spaudos leidinius;

* nesunumeruotos – neįmanoma nustatyti, kokiam adresatui laiškų dėžutė priklauso;

* nenurodytas įmonės ir organizacijos pavadinimas – neįmanoma nustatyti, kuriai įmonei ar organizacijai priklauso laiškų dėžutė;

* perpildytos ar netinkamo dydžio, todėl nėra galimybės įdėti pašto siuntos ar spaudos leidinio;

* pakabintos netinkamoje vietoje, t. y. aukščiau nei antrame daugiabučio namo aukšte, už  tvoros arba uždaroje individualių namų ar įmonės teritorijoje, sunkiai prieinamoje ar laiškininkui nesaugioje vietoje (arti šuns būdos).

„Laiškininkai ir toliau kasdien neš pristatyti pašto siuntų ir spaudos leidinių pagal nurodytą gavėjo adresą, tačiau juos paliks tik tvarkingose gaunamųjų laiškų dėžutėse. Gyventojai ar įmonės, kurie vis dar neturi įsirengę tvarkingų laiškų dėžučių, turėtų suskubti jomis pasirūpinti, jeigu nenori eiti paštą atsiimti siuntų.

Labai dėkojame visiems, kurie atsinaujino, susiremontavo arba įsirengė naujas laiškų dėžutes. Tik esant tvarkingoms laiškų dėžutėms pašto korespondencijos siuntos ir spaudos leidiniai adresatus pasiekia saugiai“, – teigė I. Dundulienė. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje