Skip to content

Tartasi su seniūnais dėl darbų seniūnijose

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Rajono savivaldybės vadovai susitiko su rajono seniūnais ir aptarė svarbiausius planuojamus darbus seniūnijose, kurie bus finansuojami pagal Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 m. programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“.

Savivaldybės administracija ir savivaldybės tarybos įsteigti juridiniai asmenys buvo kviesti teikti projektinius pasiūlymus pagal minėtos priemonės veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Paramos limitas rajonui – 755 235 Eur. Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 200 000 Eur su PVM. Projekto vertė (su PVM) negali būti mažesnė kaip 15 000 Eur.

Meras Henrikas Šiaudinis seniūnus kvietė padiskutuoti, kuriuos darbus būtiniausia atlikti, kadangi visų pasiūlytų darbų vertė 3,6 mln. eurų. Mero teigimu,  pirmenybę reikėtų skirti vandentiekio projektams, kadangi tai bene paskutinė galimybė geromis sąlygomis kaimo vietovėse atlikti reikalingus darbus. Pagal minėtą priemonę bus finansuojami  kapitalinio remonto darbai. Seniūnijose, kaip matyti iš seniūnų pateiktų pasiūlymų, didesniąją dalį sudaro paprastojo remonto darbų poreikis. Jiems lėšų nebus skiriama.

Aptarus pasiūlymus, suplanuota nutiesti  geriamojo vandens liniją tarp Naujasodžio ir Linkmenų kaimo, užbaigti vandentiekio trasų tiesimą Kazitiškio ir Grybėnų kaimuose, rekonstruoti vandentiekio tinklus Dūkštelių kaime, įrengti geležies šalinimo iš vandens įrenginius Šiūlėnų, Navikų, Kazokinės, Rubelninkų, Grybėnų, Palūšės kaimuose. Dietkauščiznoje ir Ceikinėliuose numatytas geriamojo vandens gręžinių įrengimas ir kt. Įvairūs vandentvarkos darbai reikalingi bene kiekvienoje seniūnijoje. Visi galimi projektiniai pasiūlymai dar kartą bus apsvarstyti ir pasirinkti būtiniausi, atsižvelgiant į esamą vandens kokybę ir gyventojų toje vietovėje skaičių.

Pasitarime taip pat kalbėta ir apie kitus seniūnų pasiūlymus, kurie taip pat galėtų būti finansuojami pagal šią programą. Tai Dietkauščiznos kaimo seklyčios (arba ambulatorijos) pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams, Dysnos kaimo bibliotekos ir bendruomenės pastato ir Dūkšto ambulatorijos šildymo sistemų rekonstrukcija, privažiavimo prie bendruomenės centro įrengimas Rimšėje, Palūšės paplūdimių tvarkymas ir kt.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here