Skip to content

Kam suteikiamas laisvas nuo darbo laikas 1-ąją mokslo metų dieną?

MI informacija

„Šįmet mūsų septynmetis sūnus eis į pirmąją klasę. Aš ir mano vyras dirbame: aš pilną darbo dieną nuo 8 iki 17 val., vyras 0,5 etato nuo 8 iki 12 val. Abu norėtume palydėti sūnų į mokyklą ir dalyvauti kartu rugsėjo 1-osios šventėje. Ar mums priklauso laisvas laikas dalyvauti rugsėjo 1-osios šventėje mokykloje ir kokios trukmės? Ar tik vienam iš tėvų? Ar už suteiktą laisvą laiką reikės atidirbti?“

Juristas Eugenijus GAŠČENKA

PAPILDOMOS LENGVATOS BESIMOKANČIŲ VAIKŲ TĖVAMS

Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – Darbo kodeksas) 214 str. 2 dalyje nustatyta, kad „teisės į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams (darbuotojams, neauginantiems neįgalių vaikų iki aštuoniolikos metų arba dviejų ir daugiau vaikų iki dvylikos metų – aut. past.), auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį“.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Darbo kodekso 214 str. 2 dalyje nustatyta garantija sietina su mokslo metų pradžios švente, kuria turi teisę pasinaudoti abu tėvai, norintys pirmą mokslo metų dieną palydėti vaikus į mokyklą. Darbdaviui tereikia pateikti prašymą, vaiko gimimo liudijimą ir pažymą iš mokyklos (jei darbdavys pageidauja).

Ši lengvata yra nustatyta atsižvelgiant į normalią 8 valandų darbo dieną bei 40 valandų darbo savaitę, todėl darbuotojui (net ir dirbančiam 0,5 etato) priklauso ne mažiau kaip 4 valandos laisvo nuo darbo laiko pirmąją mokslų metų dieną. Darbuotojas, pasinaudojęs šia garantija, atidirbti už tai neprivalo, o už šį laiką turi būti sumokėtas vidutinis darbuotojo darbo užmokestis.

Pažymėtina, kad ši garantija taikytina tik tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną per mėnesį pagal Darbo kodekso 214 str. 1 dalį, t. y. netaikytina darbuotojams, jau turintiems teisę į vadinamąjį mamadienį ar tėvadienį (auginantiems du vaikus iki 12 metų), ar auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt. Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2016 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Daugiau informacijos internetiniame tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here