Skip to content

Dėl ūkininkų informavimo trumposiomis SMS žinutėmis

MI informacija

Ignalinos VMVT informuoja, kad VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪVKC) prašo ūkinių gyvūnų laikytojus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR), patikslinti mobiliųjų telefonų numerius ir suvesti į Ūkinių gyvūnų registrą aktualius mobiliųjų telefonų numerių duomenis, kad ŽŪIKVC galėtų laiku informuoti laikytojus apie pavėluotus, nepraneštus ūkinių gyvūnų perkėlimo ar kaitos įvykius SMS žinute. Ūkinių gyvūnų laikytojai, kurie neturi prisijungimo prie ŽŪVKC sistemos, prašomi atvykti į Ignalinos VMVT patikslinti mobiliųjų telefonų numerius.

Ūkinių gyvūnų registre galioja dviguba pranešimų apie ūkinių gyvūnų perkėlimą sistema: pranešamas išvežimas ir atvežimas. Jei trūksta vieno pranešimo – gyvūnas „plaukioja“. Perkėlimo priežasties pavadinimas „Nepraneštas išvežimas“ ŪGR atsiranda ir tuomet, kai duomenis apie išvežimą ir (ar) atvežimą suveda kitos savivaldybės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinio skyriaus darbuotojai, ženklinimo paslaugų teikėjai, prekiautojai ūkiniais gyvūnais, o ŪGR dar neįvestas ar nepatvirtintas išvežimas.

Labai svarbu, kad ūkinių gyvūnų laikytojai laiku praneštų apie galvijų, avių, ožkų, arklių perkėlimą ir kaitą. Neretai atsitinka taip, kad skerdykla praneša apie paskerdimą, o laikytojas dar nepranešė apie išvežimą. Tokiais atvejais laikytojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo ūkinio gyvūno išvežimo turi užpildyti ir pateikti GŽ-2 formą Ignalinos VMVT, o laikytojai, turintys prisijungimą prie ŪGR, turi susirasti eilutę „Nepraneštų išvežimų taisymas ir ataskaita“ ir prie atitinkamo gyvūno paspausti mygtuką „Tvirtinti“.

Kada gyvulių laikytojai, vėluoja teikti duomenis apie ūkinių gyvūnų būklės pasikeitimo įvykius, būtina žinoti, kad teikiant ES paramą – taisyklės nustatytos vadovaujantis ES Reglamentais ir todėl už visus pažeidimus ar neatitikimus, jeigu tai nėra Force majoure sąlygoti pažeidimai, taikomos sankcijos. Atkreipiame dėmesį, kad visa atsakomybė už teikiamų dokumentų teisingumą tenka ūkinių gyvūnų laikytojams.

Ūkinių gyvūnų laikytojams, siekiantiems valstybės paramos ir pavėluotai pranešusiems duomenis apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir (ar) kaitą, susietoji parama už ūkinius gyvūnus neskiriama. Duomenis būtina pranešti ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po įvykio.

Primename, kad visiems ūkinių gyvūnų laikytojams, registruotiems ŪGR, sudaryta galimybė internete peržiūrėti savo vardu registruotus ūkinius gyvūnus, sekti jų perkėlimo ir kaitos registravimo duomenis. ŪGR registruojant ūkinius gyvūnus, yra automatiškai formuojamos duomenų pateikimo formos ir žurnalai, nepraneštų išvežimų ataskaitos, kurias galima peržiūrėti tiek VMVT darbuotojams, tiek patiems ūkinių gyvūnų laikytojams.

ŽŪIKVC, atlikęs išsamią vėluojančių pranešimų apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą analizę, nusprendė praplėsti ŪGR funkcionalumą trumpųjų pranešimų (SMS) siuntimu ūkinių gyvūnų laikytojams. Todėl ŽŪIKVC galėtų laiku informuoti laikytojus apie pavėluotus, nepraneštus įvykius SMS žinute.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad apie 50 proc. SMS žinučių nepasiekia ūkinių gyvūnų laikytojų dėl nenurodytų ar nurodytų netikslių jų mobiliųjų telefonų numerių.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here