Skip to content

Daugėliškyje pristatyta „Tautiškos giesmės“ instaliacija

MI informacija

Debesys žydrom palaukėm plaukia,
Tėviškė dar puošiasi žaliai,
Bet Rugsėjo balsas
Mus jau šaukia,
Jau rudens gėlių pilni keliai.

Vasara jau parimo ant rugsėjo vartų. Laukia naktų, ilgesnių už dienas. Artėja ruduo. Iš pradžių toks tylus, tylus, vos skambantis nešamų vėjo voratinklių stygomis. Tik paskui jis pabirs lapų auksu ir obuolių raudoniu. Visi takai ir takeliai suklegės vaikiškais balsais. Atėjo didysis rugsėjis. Atėjo diena, kai prasidės platus, ilgas ir prasmingas kelias į mokslo šalį.

Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės nariai Rugsėjo pirmosios šventę pradėję miestelio Šv. Joakimo ir Šv. Onos bažnyčioje kunigo Bernardo Augaičio aukojamomis šv. Mišiomis, ją tęsė mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salėje. Trečios klasės mokinė Austėja Pakšijevskytė, atlikdama dainą „Labas“, nuoširdžiai pasisveikino su mokytojais, mokinias, jų tėveliais ir atvykusiais svečiais. Rugsėjo pirmosios proga kalbėjo centro direktorė Rima Cibulskienė, kuri pasveikino mokyklos bendruomenę su mokslo metų pradžia ir supažindino su svarbiausiomis naujienomis. Viena jų džiugi tuo, kad mokyklai skirta lėšų mokyklos pastato remontui, todėl šiais mokslo metais džiaugsimės, turėdami gražiai atsinaujinusias klases ir kitas patalpas. Dar viena gera žinia ta, kad mokyklai skirtas naujas mokyklinis autobusas, kuris pakeitė turėtą senąjį. O trečia smagi ir gera žinia visiems mums – mokykloje kuriasi „Aktyvių tėvelių klubas“, kviečiantis visus norinčius dalyvauti šio klubo veiklose, ir linkėjo jiems sėkmingų bei prasmingų veiklų.

Supažindinusi su naujovėmis, Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Rima Cibulskienė pristatė ypatingą sventės švečią – Julių Žėką – mūsų kraštietį, kuris baigė skulptūros, fizikos, lietuvių filologijos, literatūrologijos, kultūros vadybos ir politikos studijas, dėsto medijų filosofijas ir praktikas, dirba leidykloje, veda radijo laidas, kuria, organizuoja ir kuruoja įvairius kultūros bei meno projektus. J. Žėkas pademonstravo unikaliausią kūrinį – Lietuvos Respublikos himno ,,Tautiška giesmė‘‘ instaliaciją. Ji susideda iš daugiau nei prieš 100 metų V. Kudirkos paskelbto himno žakardiniu audimu išreikštos garso spektograminės analizės juostos, kuri lazerių iliuminacijos ir dinamine instaliacija ,,pjauna“ vaizdą esamuoju momentu, kai galima girdėti ir stebėti kokybinius garso pokyčius. Tad J. Žėko paraginti, susikibę  rankomis, giedojome Lietuvos Respublikos himną.

Kai geriausiai besimokantys abiturientai Danielė Paukštytė ir Dovydas Cicėnas iškėlė valstybinę vėliavą, šventės vedėjai, 6 klasės mokinys Linas Martinkėnas ir mokytoja Neringa Mudėnienė, suteikė žodį garbingiems svečiams: bažnyčios klebonui kun. B. Augaičiui, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Donatui Mačiui, Lietuvos ir Ignalinos rajono savivaldybės politikos ir visuomenės veikėjai Marijonai Lukaševičienei, N. Daugėliškio seniūnijos seniūnui Juozui Paukštei.

Kažin ar rastum žmogų, kurio nejaudintų į mokyklą žengiančių vaikų būriai. Ypatingai gražus šis reginys rugsėjo pirmąją, kai mamyčių išdabinti vaikai renkasi į pirmojo skambučio šventę. Kartu su tais, kuriems mokykla tapo antraisiais namais, čia ateina naujų mokinių. Tai juos ilgiausiai glosto mylinčių mamų ir tėčių akys, juos malonia šypsena palydi praeiviai. Jie pradeda didelį kelią – į stebuklingą žinių pasaulį. Tai mūsų pirmaklasiai. Direktorė R. Cibulskienė įteikė pirmokėliams Pirmokų pasus, pavaduotoja ugdymui Violeta Baltakienė padėjo pirmokams ir jų tėveliams garsiai ištarti pirmokų ir tėvelių priesaiką. Pirmokai, drąsinami mokytojos Linos Gladkauskienės, deklamavo eilėraštukus ir įtikino susirinkusius, kad jie pasiruošė kelionei į žinių pasaulį. Daug gražių palinkėjimų ir dainų, atliekamų aštuntokės Emilijos Šakėnaitės, trečios klasės mokinių Austėjos Pakšijevskytės ir Urtės Cicėnaitės, išgirdo mūsų mokyklos abiturientai. Šventės pabaigoje Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė R. Cibulskienė padėkojo mokinių tėveliams ir rėmėjams: Linai ir Stasiui Cicėnams, Jekaterinai ir Vaidotui Paukštėms, Virginijai ir Leonui Kliaugoms, Vilmai ir Kęstučiui Žemaičiams, Žydrūnui Mudėnui už galimybę pamatyti Juliaus Žėko kūrinį – Lietuvos Respublikos himno „Tautiška giesmė“ instaliaciją ir pabendrauti su šios idėjos autoriumi.

Netrukus atsivers klasių durys ir pradėsime gražų ėjimą saulės link, nes ieškojimai ir atradimai prilygsta saulės šviesai. Tikėkimės, kad mokslo  labirinte, anot S. Eitminavičiaus, galėsime eiti ir be Ariadnės pagalbos siūlų…

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje