Skip to content

Krašto muziejuje atgaivinta visa Ignalinos mokyklos 110-ties metų istorija

Dar neišblėsus Rugsėjo pirmosios džiaugsmui(ar nostalgijai), Ignalinos krašto muziejus pakvietė į parodą, skirtą pirmosios mokyklos Ignalinoje įsteigimo 110-osioms metinėms. Pirmoji mokykla dar caro laikais buvo atidaryta 1906 m. Ją lankė daugiausia geležinkeliečių vaikai, mokoma buvo rusų kalba, o ši mokykla gyvavo iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios – 1914-ųjų. Minint jos šimtmetį, prie buvusios mokyklos pastato Geležinkelio gatvėje (sovietmečiu jame buvo geležinkeliečių parduotuvė, dabar – gyvenamasis namas) buvo atidengta ignaliniečio tautodailininko Gintaro Černiaus išdrožta atminimo lenta. Ją tuomet atidengė Kovo 11-osios Akto signataras Česlovas Juršėnas ir tuometis rajono meras Bronis Ropė. Todėl kiek nustebino telefono skambutis, sulauktas rugsėjo 2 d. MI išspausdinus anos mokyklos pastatą ir lentą. Skaitytojas (beje ignalinietis) nustebęs klausė – kur čia mokykla buvo, kur čia toks pastatas yra?..

Parodą pristatė muziejaus direktorė Renata Veličkienė. Ji sakė: „Per šimtmetį mokyklos istorijoje pasikeitė viskas: knygos, mokymo priemonės, drabužiai, todėl šiandien muziejinėmis vertybėmis tapo, rodos, dar visai neseniai mūsų dėvėtos uniformos ar mokykliniai suolai, už kurių teko sėdėti. Parodoje eksponuojami ir senesni daiktai: medinės knygų dėžutės, anuomet atstoję portfelius ir kuprines, seni vadovėliai ir sąsiuviniai“.

Parodoje daug senųnuotraukų, liudijančių mokyklos raidą Ignalinoje. Jos istorinę apžvalgą pateikė muziejininkė Marija Kirkienė: „Nuo 1920m. atkakliai kovota prieš lenkų ponų politiką, nes pastariesiems okupavus Ignalinos kraštą, teko pakelti dar sunkesnę priespaudą, nei caro laikais. Sunki ano meto dalia atsispindėjo ir pasakojimuose, dainose, sakmėse. Lenkų okupacijos metais mokyta lenkiškai. 1935 m. netoli Ilgio ež. (dabar ten Ignalinos VSAT rinktinė) pradėta statyti nauja mūrinė mokykla. Pagerėjo mokymosi sąlygos. Bet vienos jos buvo turtingųjų vaikams (šie žaidė stalo tenisą), kitokios – vaikams iš neturtingų šeimų (šie žaidė krepšinį, vietoj kamuolio prisikimšę maišelį šieno).

1940 m. leista mokytis gimtąja kalba, ugdyti kūrybinius sugebėjimus, menines programas. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui mokyklos patalpos paverstos kareivinėmis. Nuslinkus karo frontui, 1944 m. Ignalinoje įkurta progimnazija, po metų ji reorganizuota į gimnaziją. Sunkūs, neramūs buvo pokario metai. Mokykloje buvo mažai klasių, darbas vyko dviem pamainom, o prasidėjus vakariniam mokymui – trimis. Per dešimtmetį pasikeitė 10 direktorių  ir 90 mokytojų. Bėgant laikui, gerėjo materialinės sąlygos, augo mokinių skaičius. 1945–1946 mokslo metais mokėsi 157 mokiniai,po dešimties metų – jau 661 mokinys. 1946 m. įsteigta II vidurinė mokykla rusų kalba, 1964 m.– Muzikos mokykla, kūrėsi Sporto mokykla“.

Už pagalbą rengiant parodą, atneštus eksponatus ir nuotraukas, dėkota Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai Rimantai Vilčinskienei, buvusiam ilgamečiam mokyklos direktoriui Juozui Repšiui (mokyklai vadovavo 30 metų), mokytojai Janinai Berezinai, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai, kitiems pagalbininkams.

Perskaitytas dar 1958 m. rašytas labai nuoširdus mokinės padėkos laiškas mokytojai, o gyvais prisiminimais dalinosi dvi ilgametės mokytojas Alfonsa Skripskienė ir Elena Umbražiūnienė. Jos prisiminė garsesnius savo mokinius, pasidžiaugė jų pasiekimais, gražiais žodžiais paminėjo mokytojas asmenybes Stefaniją Strazdienę, Aldoną Kruopytę, Oną Černienę. Pasak E. Umbražiūnienės, „kiekviename laikmetyje buvo gerų ir gražių dalykų,darbų, darbščių, kūrybingų ir gabių žmonių kolektyve, o ir mokiniai buvo labai geri…“

Rajono meras Henrikas Šiaudinis visiems dėkojo už parodą, kuri yra „mūsų krašto, miesto ir mūsų pačių istorijos atspindys“, vienas iš prasmingų renginių, skirtų Ignalinos 150-mečiui.

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos pirmokai – Aurėja, Orestas ir Nojus – padeklamavo mokyklai skirtus eilėraštukus, sakytus ir Rugsėjo 1-osios šventėje, vyko pamoka, kurioje du savanoriai sename mokyklos suole sprendė geografijos uždavinį. Renginio pabaigoje rajono meras ir progimnazijos direktorė Danutė Jatulė apdovanojo geriausių ir aktyviausių progimnazijos mokinių dešimtuką. Jie laimėjo tradicinius  „Šauniausio kudabiečio“ metų rinkimus. Apdovanoti: Melika Rakauskaitė, Vesta Cicėnaitė, Brigita Musteikytė, Livija Žilėnaitė, Dovydas Vaitkevičius, Andrius Gasiukevičius, Daniela Kristiansen, Rugilė Goštautaitė, Matas Kovalevskis ir Rokas Jurėnas.

Paroda veikia, užsukite.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje