Skip to content

Net aštuoniolikoje rajono kaimų pagerės gyvenimo kokybė

 

Rajono savivaldybės administracija ruošiasi įgyvendinti projektus „Geležies pašalinimo iš geriamojo vandens sistemų įrengimas Ignalinos rajono Palūšės, Mažėnų, Šiūlėnų ir Navikų kaimuose“, „Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Bėčiūnų, Mikalavo ir Gilūtų kaimuose“, „Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Tverečiaus, Navikų, Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose“, „Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ceikinėlių, Rubelninkų, Linkmenų ir Dūkštelių kaimuose“, „Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Dysnos kaime, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai“, „Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Dietkauščiznos kaime, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai“ ir „Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Rimšės ir Palūšės kaimuose“.

Įgyvendinat projektą dėl geležies pašalinimo iš geriamojo vandens sistemų Palūšėje, Mažėnuose, Šiūlėnuose ir Navikuose, ten numatoma pastatyti atitinkamus nugeležinimo įrenginius. Atlikus tyrimus nustatyta, kad Palūšėje geležies kiekis vandenyje leistiną ribą viršija daugiau nei 9 kartus, Mažėnuose – daugiau nei 6 kartus, Šiūlėnuose – daugiau nei 4 kartus, o Navikuose – daugiau nei 10 kartų. Planuojama šio projekto vertė – apie 198 tūkst. Eur.

Įrengiant ar rekonstruojant geriamojo vandens tiekimo sistemas, Bėčiūnuose bus rekonstruota apie 2,3 km vandentiekio tinklų, Gilūtose – 130 m ir Mikalave nutiesta apie 300 m vandentiekio tinklų. Planuojama projekto vertė – apie 226 tūkst. Eur.

Tverečiaus, Navikų, Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose numatoma rekonstruoti apie 3 280 m vandentiekio tinklų (Tverečiuje ir Navikuose – po 800 m, Erzvėte – apie 430 m, Meikštuose – apie 1 km, Grybėnuose – apie 250 m), o Dietkauščiznoje išgręžti gręžinį. Planuojama projekto vertė – apie 235 tūkst. Eur.

Įgyvendinant ketvirtą projektą, Ceikinėliuose numatyta išgręžti gręžinį ir nutiesti apie 1,7 km tinklų, Rubelninkuose rekonstruoti apie 250 m, Linkmenyse įrengti 450 m ir Dūkšteliuose rekonstruoti apie 420 m vandentiekio tinklų. Planuojama projekto vertė – apie 234 tūkst. Eur.

Įgyvendinant projektą „Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Dysnos kaime, pritaikant jį kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai“, numatyta atnaujinti buvusios Dysnos mokyklos pastatą. Planuojama projekto vertė – apie 52 tūkst. Eur.

Pagal minėtus projektus, visuomeninis pastatas dar bus atnaujintas Dietkauščiznoje (planuojama projekto vertė – apie 80 tūkst. Eur), Rimšėje numatoma įrengti privažiavimą prie Vaikų dienos centro, o Palūšėje įrengti šaligatvį ir automobilių stovėjimo aikštelę prie bažnyčios. Planuojama projekto vertė – apie 210 tūkst. Eur.

Šie projektiniai pasiūlymai iki rugsėjo 30 d. bus pateikti Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities skyriui. Visiems projektams finansuoti reikės apie 247 000 Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 987 000 Eur Europos Sąjungos fondų lėšų. Šiandien šiems projektams turi būti pritarta vykstančiame rajono tarybos posėdyje.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje