Skip to content

Teismas pripažino VRK veiksmus neteisėtais

2016 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažino neteisėtais Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – ir VRK) veiksmus, kuriais kandidatams į Lietuvos Respublikos Seimo narius vienmandatėse apygardose nebuvo užtikrinta lygi teisė kalbėti valstybinėse visuomenės informavimo priemonėse ir skelbti savo rinkimų programą bei teisė nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija.

Pareiškėjai kreipėsi į LVAT, prašydami pripažinti neteisėtais VRK veiksmus, kuriais buvo sudarytas komercinės televizijos diskusijų laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų agitacijai vienmandatėse apygardose, grafikas, paskelbtas VRK oficialioje interneto svetainėje adresu http://www.vrk.lt/agitacija-2016, ir kuriais pareiškėjams bei kitiems vienmandatėse apygardose save išsikėlusiems kandidatams ribojama teisė nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija bei taikoma diskriminacinė laidų transliavimo tvarka, numatant šių laidų transliavimą tik internetu, o ne įprastais radijo ir televizijos kanalais. Pareiškėjai taip pat prašė įpareigoti VRK sudaryti naują radijo ir televizijos laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų agitacijai, grafiką ir transliavimo tvarką, laikantis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo (toliau – ir Seimo rinkimų įstatymas) 51 str. nuostatų.

LVAT teisėjų kolegija, vertindama kilusį ginčą, pažymėjo, jog, VRK paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatai į Seimo narius rinkimų apygardose turi lygią teisę kalbėti rinkėjų ir kitokiuose susirinkimuose, pasitarimuose, posėdžiuose, valstybinėse visuomenės informavimo priemonėse ir skelbti savo rinkimų programą (Seimo rinkimų įstatymo 46 str. 1 d.). Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 dalyje įtvirtinta, kad Vyriausiajai rinkimų komisijai paskelbus kandidatus ir kandidatų sąrašus, kandidatams suteikiama teisė nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Rinkimų agitacijai skirtų laidų rengimo taisykles tvirtina, konkrečią Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų trukmę ir laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija, suderinusi su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vadovu. Ji taip pat paskirsto laidų laiką taip, kad nebūtų pažeisti šie lygiateisiškumo principai: tarp kandidatų sąrašų daugiamandatėje rinkimų apygardoje; tarp vienmandačių rinkimų apygardų; tarp kandidatų vienmandatėje rinkimų apygardoje.

Teismas pažymėjo, jog VRK 2016 m. rugpjūčio 18 d. sprendimu Nr. Sp-160 patvirtino LRT radijo ir LRT televizijos laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų agitacijai, rengimo taisykles, o 2016 m. rugsėjo 7 d. sprendimu Nr. Sp-188 patvirtino Televizijos diskusijų laidų, skirtų 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų agitacijai vienmandatėse rinkimų apygardose, rengimo taisykles. Tačiau šios taisyklės, LVAT teisėjų kolegijos nuomone, neužtikrino galimybės kandidatams į Seimo narius vienmandatėse apygardose naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija, kaip tai nustatyta Seimo rinkimų įstatymo 46 str. 1 d. ir 51 str. 1 d.. VRK veiksmai patvirtinant Diskusijų laidų, skirtų Seimo rinkimų agitacijai, parengimo ir transliavimo paslaugų supaprastinto atviro konkurso pirkimo sąlygas taip pat rodė, kad nebuvo siekiama užtikrinti, jog pagal jas organizuotu viešųjų pirkimų konkursu kandidatams Seimo vienmandatėse rinkimų apygardose būtų suteikiama galimybė naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija.

Teisėjų kolegija pažymėjo, jog VRK pareiga užtikrinti lygiateisiškumo principą atskiroms kandidatų grupėms nesuteikia teisės jai absoliučiai apriboti galimybę kandidatams vienmandatėse rinkimų apygardose nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija. Tokie VRK veiksmai pažeidžia lygiateisiškumo principą tarp pačių kandidatų grupių (nors ir nebūtinai jų viduje), įtvirtintą Seimo rinkimų įstatymo 46 str. 1 d. Tokiais VRK veiksmais sudarant skirtingas sąlygas dalyvauti rinkimų agitacijoje buvo pažeista pasyvioji kandidatų Seimo vienmandatėse rinkimų apygardose teisė į rinkimus ir šie VRK veiksmai buvo pripažinti neteisėtais.

Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog pareiškėjų, kaip kandidatų į Seimo narius vienmandatėse rinkimų apygardose, teisės nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija apimtis bei realizavimo būdas nebūtinai turi atitikti tas pačias sąlygas, kurios sudaromos kandidatams į Seimo narius daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Atitinkamai, teisėjų kolegija VRK įpareigojo sudaryti galimybę kandidatams į Seimo narius vienmandatėse apygardose pasinaudoti Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. įtvirtinta teise nemokamai naudotis Lietuvos nacionaliniu radiju ir televizija.

Informacijos šaltinis: www.lvat.lt.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt. Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. JURISTAI24.LT teisės naujienų skyrelyje talpinamos informacijos atžvilgiu yra informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius.

Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje