Skip to content

Kviečia po gaisro pakilusi Kazitiškio bažnyčia

MI informacija

Lapkričio 12 d., 12 val., Kazitiškio Šv. Vysk. Stanislovo parapija visus kviečia pasidžiaugti į bažnyčios pirmo etapo suplanuotų atstatymo darbų pabaigtuves. Bus aukojamos šv. Mišios, po šv. Mišių visi kviečiami pasivaišinti žuviene.

Mieli tikintieji, norime Jums nuoširdžiai padėkoti už Jūsų pagalbą, kurią parodėte prisidėdami prie Kazitiškio Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčios, š. m. balandžio 9 d. skaudžiai nukentėjusios nuo gaisro, vidaus darbų atstatymo ir kartu pasidžiaugti, kad bendrystė ir supratingumas, kylantis iš protų bei širdžių vienybės, tikėjimo ir meilės, yra gyvi mūsų parapijoje.

Viešpats norėjo ir nori, kad eidami išganymo keliu nepamirštume vienas kito, bet rūpindamiesi vieni kitais, liudytume meilę, vienybę, padedančią mums įveikti visus netobulumus, netikėtumus, nelaimes. Mes esame kviečiami rūpintis vieni kitais, daryti gera, lobti gerais darbais, dalytis vieni su kitais (Plg. 1 Tim 6, 18).

Dėkojame Jums už bendrą rūpestį ir pastangas, puoselėjant mūsų visų bendrus maldos namus, Dievo namus. Telaimina Dievas Jus ir Jūsų šeimos narius!

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų aukotojams, rėmėjams, geradariams ir meldžiamės už juos, prašydami Dievo palaimos.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje