Skip to content

Žinomas nežinomas Vincentas Smakauskas

MI informacija

Spalio 12 d. Mielagėnų biblioteka kartu su Paliesiaus dvaru pakvietė į seminarą ekskursiją ,,Istorijos šydą praskleidus: dailininko Vincento Smakausko palikimas Mielagėnų kraštui, jo gyvenimo ir kūrybos kryžkelės“. Renginio tikslas – informacijos apie įžymų XIX a. Lietuvos dailininką sklaida visuomenei, naujo edukacinės veiklos objekto – Paliesiaus dvaro – pristatymas. Į renginį atvyko grupė dailės ir istorijos mokytojų iš Ignalinos ir Švenčionių rajonų, būrelis Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojų ir moksleivių, Ignalinos viešosios bibliotekos bibliotekininkės.

Renginys prasidėjo Mielagėnų šv. Jono krikštytojo bažnyčioje, kurią puošia nemažai V. Smakausko tapytų darbų. Abipus centrinio įėjimo – dvi didingos apaštalų šv. Petro ir šv.Pauliaus skulptūros, presbiterijoje bažnyčios fundatorių Justinos ir Karolio Kublickių bareljefai.

Mielagėnų parapijos klebonas Marijonas Savickas, kurio vienas pirmųjų didelių darbų, prieš tris dešimtmečius pradėjus tarnystę Mielagėnuose, buvo bažnyčioje esančių V. Smakausko tapytų paveikslų restauravimas pasitekus profesionalius restauratorius iš tuometinio Leningrado, tądien susirinkusiems parodė bažnyčioje saugomas Kryžiaus kančios stotis (stacijos), kurios, manoma, yra tapytos V. Smakausko ir  jo mokinių.

Šiemet, minint Vincento Smakausko mirties 140-ąsias metines, Mielagėnų šv. Jono krikštytojo bažnyčioje atidengta paminklinė lenta, kurios sukūrimą finansavo dabartinis Paliesiaus dvaro savininkas Julius Ptašekas. Tokiu būdu dailininko vardo įamžinimas tapo simboliniu tiltu, per laiko marias sujungusiu skirtingų kartų dvaro šeimininkus.

Apžiūrėję bažnyčioje esančius V. Smakausko darbus, renginio dalyviai senuoju Mielagėnus su Paliesiaus dvaru jungiančiu žvyrkeliu nuvyko į dvarą (vietiniai gyventojai keiksnoja šį kelią, nori asfalto, bet tas išlikęs kelias su šimatamečiais medžiais pakelėj dulkėjo ir dardant dvariškių karietoms…).

Buvusiose Paliesiaus dvaro žirgyno arklidėse, kurios, baigus restauravimo darbus,  tapo puikia renginių ir koncertų sale, susirinkusiems buvo demonstruojamas prieš 20 metų LRT režisieriaus B. Morkevičiaus sukurtas filmas apie XIX a. dailininką V. Smakauską. Po filmo dvaro restauratorius kultūros paveldo ekspertas Petras Kanevičius savo paskaitoje atskleidė daugiau įdomių detalių iš dailininko gyvenimo Paliesiaus ir Krikonių dvaruose, o kartu ir iškėlė klausimų, į kuriuos atsakyti teks tiems, kurie rinksis meno studijų kryptį.

Paskutinis renginio akcentas – Paliesiaus dvaro pastatų ir aplinkos apžiūra. Atgimstančios istorijos pėdsakams  spalvingame rudens gamtos fone nebuvo abejingų. Renginio dalyviams, ypač čia besilankantiems pirmą kartą, gerą įspūdį paliko ne tik aplinka – tarp supančių laukų iškylantis dvaras, bet ir lektoriaus P. Kanevičiaus kompetencija, jo pasakojimo tonas – su šypsena, su netikėtais klausimais – savotišku postūmiu klausytojams pasipildyti žinių spragas apie tai, kas visai šalia mūsų, bet nežinoma. Restauratorius P. Kanevičius, kuris yra išstudijavęs gausybę archyvinės medžiagos ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių archyvuose, atsekęs V. Smakausko kelionių maršrutus (o keliauta dailininko buvo daug, po visą Europą), siekia kuo plačiau skleisti žinas apie  žymų XIX a. dailininką V. Smakauską, kuris Mielagėnų krašte gyveno, dirbo, mylėjo ir čia yra palaidotas. Petro Kanevičiaus rūpesčiu  Vilniaus  Užupio Menų inkubatoriuje yra pagamintos trijų V. Smakausko paveikslų kopijos: ,,Steponas Batoras įsteigia Vilniaus Akademiją“, ,,Ulonas ant žirgo“ ir  ,,Maldavimas“. Vasarą vykusios Mielagėnų miestelio šventės metu buvo eksponuotos bažnyčioje, o vėliau padovanotos Mielagėnų bibliotekai. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje