Skip to content

Aptartos vaikų socialinės problemos

Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų teises, pareigas ir socialines problemas, lapkričio 14–20 d. rajone paskelbta Vaiko teisių apsaugos savaitė. Ši savaitė skelbiama jau 18-tąjį kartą. Lapkričio 16 d. savivaldybės administracijoje surengtas tradicinis Vaiko teisių apsaugos skyriaus organizuojamas seminaras vaikų socialinėms problemoms aptarti.

Seminare dalyvavo seniūnai, seniūnijų, mokyklų socialiniai darbuotojai, specialistai, dirbantys su rizikos šeimomis, globos įstaigų, policijos, prokuratūros atstovai, – visi tie žmonės, kurie vienaip ar kitaip rūpinasi vaikais, mato jų problemas ir gali pasidalinti patirtimi. Seminaro dalyvius pasveikino savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis. Jis padėkojo visiems, prisidedantiems prie vaikų problemų sprendimo ir linkėjo prasmingai praleisti seminaro laiką, pasidalinti patirtimi, įgauti reikalingų žinių.

Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danutė Ropienė pateikė statistinių duomenų, kalbėjo apie skyriaus darbą, skaudžiausias problemas ir akcentavo visų specialistų bendradarbiavimą jas sprendžiant. Vaikų rajone kasmet mažėja. Šių metų pradžios duomenimis, yra 2325 vaikai (14,24 proc. nuo visų gyventojų), 207 auga socialinės rizikos šeimose, tokių šeimų rajone – 102. Šiais metais tėvų globos neteko 16 vaikų, į šeimas, pagerėjus situacijai jose, buvo grąžinti šeši. Kaip sakė D. Ropienė, vaiko paėmimas iš šeimos visada būna emociškai labai sudėtingas, o grąžinimas – visgi teikia vilčių. Ji dėkojo policijai už tai, kad pareigūnai visada skubiai reaguoja ir neabejingai padeda vaiko paėmimo iš šeimos atvejais, taip pat dalyvauja lankant socialinės rizikos šeimas, sprendžiant iškylančius konfliktus.

Šiuo metu rajone ne savo šeimose auga 82 vaikai, iš jų 45 globojami institucijose ir 37 šeimose. Stengiamasi, kad kuo daugiau vaikų augtų šeimose. Vaiko teisių apsaugos skyrius nuolat laukia būsimų globėjų ir įtėvių, kurie pasiryžtų tėvų globos netekusiam vaikui dovanoti svarbiausią dalyką jo gyvenime – mylinčią šeimą. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro darbuotojos Irena Rakštelienė ir Žaneta Meidūnienė kalbėjo apie planuojamus įtėvių ir globėjų mokymus rajone, kuriuos jos pačios ir ves, nes yra įgijusios reikiamą kvalifikaciją. Pristatyta įtėvių ir globėjų rengimo programa „GIMK“, kurioje numatyti grupiniai užsiėmimai ir individualios konsultacijos. Specialistės pažymėjo, kad vaiko priėmimui į šeimą reikia atsakingai pasirengti, nes tai tikrai sudėtingas žingsnis.

D. Ropienė dar pristatė tėvų globos netekusio vaiko svečiavimosi šeimose tvarką ir sakė, kad tokia praktika kituose rajonuose sparčiai plinta. Vaikui būtina pakeisti aplinką, pamatyti, koks yra šeimos gyvenimas, jam gera jaustis reikalingam. Teisės aktai numato, kad pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas. Norintys priimti svečiuotis vaiką asmenys pirmiausia turi kreiptis į gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos skyrių ir pateikti rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis; asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; sveikatos pažymėjimą (išduotą pagal apskaitos formą Nr. 046/a ). Visą kitą informaciją apie asmenį surinks ir išvadą dėl tinkamumo parengs Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Seminare dalyvavo ir Visagino šeimos krizių centro veiklą pristatė Laima Milovančevičė. Šis centras teikia pagalbą psichologinį ir fizinį smurtą patiriantiems suaugusiems asmenims, tačiau, kaip pastebėta, tokiose šeimose gyvenantys vaikai taip pat yra labai pažeidžiami. Smurtą dažniausia patiria moterys, todėl, pasak psichologės, jos turi suprasti, kad pačios yra atsakingos už savo ir savo vaikų gyvenimą. „Moteris būna taip pažeista smurtavimo, kad ji netgi atsisako pagalbos ir nemato jokios galimybės išeiti iš smurto rato. Padėti jai labai sunku, bet įmanoma“,– pasakojo centro vadovė. Šis centras teikia pagalbą ir Ignalinos rajono gyventojams. Su šeimos krizių centru planuojama aktyviau bendradarbiauti ir organizuoti specialistų susitikimus seniūnijose, konsultacijas Ignalinoje.

Seminare taip pat aptartos specializuotos apsaugos priemonės nukentėjusiems nepilnamečiams, rajono nepilnamečių daromi pažeidimai ir policijos vykdomos prevencinės priemonės. Kalbėta apie tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pagalbą šeimai ir vaikams, dalintasi gerąja patirtimi. Pranešimus šiomis temomis skaitė Panevėžio apygardos prokuratūros Utenos apylinkės prokurorė Gražina Valinčienė, rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Jūratė Pernavienė, specialistė Jurgita Zenkuvienė, Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorė Rimutė Šiaudinienė.

Seminaro pabaigoje pasidžiaugta gražiais rimšiškių pasiekimais. Šiais metais bendruomenių konkurse „Spindulys“ už jaunatviškumą apdovanotos Ilgių bendruomenės (Rimšės sen.) atstovės Viktorija Abaravičienė ir Jūratė Tamonienė pristatė šeimai ir vaikams skirtus projektus, kuriuos pavyko sėkmingai įgyvendinti: sporto aikštynai, viešųjų erdvių sutvarkymas, jaunimo kelionės į užsienį, kūrybiškumo užsiėmimai, šventės ir kt. Pats didžiausias darbas – pastatytas ir įvairias veiklas vykdantis Rimšės krašto vaikų dienos centras su atvira jaunimo erdve. D. Ropienė Ilgių bendruomenei linkėjo daug naujų idėjų, o visus kvietė iš šių moterų pasimokyti kūrybingumo ir, drauge bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikams kurti geresnę aplinką.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje