Skip to content

Vartus atkėlė „atgimęs“ Salų etnoarchitektūrinis kaimas

Lina RAGINYTĖ

Praėjusį trečiadienį Lietuvos liaudies buities muziejus visuomenei, kultūros ir medinio paveldo specialistams atvėrė Salų etnoarchitektūrinio kaimo sodybas, kur ir toliau restauruotuose pastatuose bus plėtojamas muziejaus regioninis padalinys pagal ekomuziejaus modelį. Tokio muziejaus tikslas – skatinti vietos bendruomenių gerovę ir darnią plėtrą, todėl jo veikla pirmiausia yra grįsta vietos gyventojų dalyvavimu. Apie projekto darbų eigą MI rašė dar birželio mėn.

Gamtos mokykloje, Meironyse, buvo aptarti iššūkiai ir sprendimai, kuriuos aptarė muziejaus architektas R. Aranauskas. Kalbėta ir apie būsimą muziejaus padalinio viziją – ekomuziejaus modelio įkūrimą bei pirmuosius žingsnius link autentiškos „gyvosios“ ekspozicijos.

Lietuvos liaudies buities muziejus, įgyvendindamas projektą Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas“, jau buvo surengęs ir tradicinius amatų meistrų mokymus bei Visuomenės mokymus medinių pastatų išsaugojimo temomis, projekto viešinimo renginius Salų kaime. Mokymuose dalyvavo Lietuvos medžio meistrai bei 10 kolegų iš Norvegijos. Praktinių mokymų metu abiejų šalių medžio meistrai dalijosi patirtimi, o vėliau pateikė savo pasiūlymus ir idėjas dėl šių konkrečių sodybų atnaujinimo.

Šiandien, įgyvendinus projektą, suformuota autentiška ekspozicija, pristatanti pastatų architektūrines ypatybes ir nematerialųjį paveldą (papročius, amatus, folklorą). Siekiant užtikrinti muziejaus prieinamumą visuomenei, pastatai pritaikyti ir kitoms funkcijoms: pirkia ir svirnas – lankytojų apgyvendinimui, buvęs tvarto pastatas – renginiams (parodoms, bendruomenės susitikimams), klojimas – medžio dirbtuvėms, pirtis – edukaciniams užsiėmimams.

Restauruotuose pastatuose bus plėtojamas LLBM regioninis padalinys pagal ekomuziejaus modelį, įtraukiant vietos bendruomenę, skatinant jos gerovę, darnią plėtrą ir stiprinant tapatybę. Išskirtinis Salų kaimo bruožas – daugiafunkcinė ūkinė veikla, todėl restauravus muziejaus sodybas, jose būtų autentiškai atkurta ir interpretuojama tradicinė buitis ir pristatoma daugiafunkcė ūkinė veikla: žemės ūkis, žvejyba, miško darbai (eigulių darbas, miško tvarkymas, sielių plukdymas, deguto gamyba, smalos varymas, anglies deginimas), vaistažolių rinkimas, uogavimas.

Siekiant įgyvendinti būtent šią idėją šimtu procentu, šiame muziejuje bus apgyvendinta ekošeima!

Vykęs renginys – projekto „Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas“ pabaigos viešinimo renginys, kurį rėmė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinis mechanizmas ir Lietuvos Respublika.

Kviečiame ir visus Aukštaitijos nacionalinio parko lankytojus užsukti į „atgimusį“ Salų kaimą. Tiesa, Emilijos Dabregaitės, LLBM kultūros projektų vadovės teigimu, kol kas pastatus galėsite apžiūrėti tik iš išorės, o jau vasarą, artėjant naujam sezonui, būsite pakviesti apžiūrėti visą veikiančią ekspoziciją.

ANP nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here