Skip to content

Į Kazitiškio bažnyčią grįžo gyvasis Dievas

Jonas BALTAKIS

Šių metų balandis rajono istorijoje liks pažymėtas dviejų bažnyčių gaisrais. Liepsnos beveik visiškai sunaikino Ceikinių bažnyčią, o po kelių dienų (balandžio 9-ąją) suniokojo ir Kazitiškio šventovę. Ceikinių bažnyčia kyla beveik nuo pamatų, dedasi kepurę (renčiamas stogas), o Kazitiškyje po septynių mėnesių ir trijų dienų renovacijos, lapkričio 12 d., jau aukotos pirmosios šv. Mišios. „Į bažnyčią su Švenčiausiuoju Sakramentu vėl sugrįžo gyvasis Dievas“, – aukojęs Mišias ir atšventinęs bažnyčią, džiaugėsi kun. Sigitas Grigas. Kartu tai buvo ir padėkos Mišios visiems geradariams, prisidėjusiems prie bažnyčios atgimimo.

Ta proga bažnyčia buvo pilna parapiečių. Kun. S. Grigas dėkojo visiems, prisidėjusiems aukomis ir darbais, kvietė visada būti tokiais pat vieningais, susitelkusiais, tarsi dovana vieni kitiems, kokiais buvo nelaimės akivaizdoje visus tuos septynis mėnesius. Dėkodami Dievui už malonę vėl melstis savo maldos namuose, tikintieji prie altoriaus nešė padėkos atnašas: duoną, vaisius, vyną.

Šv. Vyskupo Stanislovo parapijos tarybos pirmininkas Stanislovas Kasperavičius taip pat negailėjo žodžių tiek statybininkams, tiek įvairioms įmonėms, parapiečiams, atsiliepusiems į kvietimą padėti. Kai po Mišių S. Kasperavičiaus paprašiau aukotojų sąrašo, jis sakė: „Jūs ką, štai duosiu įmonių sąrašą, o žmonių yra keli šimtai, jums laikraščio bus per maža visus paminėti. Visos iki vienos aukotojų pavardės kiek vėliau bus užrašytos atminimo lentoje, kuri kabės prie bažnyčios durų.“ Parapijos tarybos pirmininkas paskelbė aukų aritmetiką. Iš viso surinkta 25 053,49 euro. Iš jų 13 693,15 euro paaukojo parapiečiai. Dar liko neišleista 4262,49 euro. S. Kasperavičius visų bažnyčios atstatyme dalyvavusių įstaigų ir įmonių atstovams (tik ne visi dalyvavo) įteikė padėkos raštus. Juos gavo ir rajono savivaldybė (jai atstovavo architektas Juozas Panavas) bei Kazitiškio seniūnas Drąsutis Jelinskas.

Buvo pagerbtas buvęs ilgametis Kazitiškio klebonas kun. Jonas Kardelis, po Mišių aktyviausiai bažnyčios atstatyme  dalyvavusioms šeimoms įteikta dovanų ir gėlių.

Tiek kun. Sigitas, tiek parapijos tarybos pirmininkas Stanislovas sakė, kad užbaigtas pirmasis renovacijos etapas, pavasarį bus užbaigti visi darbai. Todėl jau po Mišių kun. S. Grigo pasiteiravome – kokie darbai dar laukia?

„Pirmiausia dar kartą dėkoju visiems padėjusiems. Prisipažinsiu, po gaisro buvo apnikę pesimistinės nuotaikos, negalvojau, kad tokia maža parapija (600 žmonių) pati tarsi griebsis šiaudo ir išsikapstys iš bėdos, atstatys bažnyčią. Gerai, kad viską darėm „ant karštųjų“, nepadarėme pertraukos. Ta skuba gal neleido kai kur labiau pataupyti, bet pasiekė rezultatą. Dėkingi statybininkams, įvairioms įmonėms, darbus atlikusiems už savikainą, padovanojusiems statybinių medžiagų (dažų, glaistų), statybininkai lubas trečiąkart perdažė nemokamai. Jei už viską reikėję mokėti ir dar visa kaina, mums būtų mažiausiai du kartus renovacija brangiau atsiejusi.

Kokie darbai dar liko? Reikia zakristiją sutvarkyti, duris atnaujinti (nusilupę lakai), kultūros paveldo sąrašuose įrašytus vargonus renovuoti, pakeisti įskilusius langų stiklus, sutvarkyti, perlakuoti suolus, sakyklas ir atsivežti dabar Vilniuje restauruojamą altoriaus sienelę. Iki pavasario stebėsime, ar pro glaistus neišlys suodžiai, kuriais bažnyčios vidaus sienos buvo itin labai įsigėrę“, – vardijo būsimus darbus klebonas.

Po renovacijos bažnyčia nušvito naujomis šiltomis pastelinėmis spalvomis. Prieš gaisrą Kazitiškio maldos namai buvo niūresni, dažyti šalta melsva spalva.

Po gaisro MI rašė apie bažnyčioje rastą ir išsidalintą lobį – senas knygas, monetas. Dabar viskas sugrąžinta į bažnyčią ir eksponuojama prie durų įrengtame stende.

Dėkojame

Jums už bendrą rūpestį ir pastangas, puoselėjant mūsų visų bendrus maldos namus, Dievo namus. Telaimina Dievas Jus ir Jūsų šeimos narius!

Dėkojame:

UAB „Meleksas“ ir kolektyvui,
UAB „Legra“ ir kolektyvui,
AB „Imeda“ ir kolektyvui,
Rajono savivaldybės administracijos Kazitiškio seniūnijai,
Ignalinos rajono savivaldybei,
UAB „Dringsta“ ir kolektyvui,
UAB „Caparol Lietuva“ ir kolektyvui,
UAB „CleanSolutions“ ir kolektyvui,
UAB „Padvaiskas ir Ko“ ir kolektyvui,
D. Paukštės KŪB „Danalta“,
IĮ „Ignelsta“ ir kolektyvui.

Parapijos taryba

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here