Skip to content

Mūsų ir mūsų piniginės skaudulys – prastai tvarkomos nuotekos

Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas šiais metais vienu iš veiklos prioritetų iškėlė nuotekų tvarkymo kontrolę departamento teritorijoje. Šį rudenį Ignalinos aplinkosaugininkai kartu su rajone nuotekas tvarkančia įmone „Ignalinos vanduo“ tikrino, kaip nuotekas tvarko tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Kaip  tvarkosi fiziniai asmenys, kurie nėra prisijungę prie centralizuotų nuotekų tinklų? Tai turėtų rūpėti visiems, nes nuo prisijungusių abonentų skaičiaus tiesiogiai ir netiesiogiai priklauso paslaugos kaina. Apie situaciją rajone ir mūsų piniginėse kalbamės su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos  agentūros vedėju Viktoru KSENZOVU ir UAB „Ignalinos vanduo“ vyriausiuoju inžinieriumi Rimu ADOMĖNU.

Aplinkosaugininkų išvados

„Rajone pagal specialų planą buvo nutiestos fekalinės kanalizacijos linijos, sudaryta galimybė Strigailiškio, Rimšės, Dūkšto, N. Daugėliškio ir kt. rajono gyventojams naudotis tvarkingomis nuotekų sistemomis. Iš viso šiomis paslaugomis naudojasi vos 60 proc. gyventojų, turinčių galimybę tai daryti. Visi kiti nuotekas tvarko kaip išmano. Nesijungimo priežastys įvairios: vieniems sudėtingos prisijungimo sąlygos (reikia papildomų įrenginių), kiti dėl finansų trūkumų, o dar kiti – dėl elementarus sąmoningumo stokos. Mūsų agentūros specialistai patikrino 5 rajono gyvenvietes: N. Daugėliškį, Rimšę, Dūkštą, Vidiškes ir Kaniūkus. Rezultatai tikrai nebuvo džiuginantys. Daugelis žmonių vis tik nesupranta, kad jie netinkamai tvarko nuotekas. Mes nenustatėme nė vieno tiesioginio aplinkos teršimo atvejo, t. y. rezervuarai nebuvo perpildyti, į aplinką tuo metu netekėjo nuotekos. Tačiau žmonės kažkodėl įsivaizduoja, kad jei jie surenka nuotekas į kaupimo rezervuarą, o paskui jas išlaisto savo laukuose – tai nieko čia blogo. Deja, taip daryti griežtai draudžiama.

Norime gyventojams priminti, kad dar 2006 m. įsigaliojo aplinkos ministro patvirtintas nuotekų tvarkymo reglamentas. Pagal jį sąvoka buitinės nuotekos, kurios susidaro namų ūkyje, naudojant vandenį (pvz., skalbimo, indų plovimo, maisto gaminimo, prausimosi, tualetų nuotekos ir pan.). Visos susidarančios nuotekos privalo būti išleidžiamos į aplinką tik išvalytos. Deja, valymo įrenginių daug kur iš viso nėra, todėl nuotekas objektai išleidžia į jų rezervuarus. Kai kurie gyventojai mano, kad nuotekas  gali vežti ir pilti ant savo žemės. Tačiau toks mąstymas yra neteisingas – nuotekos turėtų būti išvežamos tik į jų valyklas. O žmonės elgiasi neprotingai ir net pavojingai tiek savo, tiek šalia gyvenančių žmonių bei pačios aplinkos atžvilgiu. Mes turime duomenų, kad žmonės išgriebę nuotekas užkasa jas kur nors darže arba, ypač naktimis, įmetę siurbliuką į nuotekų rezervuarą, išpumpuoja jas į daržą ar pievą. Jei vėjo nėra, kvapas laikosi ir nesunkiai susekami tokie „išradėjai“. Keli piliečiai už tai jau yra gavę ir baudas. Kiekvieno namų ūkio rezervuarai privalo būti sandarūs ir tvarkingi, uždari, kad į juos nepatektų gruntiniai vandenys ir nuotekų perteklius neištekėtų į aplinką. Dauguma žmonių turi šachtinius šulinius, kurių užterštumas gana didelis. Viena to priežasčių – į aplinką patekusių nuotekų migracija giluminėmis srovėmis. Kalbant paprasčiau, į žemę susigėrusios nuotekos teršia geriamąjį vandenį.

Rajono savivaldybė yra patvirtinusi „Ignalinos rajono, miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros bei statinių tinkamos priežiūros taisykles“. Šių taisyklių 5 skyrius reglamentuoja „Geriamojo vandens tiekimo, naudojimo ir nuotekų tvarkymo reikalavimus“, o 29 punktas skelbia, kad pastatų savininkai, kurie nėra prisijungę prie veikiančios centralizuotos nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir neturi įsirengę nuotekų valymo įrengimų, privalo savo pastatų nuotekų išvadą prijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Šio skyriaus 30.1 punktas skelbia, kad pastato savininkas privalo turėti dokumentus (sutartį ir (ar) apmokėjimo už nuotekų išvežimą dokumentus per 6 mėn. ir kt.), įrodančius, kad nuotekos iš jų kaupimo rezervuarų (buitinių nuotekų surinkimo šulinių, nuotekų išsėmimo duobių) ir septikų yra išvežtos bei perduotos valyti nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančiai įmonei.

Minėto patikrinimo metu gyventojai pasakojo įvairias versijas, kur jie deda nuotekas. Vieni sakė, kad išveža UAB „Ignalinos butų ūkis“, kiti – UAB „Ignalinos vanduo“, treti – kad išveža kaimynai ūkininkai, kuriems esą susimoka grynais ir jokių kvitų negauna. Kaip nežiūrėk – tai taip pat pažeidimas. Jei vežėjas paėmė nuotekas, privalo jums išduoti tai įrodanti dokumentą. Kasos čekį, važtaraštį ar kt.

Noriu pasakyti, kad nuotekas paimti gali tik nuotekų vežėjai. Rajone tai – Ignalinos vanduo (vandentiekis) ir Butų ūkis. Tačiau net ir tas pats Butų ūkis privalo pasirašyti sutartį su vandentiekiu – vienintele įmone, rajone tvarkančia nuotekas. Butų ūkis taip pat negali išleisti nuotekų, kur papuolė. Jie kiekvieną gyventojų nuotekų išvežimą griežtai perduoda vandentiekiui su tai patvirtinančiais dokumentais. Taigi, iš tikrųjų šias paslaugas gali teikti tik Ignalinos vanduo“, – sakė V. Ksenzovas.

Įsidėmėkite! Jei kviečiate nuotekų išvežimo mašiną, būtinai turite susitvarkyti tai įrodančius dokumentus. Patikrinime dalyvavęs ir Ignalinos vanduo vyr. inžinierius R. Adomėnas pats įsitikino, kad nemažai gyventojų tikino perduodantys nuotekas vandentiekiui, tačiau negaunantys jokių tai patvirtinančių,dokumentų. R. Adomėnas patikino išsiaiškinsiąs situaciją ir būtinai keisiąs tvarką, jei paaiškės, kad tai būtina.

V. Ksenzovas pastebėjo, kad yra gyventojų, mėgstančių gudrauti: „Pasidaro betoninius rezervuarus be dugno. Iki tam tikro laiko juose  nuotekos infiltruojasi į žemę, žmonės džiaugiasi, kad nereikia ilgai vežti nuotekų, tačiau teršiama aplinka ir daroma žala jums, nors ir netiesiogiai, ženkliai didesnė, nei sumos, kurias sumokėtumėte tvarkingai prižiūrėdami nuotekas,  nes viskas sugrįžta per sveikatos praradimą. Dėl to ir buvo investuojamos didžiulės lėšos tiek rajono savivaldybės (visų mūsų rajono gyventojų – autor.), tiek ES, kad būtų mažinama žala gamtai bei mums patiems, mūsų vaikų sveikatai“, – teigia V. Ksenzovas.

Nuotekų valymo įmonė pasirengusi dirbti išvien

Vyr. inžinierius R. Adomėnas teigia, kad visa reikalinga informacija gyventojams apie teikiamas paslaugas yrainterneto svetainėje. „Galiu tik pasakyti, kad išvežant nuotekas, mokama už mašiną (3,5 kubo – maža, didelė – 5 kubų), nežiūrint į tai, kiek joje prisiurbta nuotekų ir kokį atstumą tenka nuvažiuoti mašinai. Atstumas neturi įtakos kainai. Išsikviesti nuotekų išvežimą galima Avarinės tarnybos telefonu 8 615 30086 arba (8 386) 52130. Žinoma, nereikia laukti paskutinės minutės, kol prisipildys rezervuarai, matant, kad jie jau artipilniai, reikia iš anksto, prieš savaitę ar dvi susisiekti su mumis ir jokių problemų nebus.

Noriu perspėti, kad turi būti tinkami privažiavimai mašinai prie jūsų nuotekų rezervuaro, kad netrukdytų pastatai. Na, kas dėl „neoficialių“ susitarimų su vairuotojais, tai tariantis su jais, rizikuoja ir patys vairuotojai, ir gyventojai. Pirma – vairuotojams patiems teks susimokėti už tų atliekų išvalymą, jei jie bandys tai padaryti „nelegaliai“, o gyventojai neturės nuotekų išvežimą patvirtinančio dokumento, kas patikrinimo metu užtrauks jiems baudą.

Išvežimo sąlygos nėra sudėtingos. Bet kuris gyventojas sudaro su mumis sutartį ir mes, jam paskambinus, išvežame nuotekas, o tada pateikiame sąskaitą apmokėjimui pagal sutartį. Vežame 2 ar 3 kartus per metus – pagal gyventojo poreikius ir susikaupusių nuotekų kiekius. Jei gyventojas neturi sutarties, tada taikomas išankstinio apmokėjimo būdas. Gyventojas pateikia duomenis, apmoka internetu ar kitu būdu ir, gavę mokėjimą, išvežame nuotekas. Dar kartą primenu, kad vairuotojams jokių pinigų duoti nereikia“, – paaiškino R. Adomėnas.

Didžiausia kontrolė – žmonės

Ignalinos vanduo gavęs informacijos, kad kai kurie nesąžiningi ūkininkai, bandantys apgauti žmones, nuotekas (srutas) veža į Vidiškėse esančius valymo įrenginius. Tokiu būdu apvagiami ir apgaudinėjami mes visi. Pasistengsiu paaiškinti kuo paprasčiau. Pirmiausia įmonė „Ignalinos vanduo“ patiria nuostolių, nes naudojamos medžiagos ir elektros energija išvalyti papildomas nuotekas. Ši įmonė yra ne privatus verslas, o rajono savivaldybės įmonė, tad visi jos nuostoliai dengiami rajono savivaldybėje sukauptomis lėšomis. O savivaldybės (ir seniūnijų) lėšos yra visų mūsų pinigai – įvairiais būdais sumokėti mokesčiai. Norime, kad būtų išvalyti keliai – nemeskime atliekų maišų pakelėse ir pamiškėse, norime išblizgintų kapinių – tvarkykime šiukšles ir t. t. Įsisąmoninkime, kad už kiekvieną mūsų nuo valstybės (nuo savęs) pavogtą centą susimokėsime kitu būdu.

Kviečiame būti pilietiškus ir pirmiausia stebėti vienas kitą. Įsiveskime kontrolę vieni kitiems. Nėra geras ir juolab garbingas principas: „Savi tarp savų, tad užmerkime akis.“ Jei pastebite, kad kažkas siurbliais traukia nuotekas, užkasinėja, laisto laukuose – praneškite vandentiekio ir aplinkosaugos specialistams. Kiekvienas atvejis bus ištirtas ir priimti atitinkami sprendimai.

Pabaigoje – matematinis skaičiavimas ir logiškas paaiškinimas. Kodėl žmonėms reikėtų būti pilietiškiems ir sąmoningiems bei stengtis vykdyti reikalavimus? Šiuo konkrečiu atveju – kuo daugiau žmonių bus prisijungę prie centralizuotų nuotekų valymo įrenginių, tuo mažiau nuostolio patirs valymo įrenginius eksploatuojanti įmonė, tuo bus pigesnė paslauga vartotojams. Kad kuo daugiau vartotojų jungtųsi prie centralizuotų nuotekų, pirmiausia turėtų būti suinteresuoti esami vartotojai, nes jie ir moka už viską.

Minėto patikrinimo metu patikrinta apie 70 namų ūkių, deja, tinkamus dokumentus turėjo tik keletas gyventojų. Šįkart apsieita pokalbiais ir įspėjimais, tačiau kitą kartą bus taikomos griežtos sankcijos ir baudos. Už pažeidimus, netinkamai tvarkant nuotekas, Administracinės teisės pažeidimo kodeksas numato baudą nuo 57 iki 289 eurų, pareigūnams – nuo 173 iki 1158 eurų. Jei nustatyta, kad nuotekų išleista į aplinką, t. y. padaryta žala gamtai, tai prisideda ir žala gamtai – 150 eurų.

Informuojame žmones iš anksto, kad kitais metais vėl bus tikrinama, kaip gyventojai, neprisijungę prie centralizuotų nuotekų sistemų, jas tvarko, ar visi turi išvežimą įrodančius dokumentus. Radus pažeidimą, jau bus skiriamos ir baudos. 

Autorės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje