Skip to content

Linksmai naujus metus pradėjo rajono ūkininkai

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Šiūlėnų kultūros namuose surengtas šventinis ataskaitinis Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Ignalinos skyriaus renginys. Tai tradicinė šventė, kurioje apžvelgiama  ūkininkų sąjungos veikla, džiaugiamasi metų darbais, laimėjimais, dėkojama rėmėjams ir aktyviems LŪS nariams. Renginyje dalyvavo Seimo narys Gintautas Kindurys, savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis, Lietuvos ūkininkų sąjungos, Konsultavimo tarnybos, įvairių žemės ūkio įmonių atstovai, kiti svečiai. Rajono ūkininkams ir aktyviai skyriaus vadovei Marijonai Lukaševičienei linkėta sėkmingų ir derlingų, dėkota už prasmingus darbus, aktyvumą, visuomeninę veiklą. Po susirinkimo visi kviesti pasilinksminti ir pasivaišinti.

Renginio pradžioje su geriausiais ūkininkų linkėjimais naminės duonos kepaliukai iškilmingai įteikti garbingiausiems svečiams: Seimo nariui Gintautui Kinduriui ir savivaldybės merui Henrikui Šiaudiniui. Kadangi Europos Parlamento narys Bronis Ropė negalėjo dalyvauti, jam skirtą dovaną paėmė padėjėja Deimantė Malikėnaitė. 

„Esame aktyvi visuomeninė organizacija, matome ūkininkų problemas ir pirmieji jas išsakome valdžios atstovams. Šiandien turime 103 asocijuotus narius, labai džiaugiuosi jaunais ūkininkais, kurių vis daugėja. Žmonės nori dirbti, steigia darbo vietas, taip prisideda prie visos Lietuvos gerovės kilimo…“ – sakė ataskaitinį pranešimą apie LŪS veiklą pristačiusi  Marijona Lukaševičienė. Pranešime pastebėta, kad praėjusių metų derlius dėl lietingo oro nebuvo labai geras, ūkininkai negavo daug pajamų. Todėl LŪS pateikė prašymą Nacionalinei mokėjimų agentūrai paankstinti išmokų mokėjimą. Paminėta nemažai gerų dalykų. Rudeniop atsikvėpė gyvulininkystės sektorius, daugėja mėsinių bandų bei avių augintojų (34-iuose rajono ūkiuose laikoma 1716 ėriavedžių). Apie plėtrą jau pradeda galvoti sunkmetį išgyvenę pieno ūkiai. Ignalinos rajone yra du robotizuoti pieno ūkiai. Pasidžiaugta, kad Vyriausybė pritarė siūlymui 18,4 mln. eurų grąžinti  Lietuvos ūkininkams dėl 2012–2013 m. pritaikytos moduliacijos ir gautos mažesnės paramos.

Aptarusi metų darbus ir naujienas, pirmininkė dėkojo aktyviausiems LŪS nariams, puikiems ūkininkams ir pagalbininkams, ypač nelengvą kelią pasirinkusiems jauniesiems ūkininkams Mindaugui Paukštei, Nerijui Januškevičiui, Ingai Ponamarenko, Ryčiui Kajėnui, Laurynui Rakečiui ir kitiems. Džiaugtasi  gražiu bendradarbiavimu su savivaldybe, žemės ūkio skyriumi, konsultavimo tarnyba, kitomis ūkininkais besirūpinančiomis institucijomis. Ūkininkų sąjunga parėmė Ignalinos rajone vasarą vykusį Jaunimo forumą. Skyriaus pirmininkė ūkininkams linkėjo tvirtybės, sėkmės,  didesnio aktyvumo bei vienybės.

Prisiminti svarbiausi metų renginiai. Pirmininkė kartu su valdybos nariais dalyvavo dviejuose žemdirbių suvažiavimuose, LŪS prezidiumo posėdžių darbe, įvairiose konferencijose. Puikus tradicinis renginys –  konkursas „Metų ūkis“, kurį sąjunga organizavo jau 23-ą kartą. 2016 m. konkurso „Metų ūkis“  nugalėtojai buvo pasveikinti Ignalinoje vykusioje rudens mugėje. 18-tą kartą surengtos Lietuvos artojų varžybos.

„Jūsų organizacija tikrai stipri, aktyvi, turi palaikymą ir puikių rėmėjų, moka bendradarbiauti, bendrauti bei atsakingai ginti ūkininkų interesus. Džiugu, kad savo veikla esate žinomi ir vertinami respublikiniu lygiu“, – kalbėjo meras Henrikas Šiaudinis. Savivaldybės vadovas pasidžiaugė, kad daugelis ūkių sugebėjo pasinaudoti ES parama, apsirūpino šiuolaikine technika, atsirado net ir  robotizuotų ūkių, o svarbiausias dalykas – nebelieka nedirbamos žemės, ji pagaliau tapo vertybė. Stiprūs ūkininkai yra kaimo gyventojų darbdaviai ir pagalbininkai. Pajusti savo jėgą bendrystėje linkėjo mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis, save pristatęs kaip veterinarą iš buvusio gyvenimo etapo ir kaip mažą ūkininką.

Seimo narys  Gintautas Kindurys, sveikindamas ūkininkus, kalbėjo apie pašaukimą dirbti savo krašte, išlaikyti ir plėsti ūkį, saugoti gražias tradicijas, mokėti švęsti ir džiaugtis vieni kitų pasiekimais. „Linkiu, kad jums  padėtų gamta ir Dievas, kad būtų stipri sveikata. Laikrodį su Seimo narys dovanojo jaunam ūkininkui Liudvikui Luneckui.

Europos parlamento nario Bronio Ropės padėjėja Deimantė Malikėnaitė dovanas ir padėkas įteikė ekologinio ūkio puoselėtojai Marytei Meškelienei ir inovacines technologijas taikančiam jaunam ūkininkui Donatui Lukaševičiui.

Lietuvos ūkininkų sąjungos administratorė Eglė Mačytė perdavė pirmininko Jono Talmanto sveikinimus ūkininkams ir jo pavaduotojai Marijonai Lukaševičienei, kurios aktyvi veikla, energija, kaip minėta,  žavi ir gali būti pavyzdžiu daugeliui. LŪS atstovės teigimu, 2017 m. laukia daug darbų ir didelė viltis, kad naujoji valdžia tikrai geriau supras žemdirbius. Lietuvos ūkininkų sąjungos padėkos įteiktos Mielagėnų seniūnijos ūkininkams Zitai ir Alvydui Rakečiams, taip pat skyriaus pirmininkei M. Lukaševičienei.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ignalinos skyriaus vadovas Hendrichas Boguška ūkininkams pasakė trumpai drūtai: „Esate rajono elitas…“ Jis pasidžiaugė galimybe ūkininkams pasinaudoti pinigine ir konsultavimo paslaugų parama, taip pat apdovanojo Artojo konkurso 1–3 vietų laimėtojus Joną Lukaševičių, Petrą Jelinską ir Valdą Kamarauską.

Ignalinos vietos veiklos grupės atstovė Jelena Jusis džiaugėsi, kad pastaraisiais metais kaimo vietovės keičiasi į gerąją pusę. 2017 m. bus paskelbti pirmieji kvietimai teikti projektines paraiškas, o didžiausias dėmesys bus skiriamas verslo plėtros ir darbo vietų kūrimo projektams. Skyriaus pirmininkę ir ūkininkus taip pat sveikino Naujojo Daugėliškio seniūnas Juozas Paukštė, šventės rėmėjai verslininkė Edita Brukštuvienė, Bitininkų draugijos „Austėja“ pirmininkas Vytautas Gimžauskas. Savo klientams gerų metų linkėjo Ignalinos kredito unijos vadovė Violeta Čeponienė.

Gražių padėkos ir linkėjimų žodžių išsakė ir šventę parėmę ūkininkams paslaugas teikiančių įmonių (uždarųjų akcinių bendrovių „Šoklys“, „Biržų žemtiekimas“, „Litagra“, „Agrokoncernas“, „Agrodetalių servizas“, „Ivobalt“, „Papilio kirbirkštis“)  vadovai ir atstovai. Visi svečiai atvyko su dovanomis, padėkomis  ūkininkų sąjungai ir aktyviausiems ūkininkams, geriausiems minėtų įmonių klientams.

Marijona Lukaševičienė svečiams dėkojo už prasmingą draugystę, dėmesį ir  paramą, o prisiminimui įteikė tautodailininko Raimondo Žievio sukurtus suvenyrus – akmeninius obuolius. Atminimui svečiai ir rėmėjai pakviesti nusifotografuoti. Atskirai pagerbtos ir ūkininkų žmonos, kurių sumanumas, pagalba ir meilė dažnai yra vyrų sėkmės garantas. Juk moterys, pačios sunkiai dirbdamos,  sugeba kurti namų jaukumą, visais pasirūpinti, o jų žodis, žvilgsnis, patarimas yra tokie reikalingi.  

Vėliau renginio dalyviai bendravo  ir  vaišinosi šventinėje vakaronėje.  Ūkininkus linksmino muzikantai iš Visagino. Net Kalėdų senelis su didžiausiu dovanų maišu šventėn užsuko. Visi gavo po dovanėlę. Tuo pasirūpino Ignalinos kredito unija.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here