Skip to content

Aplankyti globojami vaikai

Šią savaitę  meras Henrikas Šiaudinis pratęsė gražią tradiciją metų pradžioje aplankyti globojamus rajono vaikus. Pasibaigus mokyklos atostogoms, meras pabuvojo vaikų globos įstaigose Naujajame Daugėliškyje, Didžiasalyje bei Vilniaus arkivyskupijos Caritas dienos centre ir mokyklos darželio „Šaltinėlis“ Dienos socialinės globos skyriuje. Kartu su meru vaikus lankė ir juos pasveikino mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danutė Ropienė. Tokie susitikimai būna labai šilti, jaukūs. Vaikams parodytas nuoširdus dėmesys turi prasmę. Kartu tai ir  puiki proga pasidomėti  įstaigų veikla, su vadovais aptarti aktualius klausimus.

Rajono meras Henrikas Šiaudinis aplankė Ignalinos  „Šaltinėlio“ mokyklos Dienos socialinės globos skyrių. Šiuo metu skyriuje prižiūrimi ir lavinami 6 negalią turintys vaikai. Jiems reikalingas ypatingas rūpestis. Skyriaus darbuotojų pastangų dėka vaikai lavina savo sugebėjimus, turintys galimybę šiek tiek mokosi, sportuoja, muzikuoja. Meras Henrikas Šiaudinis įteikė vaikams dovanėlių, palinkėjo sveikatos, gražių dienų, o auklėtojoms – tvirtybės ir dėkojo už jų pasiaukojamą darbą. Direktorė  Alytė Zakarauskienė su meru aptarė šio skyriaus veiklą. Pastaruoju metu vaikų čia labai sumažėjo. Pilnamestystės sulaukę jį palieka, o dabar žinomi du negalią turintys ir šį skyrių galintys lankyti vaikai yra prižiūrimi namuose. Buvo kalbėta apie šio skyriaus ateitį ir galimybes plėsti ar keisti paslaugas.

Kitą dieną meras kartu su vicemeru Laimučiu Ragaišiu ir Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Danute Ropiene aplankė vaikus N. Daugėliškio globos namuose bei Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centre. Daugėliškyje dabar globojama 19 vaikų, Didžiasalyje – 26. 

Čia vaikai gyvena šeimynomis, kiekviena šeimyna turi atskiras miego ir poilsio erdves, virtuvėles, buities ir higienos patalpas, patys tvarkosi, mokosi ruošti valgį. Kartu visi susirenka tik į bendrus renginius, šventes. Taip stengiamasi kurti jaukią namų atmosferą. Vaikai mielai parodė merui savo kambarius, pasakojo apie  pomėgius. Smagu buvo matyti ant sienų kabančias jų nuotraukas, piešinius, karpinius. Naujojo Daugėliškio globos namų sienos, anksčiau buvę tuščios ir valdiškos, dabar žydi įvairiomis spalvomis, jos išklijuotos gėlių, paukščių, ornamentų kompozicijomis. Daug vaikų darbelių puošia  ir centro Didžiasalyje sienas.

Naujajame Daugėliškyje svečiams buvo parodytas spektaklis apie vilką, aviną ir vaikus, laukiančius Kalėdų senelio. Skambėjo dainelės, eilės. Didžiasalyje svečiams pristatytas „Metų kaleidoskopas“ – savotiška ataskaita apie centre vykusius renginius, šventes, išvykas. Čia vaikai turi daug tradicijų: gražiai mini valstybines šventes, švenčia Valentino dieną, savo centro gimtadienį. Praeitais metais būta įdomių ekskursijų, pramogų su draugais iš „Barclays“, ilsėtasi prie jūros.

Meras taip pat aplankė vaikus, lankančius bažnyčioje įsikūrusį Vilniaus vyskupijos „Carito“ dienos centrą. Vaikai vienas per kitą merui pasakojo apie savo veiklas, prisiminė, kiek  įvairių renginių buvo šventiniu laikotarpiu, kokių svečių jie sulaukė. Dabar Centrą lanko 24 įvairaus amžiaus mokinukai nuo pirmos iki aštuntos klasės.

Darbo dienomis jie susirenka iškart po pamokų, kartu eina pietauti, ruošia pamokas, piešia, kuria įvairius darbelius, lanko parodas bei kitus renginius. Nepamirštama ir pasimelsti, padėkoti Dievui už gerus dalykus. Kaip sakė klebonas Vidas Smagurauskas, vaikai jam padeda ir bažnyčioje. Svečiams vaikai pasakojo apie dar neužmirštą metų pabaigos kelionę į Vilnių, pramogas ir matytą kino filmą. Jie gražiai giedojo giesmes, kurių išmokė centre savanoriaujantis Vytautas. Susitikimo pabaigoje išdalintos dovanėlės, visiems palinkėta gerų metų, įdomios veiklos ir būtinai suburti savo chorą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje