Skip to content

Ignalinos AE regiono problemos aptartos Finansų ministerijoje

Sausio 12 d. Ignalinos AE regiono savivaldybių merai Henrikas Šiaudinis, Dalia Štraupaitė, Nikolajus Gusevas ir Ignalinos AE regiono agentūros vadovė Inga Šidlauskienė dalyvavo Finansų ministerijoje surengtame pasitarime Regiono problemoms aptarti. Šį susitikimą inicijavo Finansų ministerija, atsižvelgdama į Ignalinos AE regiono plėtros tarybos pirmininko H. Šiaudinio praeitų metų spalį Vyriausybei išsiųstą raštą „Dėl Ignalinos atominės elektrinės regiono socialinių ekonominių priemonių 2017–2023 m.“.

Rašte buvo prašoma  įtraukti į rengiamą Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko eksploatavimo nutraukimo  programą Ignalinos atominės elektrinės regiono socialines ekonomines priemones, kurios padėtų spęsti regiono problemas, susidariusias dėl  sustabdytos atominės elektrinės veiklos, kurios nebuvo  išspręstos  anksčiau. Rašte be kitų argumentų pateiktas ir šis: „Vienos didžiausių  regiono įmonių uždarymas  kėlė ir kelia socialinę bei ekonominę įtampą. Regionas pasižymi didele bedarbyste, mažu verslumo ir investicijų pritraukimo lygiu. Čia gyvena didelė dalis senyvo amžiaus žmonių.  Nestabili padėtis darbo rinkoje, maži atlyginimai aukštos kvalifikacijos specialistus ir jaunus žmones skatina išvykti iš regiono.“ Nors 2016 m. gruodį iš Finansų ministerijos gautame atsakyme ir  nieko konkretaus nežadama, konstatuojant, jog visas problemas galima spręsti naudojantis jau esančiomis programomis, kuriose Regiono savivaldybės gali dalyvauti kaip ir bet kuris kitas Lietuvos rajonas, tačiau Regiono tarybos pirmininko H. Šiaudinio nuomone, šio krašto negalima lyginti su visa Lietuva, jis yra išskirtinis ir toks išliks dar ilgą laiką. „Juk net 1-ojo atominės elektrinės bloko uždarymas dar nebaigtas. Šiame regione gyvenantys žmonės yra nekalti ir susidariusios problemos turi būti sprendžiamos. O pastaraisiais metais pasibaigus programos galiojimo laikui socialinėms ekonominėms priemonėms regione nebuvo skirta jokio finansavimo, išskyrus 10 proc. sumažintą elektros energijos tarifą Ignalinos atominės elektrinės regiono gyventojams. Tačiau ir ši lengvata baigsis su 2017-aisiais metais“, – komentuodamas Finansų ministerijoje vykusį pasitarimą sakė meras  H. Šiaudinis. 

Minėtame susitikime ir diskusijoje apie Regiono ateitį dalyvavo daugelio ministerijų atstovai. Jie neišsakė esminių prieštaravimų, sutiko, kad problemos turi būti sprendžiamos, tačiau numatant priemones pirmiausia būtina koncentruotis į investicijas, pridėtinės vertės didinimą. Pasiūlyta sudaryti specialią darbo grupę ir maždaug po dviejų savaičių vėl susitikti konkretesniam pokalbiui. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje