Skip to content

Laikraščių prenumerata ir pristatymas kaime neįstrigs

Penktadienį išspausdinome rašinį „Susitiksime su seniūnais – darbai, problemos ir naujovės“, kuriame rašyta ir apie tai, kad „Lietuvos paštas“ rengiasi uždaryti visus rajono paštus, išskyrus Ignalinos ir Dūkšto, kuriuos pakeis Ateities laiškininkai (tokia koncepcija). Redakcijai pareiškus abejonių dėl tokiu atveju spaudos pristatymo kaimo vietovėse, „Lietuvos paštas“ itin greitai sureagavo ir jau šeštadienį AB Lietuvos paštas atstovas spaudai Tomas Bašarovas atsiuntė AB Lietuvos pašto Tinklo direktorės Ingos Dundulienės komentarą, kuri rašo:

„Šiais metais visoje šalyje palaipsniui bus diegiama „Ateities laiškininko“ koncepcija, kuri kaimo gyventojams leis pasinaudoti nauja pašto paslaugų teikimo forma, t. y. atsiras galimybė laiškininką telefonu išsikviesti į namus, kur jis galės suteikti visas pašto ir finansines paslaugas.

Šiandien Lietuvos pašto teikiamos paslaugos turi tapti prieinamesnės kaimų gyventojams, siekiant, kad Bendrovė šalies regionuose, ypač kaimiškose vietovėse, kur itin sparčiai prastėja demografinė situacija, dirbtų efektyviai ir pateisintų klientų lūkesčius.

Kaimuose esama ne mažai žmonių, kuriems dėl ligos ar esant vyresnio amžiaus, sunku patiems, neprašant artimųjų ar kaimynų pagalbos, pasiekti artimiausią pašto skyrių.

Kaimo gyventojų poreikis savo namuose pasinaudoti Lietuvos pašto teikiamomis paslaugomis yra akivaizdus. Pavyzdžiui, šiuo metu net 7 iš 10 kaimo paštuose gaunamų įmokų už įvairius mokesčius yra sumokamos laiškininkams, kai šie pristatydami pašto siuntą lankosi gyventojo namuose. Skaičiuojama, kad 74 proc. spaudos leidinių prenumeratos užsakymų priimami irgi laiškininkų, o 65 proc. įvairių namų apyvokos prekių, kurių galima įsigyti paštuose, yra parduodamos gyventojų namuose. 

Tai signalizuoja, kad turime pertvarkyti savo veiklą kaimiškose vietovėse ir čia tikslingai nukreipti investicijas, siekiant didesnio pašto ir finansinių paslaugų prieinamumo bei klientų aptarnavimo kokybės.

Labai svarbu pažymėti, kad įdiegus „Ateities laiškininko“ koncepciją Ignalinos rajono savivaldybės kaimiškų seniūnijų gyventojams atsiras daugiau galimybių pasinaudoti Lietuvos pašto teikiamomis paslaugomis.

Mobilūs Ateities laiškininkai taps integralia pašto infrastruktūros dalimi, tad gyventojai išsiųsti laišką ar siuntinį, susimokėti mokesčius, užsisakyti spaudos leidinio prenumeratą ar įsigyti įprastai pašte parduodamų prekių galės mobiliuose Ateities laiškininkų paštuose, kurie įsikurs ir reguliariai numatytu laiku klientus aptarnaus nustatytose vietose. Taip pat papildomai visas pašto ir finansines paslaugas Ateities laiškininkai galės suteikti kliento namuose, nes laiškininkai bus aprūpinti modernia įranga, leisiančia bet kurioje vietoje atlikti įprastas pašto ar finansines operacijas. Laiškininko iškvietimas į namus gyventojams nieko nekainuos.

Tuo tarpu pašto korespondencijos siuntų ir prenumeruojamų spaudos leidinių pristatymas, pensijų ir socialinių išmokų išnešiojimas į namus vyks taip, kaip ir dabar. Galime patikinti, kad spaudos leidiniai, kaip ir įprastai, bus pristatomi gyventojams į namus. Gyventojai per Ateities laiškininkas galės užsisakyti spaudos leidinių prenumeratą.

Mobilūs laiškininkai yra užsienyje pasiteisinusi praktika, todėl ir Lietuvos paštas diegia šį modernų sprendimą. Tai leis pašto paslaugas padaryti kur kas prieinamesnes, pagerins klientų aptarnavimo kokybę, nes mobilūs Ateities laiškininkai pasieks kiekvieno namus – fizinę negalią turinčių ar vyresnio amžiaus žmonių, kuriems nukakti iki pašto yra sudėtinga ar net neįmanoma.

Ignalinos rajono savivaldybės kaimiškų seniūnijų gyventojai pasinaudoti Ateities laiškininkų teikiamomis paslaugomis galės nuo vasaros. Detalesnė informacija artimiausiu metu bus pranešama per bendruomenes bei kitomis informavimo priemonėmis“.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje