Skip to content

Teismas išsprendė klausimą dėl raidžių „q“, „x“ ir „w“ rašybos Lietuvos piliečių pasuose

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), 2017 m. vasario 28 d. išnagrinėjęs apeliacinius skundus dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – ir Vilniaus AVPK) Migracijos valdybos sprendimų, kuriais atsisakyta išduoti (pakeisti) pareiškėjų vaikams Lietuvos Respublikos pasus, kuriuose asmenvardžiai būtų įrašyti originalia jų rašyba, varde ir pavardėje naudojant raides „q“, „x“ bei „w“, iš dalies patenkino apeliacinius skundus, t. y. įpareigojo atsakovą išduodamuose Lietuvos Respublikos pasuose asmens vardą bei pavardę įrašyti lietuviškais rašmenimis ir kartu nelietuviškais rašmenimis bei nesugramatinta forma.

Išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. eA-2413-662/2017, ginčas buvo kilęs dėl Vilniaus AVPK Migracijos valdybos sprendimo, kuriuo atsisakyta išduoti naują Lietuvos Respublikos pasą pareiškėjų sūnui su raide „q“, teisėtumo ir pagrįstumo. Atsakovas skundžiamu sprendimu nusprendė neišduoti paso su raide „q“.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 17 d. sprendimu konstatavo, kad reikalauti į naują Lietuvos Respublikos pasą pavardę įrašyti tik lietuviškais rašmenimis, nebuvo pagrindo, ir pareiškėjų skundą tenkino.

Anot apeliacinį skundą nagrinėjusio LVAT, nagrinėjamoje byloje susiklosčiusi padėtis, kada asmeniui yra apsunkinama galimybė pagal savo asmens dokumentus būti identifikuotam tiksliai, pagal jo pavardę, kaip ji buvo apibrėžta registruojant šią pavardę apibrėžiantį civilinės būklės aktą, yra nesuderinama su teise į privataus ir šeimos gyvenimo apsaugą bei neatitinka Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo 1 dalies nuostatų, todėl atsakovas nepagrįstai netenkino pareiškėjos prašymo išduoti Lietuvos Respublikos pasą jos sūnui, jame jo pavardę užrašant originalia rašyba.

Nors LVAT vertino, kad pareiškėjų prašymas įpareigoti atsakovą išduoti Lietuvos Respublikos piliečio pasą sūnui, išlaikant originalią asmenvardžio rašybą, yra iš esmės pagrįstas, tačiau, vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis, taip pat ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimu, jis įgyvendintinas pase užrašant pavardę lietuviškais rašmenimis ir kartu pase asmens pavardę įrašant nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma.

Kitoje administracinėje byloje Nr. A-2445-624/2017 buvo ginčijamas Vilniaus AVPK Migracijos valdybos sprendimas, kuriuo atsisakyta išduoti (pakeisti) pareiškėjų dukrai Lietuvos Respublikos pasą, kuriame asmenvardžiai būtų įrašyti originalia jų rašyba, varde ir pavardėje naudojant raides „x“ bei „w“. Ginčijamas sprendimas priimtas motyvuojant tuo, kad lietuvių kalboje nėra raidžių w ir x, todėl Lietuvos Respublikos piliečio pasas pareiškėjų nurodomu dukters vardu negali būti išduotas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. spalio 10 d. sprendimu panaikino Vilniaus AVPK Migracijos valdybos sprendimą ir įpareigojo atsakovą išduoti Lietuvos Respublikos pasą pareiškėjų dukrai, išlaikant originalią asmenvardžio rašybą. Nagrinėdamas atsakovo apeliacinį skundą, LVAT pažymėjo, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo doktriną, piliečių vardai ir pavardės Lietuvos Respublikos piliečio pase negali būti rašomi tik kitokiais, ne lietuviškais rašmenimis.

Kita vertus, LVAT, atsižvelgęs į oficialią konstitucinę doktriną pažymėjo, jog Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarautų teisinis reglamentavimas, kuriuo būtų nustatyta ir tai, kad to paties paso kitų įrašų skyriuje asmens vardą ir pavardę galima įrašyti nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma, kai asmuo to pageidauja. Nors tokio teisinio reglamentavimo nėra, tai savaime negali būti pagrindas atsisakyti paso kitų įrašų skyriuje asmens vardą ir pavardę įrašyti nelietuviškais rašmenimis ir nesugramatinta forma.

Darydamas šią išvadą teismas, be kita ko, vadovavosi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija, kurioje naudojimasis savo vardu ir pavarde pripažįstama sudėtinė teisės į privatų ir šeimos gyvenimą dalis ir valstybės kišimasis į jį, draudžiant originalią asmens vardo ir pavardės rašybą, gali būti toleruojamas tik tada, kai tai yra proporcinga priemonė siekiant teisėtų tikslų.

Šioje byloje LVAT konstatavo, kad pareiškėjų ir jų dukros teisės gali būti ginamos skundą tenkinant tik iš dalies, t. y. įpareigojant atsakovą pareiškėjų dukrai išduodamo Lietuvos Respublikos paso kitų įrašų skyriuje asmens vardą ir pavardę įrašyti ir nelietuviškais rašmenimis bei nesugramatinta forma, todėl skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu atsakovui duotą įpareigojimą pakeitė.

Informacijos šaltinis: www.lvat.lt.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti Teisinių paslaugų e-kontorai JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt. Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. JURISTAI24.LT teisės naujienų skyrelyje spausdinamos informacijos atžvilgiu yra informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius.

Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje