Skip to content

NATO štabo atstovai Visagine

MI informacija

2004 m. kovo 29 d. Lietuva buvo priimta į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją ir tapo pilnateise NATO nare. Minint 13-ąją narystės aljanse sukaktį, Visagine viešėjo NATO pajėgų integravimo vieneto (toliau NPIV) Lietuvoje karininkai ir seržantai iš įvairių NATO valstybių – Lietuvos, JAV, Kanados, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Danijos, Portugalijos ir kt. Labai malonu, kad NPIV atstovus, kaip vertėjas, lydėjo visaginietis – Lietuvos karo akademijos kariūnas Artūras Macickas.

Nuo 2015 m. NPIV atstovai nuolat organizuoja susitikimus su įvairių Lietuvos miestų bendruomenėmis bei savivaldybių įstaigų ir įmonių atstovais ir taip tęsia pažinčių su visuomenės ir verslo atstovais programą. Visaginas yra 15-oji Lietuvos savivaldybė, kurioje apsilankė karininkai.

Vizito Visagino savivaldybėje metu NPIV atstovai susitiko su Visagino savivaldybės mere Dalia Štraupaite ir Visagino savivaldybės administracijos direktoriumi Sergejumi Mickevičiumi. Šiltai bendraujant prie apskritojo stalo delegacijos atstovai turėjo galimybę geriau susipažinti su mūsų savivaldybės ypatumais.

Vėliau Visagino savivaldybės salėje vykusio susitikimo su visuomene metu majoras Marius Paukštas pristatė NATO pajėgų tikslus ir uždavinius reaguojant į besikeičiančią saugumo situaciją Europoje, NPIV Lietuvoje atsiradimo prielaidas, vieneto vykdomas funkcijas bei užduotis. Taip pat pasidalijo įžvalgomis apie NATO nuolatinio buvimo Lietuvoje svarbą ir Lietuvos indėlį į NPIV projekto įgyvendinimą. Atsižvelgiant į pasikeitusią saugumo situaciją, 2014 m. NATO Velso viršūnių susitikime buvo patvirtintas NATO parengties veiksmų planas ir nuspręsta Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje įkurti NPIV – pagrindinius NATO Pasirengimo veiksmų plano įgyvendintojus. Pagrindinis šių elementų tikslas – tinkamai pasirengti ir vėliau užtikrinti, kad, iškilus būtinybei, į Lietuvą būtų operatyviai perdislokuotos NATO itin greito reagavimo pajėgos, kurių pirmieji padaliniai konflikto regione būtų pasirengę sureaguoti per 48 valandas. Taip pat NPIV, veikdamas kartu su nacionalinėmis pajėgomis, remia Sąjungininkų pajėgų pratybas ir kitas saugumo užtikrinimo priemones, prisideda prie Lietuvos gynybos planavimo, skatina apsikeitimą žvalgybine ir kita informacija apie saugumo situaciją, remia ir koordinuoja strategines komunikacijos veiklas. Tarptautiniame štabe Vilniuje tarnauja apie 40 karių, kurių 50 proc. sudaro Lietuvos karininkai ir 50 proc. karininkai iš NATO šalių.

Susitikimo su visuomene metu atsakyta ir į visaginiečių klausimus. NPIV Lietuvoje vadas pulkininkas Jakobas Larsenas pabrėžė, jog šalies gynyba ženkliai priklauso nuo civilių pasirengimo padėti kariškiams, todėl šie turi labai glaudžiai dirbti su visuomene bei įvairiomis organizacijomis, nes be visuomenės paramos ir supratimo nė vienos valstybės kariuomenė nėra pakankamai stipri ir pajėgi įgyvendinti savo misiją.

Po susitikimo su Visagino bendruomene NPIV atstovai taip pat apsilankė Visagino ,,Verdenės“ gimnazijoje, Ignalinos atominės elektrinės informacijos centre ir baldų gamykloje ,,Visagino linija“. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here