Skip to content

Įvyko antrasis šiais metais rajono savivaldybės tarybos posėdis

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Kovo 30 dieną įvyko Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Buvo priimta 30 sprendimų, išklausytos 3 informacijos. Savo metų veiklos ataskaitas pateikė savivaldybės meras ir savivaldybės administracijos direktorius, pristatyta savivaldybės administracijos skyrių veikla. 2016 m. savivaldybės ataskaita tarybos nariams pateikta ir atskiru leidiniu (spausdiname sutrumpintą rašinio apie rajono tarybos posėdį variantą – red.).

Antikorupcijos komisijos veikla

Taryba išklausė informaciją apie Ignalinos r. savivaldybės antikorupcijos komisijos metų veiklos ataskaitą. Ši komisija posėdžiavo 3 kartus. Buvo svarstyta Korupcijos pasireiškimo tikimybė savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriuje administruojant piniginę paramą nepasiturinčioms šeimoms, mokant būsto šildymo išlaidų kompensacijas, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Analizuoti savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt

paskelbto klausimo „Kokia korupcijos forma labiausiai paplitusi Ignalinos rajone?“ atsakymai: (Piktnaudžiavimas tarnyba (25), Kyšininkavimas (12), Nepotizmas (pasinaudojimas giminystės ryšiais ar pažintimis) (81), Nėra korupcijos (50). Iš viso balsavo 168 žmonės). Dar buvo teikti pasiūlymai dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių tarnybinių automobilių žymėjimo ir UAB Ignalinos butų ūkio darbuotojo pareigybės patikslinimo.

Naujas projektas

Taryba pritarė savivaldybės administracijos planuojama vykdyti regioniniam  projektui „Konteinerinių aikštelių įrengimas (rekonstrukcija) Ignalinos r. savivaldybėje ir atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas“. Projekte numatyta įrengti 8 pusiau požemines konteinerines aikšteles Ignalinos mieste ir įsigyti 42 konteinerius atliekų rūšiavimui. Dėl vietos parinkimo bus klausiama gyventojų nuomonės. Aikštelių schemas galima peržiūrėti savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt(aikštelės numatytos Miko Petrausko ir Ligoninės, Juozo Čepulėno ir Aukštaičių bei Laisvės ir Ateities gatvėse). Taip pat minėtame projekte numatyta atnaujinta didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Ignalinos mieste ir įrengti tokią aikštelę Kaniūkų kaime.  

Finansinė parama ligoninei ir Didžiasalio komunalinei įmonei

Pritarta sprendimui skirti 15 tūkst. eurų iš Ignalinos r. savivaldybės biudžeto VšĮ Ignalinos rajono ligoninės kapitalui didinti piniginiu įnašu. Už šias lėšas bus tvarkomas Vidaus ligų skyrius, kuris  dabartiniame ligoninės pastate veikia nuo 1995 m. ir per tą laiką didesni patalpų remonto darbai jame nebuvo atliekami. Patalpų būklė šiuo metu neatitinka higienos reikalavimų, todėl būtinas remontas. Per kalendorinius metus ligoninėje gydoma apie 1500 pacientų. Daugiau nei 900 jų gydomi Vidaus ligų skyriuje. Vidutinė gulėjimo trukmė šiame skyriuje yra 11 dienų. Už suteiktas stacionarines aktyvaus gydymo paslaugas kas mėnesį ligoninė gauna 51 000 eurų pajamų.

Priimtas sprendimas investuoti į uždarąją akcinę bendrovę „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ 149 tūkst. 999 eurus, perduodant Ignalinos r. savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (pinigus) iš savivaldybės biudžeto kaip papildomą turtinį  įnašą įstatinio kapitalo didinimui. Lėšos bus naudojamos šiluminių trasų rekonstrukcijai Didžiasalyje.

Triukšmo prevencija

Patvirtinti triukšmo rodikliai Ignalinos r. savivaldybės teritorijoje. Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Triukšmo valdymo įstatymo pakeitimams, keitėsi dienos, nakties ir vakaro triukšmo rodiklio apibrėžtys, pailgintas ramybės laikas. Papildomas ramybės laikas (papildoma viena valanda) ryte laikytinas kaip palankesnis laikas gyventojų sveikatai. Atsižvelgiant į  šiuos pakeitimus, kad diena trunka nuo 7 iki 19 val. (buvo – nuo 6 iki 18 val.), vakaras – nuo 19 iki 22 val. (buvo – nuo 18 iki 22 val.), naktis – nuo 22 iki 7 val. (buvo – nuo 22 iki 6 val.), atitinkamai pakeistos Triukšmo prevencijos Ignalinos rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės.

Patvirtinta lankytina vietovė

Patvirtintas lankytinos vietos, esančios Cijonų k., Linkmenų sen., Ignalinos r. sav., pavadinimas – „Paukščių kaimas“.  Esant tokiam savivaldybės tarybos sprendimui tam tikroje vietoje bus pastatytas  lankytiną vietą nurodantis kelio ženklas. Tai gerins turizmo paslaugų prieinamumą ir žinomumą.  „Paukščių kaimo“ sodyba garsina Ignalinos rajoną, čia įkurta paukščių, egzotinių gyvūnų ferma ir įdomios edukacinės bei pramoginės programos sutraukia ypač daug turistų.

Atleista nuo mokesčių

UAB „Lelija“ (Laisvės a. 75, Ignalina), atsižvelgus į jos prašymą ir sunkią materialinę padėtį, atleista nuo nekilnojamojo turto mokesčio 2017 m.

UAB  „Resta ES“, veiklą vykdanti buvusios „Ignalinos statybos“ gamybinės bazėje, atleista nuo žemės nuomos mokesčio. Atsižvelgta į tai, kad  Bendrovė savo lėšomis tvarko apleistą sklypą, yra įdarbinusi 4 žmones, iki metų pabaigos planuoja sukurti 10 naujų darbo vietų. UAB  „Resta ES“  projektuoja, gamina ir montuoja gyvenamuosius, sodo namelius, viešbučius, restoranus, garažus ir kitus statinius.

Renovacija

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Juozas Rokas pateikė informaciją apie renovacijos programų įgyvendinimą. „Ignalinos enervizijos“ programos lėšomis pernai rajone užbaigta 15-kos daugiabučių namų renovacija (iš viso renovuota 76), pagal „Ignalinos enervizija 2“ programą planuojama renovuoti dar 30 namų. Ignalina Lietuvoje pagal renovuotų namų skaičių užima 4 vietą po Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.

Kiti klausimai

Patvirtintos rajono mero Henriko Šiaudinio ir savivaldybės administracijos direktoriaus, taip pat Kontrolės ir audito tarnybos 2016 m. veiklos ataskaitos. Patikslintas 2017 m. savivaldybės biudžetas. Patvirtintas Ignalinos r. savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašas bei seniūnaičių sueigos nuostatai. Patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės 2017 m. socialinių paslaugų planas, savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, nustatytas didžiausias leistinas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius. Išklausyta informacijaapie projektą „Atrask save“.

Patvirtinti Ignalinos r. savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto fondo, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašai. Atlikti kai kurie savivaldybės, socialinio būsto nuomos ir socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašo, taip pat kompensacijų mokėjimo aprašo  pakeitimai.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here