Skip to content

Gedulo ir vilties diena Ignalinoje

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Gedulo ir vilties diena birželio 14-ąją paminėta Ignalinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje. Už mirusius ir gyvus tremtinius buvo aukojamos šv. Mišios, koncertavo klasikinės muzikos kolektyvas „Trio Giocoso“, vėliau aplankytos tremtinių atminimo vietos. Klebonas Vidas Smagurauskas visus kvietė į praeitį žiūrėti be pykčio ir išmokti džiaugtis tuo, ką šiandien turime. Savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis linkėjo niekam niekada nepatirti skaudžios tremties ir vylėsi, kad ši tautos istorijos drama niekada nepasikartos.

Skaudžią tautos istoriją priminė renginio vedėja Deimantė Malikėnaitė. Ji perskaitė jaudinančių tremtinių eilių apie viltį išgyventi, išvysti gimtinę, apie atleidimą kaltininkams… Prieš 76-erius metus, 1941-ųjų birželio 14-ąją, 3 val. ryto pradėti masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į atokiausius Sibiro regionus. Lyg juodas debesis, lyg baisi neganda uždengė be kaltės pasmerktųjų namų. Ir ši neganda truko daugiau nei dešimt metų. Tą juodąją naktį iš rajono ištremta keliolika šeimų – apie 50 žmonių iš Ignalinos, Dūkšto, Paberžės, Rimšėnų, Krivasalio, Šulgų, o iki 1953 m. – apie 1260 gyventojų. Iš Lietuvos buvo ištremta daugiau nei 300 tūkst. žmonių.  Rodos, praėjo jau pakankamai laiko, kad galėtų susidaryti erdvė užmarščiai ir nejautrai. Tačiau tautos atmintis yra nemirtinga, perduodama iš kartos į kartą. Be daugybės dokumentų, parašytų knygų, sukurtų eilių ir dainų dar turime ir gyvų to laiko liudininkų. Žiaurią tremtį išgyvenusiųjų patirtis tapo  ištvermės, viltingos kančios bei  laisvės ilgesio simboliu.

Gedulo ir vilties dienos minėjime kalbėjo rajono savivaldybės meras H. Šiaudinis. Buvo prisiminti skaudūs tautos istorijos faktai, kalbėta apie tremtinių patirtas fizines ir dvasines kančias bei jų neišmatuojamą dvasios stiprybę, išsaugotą gilų tikėjimą ir meilę Lietuvai. „Gedulo dieną minime dėl tų daugybės netekčių, dėl skausmo ir patirtos neteisybės, o vilties diena mus kviečia džiaugtis šiandiena ir tikėti, kad tokie tautos istorijos įvykiai  niekada nepasikartos.  Mes turime pasakoti apie praeitį jaunimui, turime būti susitelkę ir budrūs neramiame šiandienos pasaulyje. Nuoširdžiai linkiu visiems sveikatos, stiprybės ir vienybės“, – sakė meras.

Kolektyvas „Trio Giocoso“ žmonių širdis praskaidrino puikia muzika, giesmėmis ir dainomis. „Džiaugiamės, kad tokią dieną galime būti su jumis Ignalinoje, kur gyvena gražūs ir malonūs žmonės. Po šiais skliautais jau yra tekę koncertuoti…“, – linkėdama malonaus klausymosi sakė solistė ir kraštietė Raimonda Janutėnaitė. Jos balsui fleitos muzika pritarė Viktorija Zabrodaitė, grojo Violeta Vaičiulienė (fortepijonas). Programoje skambėjo žymių kompozitorių J. S. Bacho, G. F. Hendelio, M. Ravelio, V. Belini kūriniai, taip pat lietuvių kūrėjų G. Kuprevičiaus, A. Klovos, L. Abariaus muzika.

Po koncerto savivaldybės vadovai gėlių padėjo prie kryžiaus tremtiniams,  prie akmens žuvusiems už Lietuvos laisvę, taip pat važiavo į Ignalinos kapines ir pagerbė keturių nežinomų partizanų atminimą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here