Skip to content

Uždaromas Ignalinos ligoninės Vaikų ligų skyrius

Jonas BALTAKIS

Prieš keletą metų netekome Akušerinio, vėliau Chirurginio, dabar netenkame ir Vaikų ligų skyriaus. Tokį neišvengiamą sprendimą priėmė rajono taryba. Pasipiktinusiems iškart pasakysiu – tai ne rajono savivaldybės sumanymas. Ligoninės (antrinis medicinos priežiūros lygis) pavaldžios Sveikatos apsaugos ministerijai. Ši, atsižvelgdama į situaciją konkrečios ligoninės konkrečiame skyriuje, ir priima sprendimus, kuriuos vykdyti nuleidžia savivaldybėms. Ar galima buvo rajono tarybai sprendimo nepriimti, kaip kad posėdyje siūlė socdemai? Formaliai taip. Tačiau ir taip nuostolingam skyriui nuo Naujųjų metų būtų nutrauktas ligonių kasų finansavimas, būtų ir kitų ligoninei neigiamų pasekmių. Tad sprendimo nepriėmimas – tik beprasmis žaidimas su ta pačia baigtimi.

Situacija Vaikų ligų skyriuje

Teikiant stacionarines paslaugas, nepriklausomai nuo turimų lovų skaičiaus, skyriuje darbas turi būti užtikrinamas 24 valandas per parą. Vaikų ligų skyriuje yra 11,25 etato, iš jų 4,25 etato – gydytojų, 5 – slaugytojų, 2 – pagalbinio personalo (valytojų), skyriuje dirba 9 darbuotojai: 3 gydytojai, 4 slaugytojai, 2 valytojai. Skyriaus darbas nerentabilus. Vien per šių metų sausio–gegužės mėnesius darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms išleista 40 450 eurų, o skyriaus pajamos už suteiktas stacionarines paslaugas per šį laikotarpį – 31 298 eurai. Tik su darbo santykiais susijusios sąnaudos apie 1,3 karto viršija skyriaus pajamas. 2015 m. vaikų ligų skyriaus pajamos – 65 290 eurų, sąnaudos – 129 971 euras. 2016 m. pajamos – 62 158 eurai, sąnaudos – 136 522 eurai. Už vieną gydymo atvejį vidutiniškai gaunama apie 236 eurus pajamų. Lovos užimtumas 2015 m. sudarė 33 proc., 2016 m. – 52 proc. Kiti ligoninės skyriai negali padengti vaikų ligų skyriaus veiklos nuostolių. Ligonių skaičius 2014 m. buvo 275, 2015 m. – 309, 2016 m. – 252, per penkis šių metų mėnesius – 125 vaikai. Kitaip sakant – vidutiniškai po 0,9 vaiko per dieną.

Kas toliau?

Uždarius vaikų ligų skyrių, bus atidarytas Vaikų dienos stacionaras, kuris dirbtų dienomis nuo 8 iki 16 val., kadangi tai planinė gydomoji ir diagnostinė asmens sveikatos priežiūros veikla, kurios metu užtikrinama paciento priežiūra iki 8 val. Dienos stacionare dirbs skyriaus vedėjas Saulius Vaivada. Tikimasi, kad per metus dienos stacionaro paslaugos bus teikiamos apie 100–120 ligonių. Vienam pacientui paslaugos gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 10 dienų. Teikiant paslaugas maksimalia apimtimi ligoninė gautų apie 15 200 eurų pajamų per metus. Patiriamos sąnaudos sumažėtų 100 tūkst. eurų ir būtų apie 35 tūkst. eurų per metus. Tie pacientai, kuriems reikalinga stacionarinė pagalba, būtų perkeliami į Visagino ar Utenos ligonines.

Atsisakius vaikų ligų stacionarinių paslaugų, dalis vaikų ligų skyriaus darbuotojų būtų perkelti į kitus skyrius, o atleidžiamiems darbuotojams išmokėtos kompensacijos. Jų išmokėjimas papildomų finansinių sunkumų įstaigai nesudarytų, nes jas išmokės ligonių kasos. Jei rajono taryba sprendimo nebūtų priėmusi, išeitines kompensacijas reikėję būtų mokėti pačiai ligoninei.

Jau įvardijama ir vieša paslaptis, kurią viena ar kita forma išsako Sveikatos apsaugos ministerijos klerkai: tokių mažų rajonų, kaip Ignalinos, ligoninėms netolimoje ateityje lemta tapti tik slaugos ligoninėmis, kitų, didesnių ligoninių skyriais. Mes tapsime Visagino arba Utenos ligoninės priedėliais.

Šiuo metu, kaip sakė ligoninės direktorė Drąsuolė Jatulienė, Vaikų ligų skyriuje gydomi du vaikai. Vienas iš jų atvežtas iš Švenčionių ligoninės, kadangi ten skyrius mėnesiui yra uždarytas dėl atostogų. Skyrius užsidarys nuo gruodžio 31 d.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here