Skip to content

Baltų vienybės ugnies sąšauka

MI informacija

Rugsėjo 22 d. vėl ant baltų žemių piliakalnių, įprasminant Piliakalnių metus, sužibs vienybės ugnys. Baltijos jūros rytų pakrantėje gyvenančius žmones nuo amžių siejo bendri protėviai, papročiai, giminystės ryšiai. Baltų (aisčių) genčių kalbos ir kultūra turi bendras šaknis. Įsikūrusios kaimynystėje baltų gentys išgyveno tūkstantmetę istoriją iki šiol. Tačiau baltams dažnai tekdavo kautis su užpuolikais, ginti savo žemes, savo gyvastį, savo savastį. Baltai išgyveno, nes jų stiprybė buvo vienybėje, kur jie bebūtų gimtinėje ar tremtyje.

1236 m. rugsėjo 22 d. Saulės mūšyje lietuviai sutriuškino Livonijos (Kalavijuočių) ordiną ir parodė ryžtą ginti savo žemę. Tai buvo viena pirmųjų baltų genčių didžiųjų pergalių, po kurios priešiškas Livonijos ordinas sunyko. Mūšio išvakarėse buvo ugnies ženklas – vienykimės. Ugnis ant tolimo kalno – ženklas, kad esame. Ugnies uždegimas vienu metu – vienybė.

2000 m. Lietuvos ir Latvijos seimai Saulės mūšio – rugsėjo 22 d. paskelbė Baltų vienybės diena. Ši diena tapo gera proga lietuvių ir latvių draugystei, bei bendriems renginiams.

2005 m. rugsėjo 22 d. buvo surengta Baltų vienybės ugnies sąšauka Žemaitijoje tarp Girnikų, Šatrijos ir Sprūdės piliakalnių. Šios sąšaukos pradininkai buvo Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas „Aukuras“, Žemaičių kultūros draugija, Varnių regioninio parko direkcija. Kitais metais, minint Saulės mūšio 770-ąjį jubiliejų, pakvietėme prie sąšaukos prisijungti daugiau bendruomenių Lietuvoje ir Latvijoje uždegti ugnis ant piliakalnių, bei kitose su baltų istorija susijusiose vietose. Vienybės ugnys plėtėsi pereidamos Lietuvos sienas ir apjungdamos baltų palikuonių gyvenamas žemes. Kasmet sąšaukos dalyvių vis daugėja. Sąšauka tapo išties baltus vienijančiu reiškiniu.

2016 m. Baltų vienybės ugnys nušvietė apie 180 piliakalnių Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Gudijoje ir kitose šalyse. Lietuvos – Latvijos vienybės draugijai pasiūlius sutarta Vienybės ugnis uždegti rugsėjo 22 d., tarp 20–21 val. (Lietuvos laiku). Dalyviams siūloma tinkamai paruošti ugniavietę, uždegti ugnį, iškelti vėliavas, sugiedoti tautines giesmes, prisiminti baltų istoriją, kalbas, papročius. Jei yra netoliese kitų kalvų, ant kurių renkasi bendraminčiai, siūlome iškelti degančias kartis, iššauti fejerverką ar paleisti ugnies žibintus, kad matytume vieni kitų ženklus. Verta prisiminti ir Rudens Lygiadieniui artimų kalendorinių švenčių papročius.

Sąšaukos dalyviai praneša kur bus uždegtos ugnys. Iš gautų duomenų sudaromas sąšaukos žemėlapis, kuriame matosi, kur degs vienybės ugnys ir kas jas uždegs. Žemėlapį lengva surasti internete per paiešką „Baltų sąšauka“. Daugiau žinių apie sąšauką http://www.aukuras.lt/sasauka/ .

Šios sąšaukos esmė – aplankyti baltams atmintinas vietas, uždegti ugnis ant piliakalnių ar kitose su baltų istorija, kultūra susijusiose vietose ir sujungti baltų genčių palikuonis bei žemes. 2017 m. minint Piliakalnių metus, Baltų vienybės ugnies sąšauka turėtų tapti išskirtiniu renginiu apjungiančiu piliakalnius ir bendruomenes.

Ta proga Ignalinos rajono savivaldybės administracija finansavo priemonę „Bendruomeniškumo skatinimas“ , o Ignalinos Budrių bendruomenė, pasikvietusi Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų, Daugėliškio krašto bendruomenės ir Asociacijos „Žaibo kumštis“ atstovus, visiems organizuoja Baltų vienybės sąšauką prie Ignalinos m. ant Mažulonių, Ažušilės, Senojo Daugėliškio piliakalnių (jie vienas nuo kito nutolę apie 4 km).

PROGRAMOJE

2017-09-22 (penktadienis)

16.30–17.30 Istorinių objektų lankymas Senajame Daugėliškyje su kraštotyrininku Kęstučiu Čeponiu (susitinkame Senajame Daugėliškyje prie autobusų stotelės).

17.30–18.00 Susirinkimas, susipažinimas prie Mažulonių piliakalnio.

18.00–18.30 Baltų istorijos prisiminimas su kraštotyrininku Kęstučiu Čeponiu.

18.30–19.00 Himno giedojimas ir dainų dainavimas su moterų ansambliu „ELDIJA“.

19.00–19.30 Bendras vaišių stalas (sriuba „Budrienė“).

19.30–20.00 Išvykimas prie Mažulonių, Ažušilės, Senojo Daugėliškio piliakalnių.

20.00–20.30 Fejerverkų paleidimas nuo Mažulonių, Ažušilės, Senojo Daugėliškio piliakalnių.

Šiandien piliakalniams trūksta įprasminimo ir globos. Pagerbkime juos, dalyvaudami šventėje, vardan mūsų praeities ir ateities.

Darius Ramančionis,

Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubo AUKURAS narys, sąšaukos koordinatorius

Tel. 8 600 91403. baltai@aukuras.lt. www.aukuras.lt

Artūras Kacevičius,

Ignalinos Budrių bendruomenės vadovas

Tel. 8 687 85678.

Jono Česnavičiaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here