Skip to content

Aptarti darbai, būsimi renginiai ir socialinės naujovės

Savivaldybės vadovai susitiko su seniūnais. Buvo aptarti šių metų darbai, aktualūs klausimai. Kalbėta apie Lietuvos šimtmečio minėjimo renginius ir 2018 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio Vaiko teisių pagrindų įstatymo įgyvendinimo tvarką.

Meras Henrikas Šiaudinis akcentavo, kad šiais metais seniūnijose atlikta daug smulkių kelių, pastatų remonto ir kitų darbų, vykdomi svarbūs infrastruktūros gerinimo projektai Didžiasalyje, Vidiškėse, asfaltuojamas kelias Maksimonys–Makniūnalaukė. Kalbėta apie paramos galimybes verslo projektams, kuriuos administruoja Ignalinos rajono vietos veiklos grupė. „Gražu būtų, kad šios lėšos (vienam projektui gali būti skirta iki 37 tūkst. eurų) būtų naudingai išnaudotos. Tiek daug kalbama apie reikalingą paramą verslui, o kai yra reali galimybė ją gauti, ji neišnaudojama. Vienas dalykas yra prašyti paramos įvairioms šventėms organizuoti, o įkurti darbo vietą ir ją 5 metus išlaikyti jau yra rimtas reikalas…“ – kalbėjo meras.  

Švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Rasa Juodagalvienė pristatė Vyriausybės patvirtintą Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimo programą, kurioje didžiausias dėmesys skiriamas Vasario 16-osios, Kovo 11-osios renginiams, liepos mėnesį vyksiančiai Pasaulinei dainų šventei  ir Nacionaliniam seniūnijų konkursui, kurį organizuoja Lietuvos kultūros ministerija. Savivaldybės mero pavaduotojo Laimučio Ragaišio vadovaujama darbo grupė parengė Ignalinos rajono 100-mečio renginių ir priemonių planą. Kai kurie renginiai jau įvyko šiemet. Tautišką giesmę giedojome ant piliakalnių, kartu su kariuomene šventėme Valstybės dieną. Kitąmet, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Ignalinos kultūros ir sporto centre vyks teatralizuotas šventinis koncertas, kuriame iškilias krašto asmenybes pristatys visos seniūnijos. Seniūnijose suliepsnos 100 šventės laužų. Kovo 11-ąją vyks  Miko ir Kipro  Petrauskų kūrybai  skirtas koncertas.  Bus organizuojamas visų rajono mokyklų renginys „Ignalinos krašto patriotai“, skatinantis susipažinti su istorinėmis krašto asmenybėmis, paveldo ir gamtos objektais. Linkmenyse vyks jau pastatyto paminklo  žuvusiems pasienio policininkams atidengimo ceremonija. Kiekvienoje seniūnijose bus įrengtos atminimo lentos žuvusiems savanoriams atminti. Ignalinos krašto muziejus pakvies į Augustinui Voldemarui skirtą parodą.  Geriausi rajono mokiniai ir kraštiečiai balandžio mėnesį sodins 100 ąžuolų giraitę. Gegužės mėnesį Ignalinoje vyks respublikinis patriotinių dainų konkursas. Tai pagrindiniai renginiai, tačiau bus ir daug smulkesnių minėjimų, šventinių susibūrimų.

Meras Henrikas Šiaudinis kvietė seniūnus aktyviai prisidėti minint Lietuvos valstybės 100-metį, taip pat akcentavo, kad statant paminklus ir įrengiant atminimo vietas labai svarbu vadovautis tik Vyriausybės komisijos patvirtintais įamžinamų asmenybių vardų sąrašais, kitaip gali kilti įvairių nesusipratimų, gali atsirasti diskutuotinų pasiūlymų ir norų.

Pasitarime daug dėmesio skirta Vaiko teisių pagrindų įstatymo naujovėms aptarti. Pastebėta, kad šiuo metu vyksta nemažai diskusijų dėl jo įgyvendinimo tvarkos. Seniūnai informuoti apie tai, kad Vaiko teisių apsaugos skyrius nebebus pavaldus savivaldybės administracijai. Vilniuje kuriama nauja biudžetinė įstaiga, regionuose turėsianti 10 padalinių, kuriems ir priklausys vaiko teisių specialistai. Atsiranda naujos pareigybės – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius ir atvejo vadybininkas.

Seniūnai informuoti, kad Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai bus prijungti prie Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro ir taps jo padaliniu. Reorganizavo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir valdymo efektyvumą,  racionaliau panaudoti materialinius, finansinius išteklius pavestoms funkcijoms vykdyti.

Bus reorganizuojami ir Dūkšto globos namai, kurių padalinys Ignalinoje (Dienos socialinės globos ir socialinės priežiūros centras) taps nauja įstaiga – Ignalinos rajono socialinių paslaugų centru, teiksiančiu  nestacionarias socialines paslaugas: dienos priežiūros paslaugas suaugusiems asmenims su negalia, dienos socialinės globos paslaugas pagyvenusiems asmenims, trumpalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems asmenims su negalia ir pagyvenusiems žmonėms. Šiai įstaigai priklausys ir seniūnijų socialiniai darbuotojai bei specialistai, dirbantys su socialinės rizikos šeimomis. Sąvoka „rizikos šeima“ išvis nebus naudojama.

Šiuos įstaigų veiklos pakeitimus numatantys sprendimai bus svarstomi lapkričio 23 d. vyksiančiame rajono savivaldybės tarybos posėdyje. 

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje