Skip to content

Europa turi toliau mokėti už Ignalinos AE uždarymą

MI informacija

Finansuoti Ignalinos AE uždarymą yra Europos įsipareigojimas, viešai pripažino už biudžetą atsakingas eurokomisaras Güntheris Oettingeris, atsakydamas į mano klausimą Briuselyje. Šį atsakymą turime išnaudoti ateities derybose dėl ES biudžeto, kad Lietuva neliktų viena su jėgainės uždarymo našta ir neprarastų finansavimo kitoms reikmėms.

Europos Audito rūmai pernai iškėlė siūlymą Briuseliui nebefinansuoti Ignalinos AE uždarymo darbų, nes Lietuva esą prastai panaudoja skirtas lėšas. Kilo grėsmė, kad visos eksploatavimo nutraukimo išlaidos teks vienai Lietuvai.

Lapkričio 23 d. Europos Parlamento Regionų komiteto posėdyje priminiau eurokomisarui G. Oettingeriui apie ES garantijas padėti Lietuvai uždaryti jėgainę. Paprašiau patikslinti, ar yra numatytos lėšos šioms garantijoms įgyvendinti ir naujajame ES biudžete (nuo 2021 m.).

G. Oettingerio atsakymas buvo teigiamas: „Dėl Ignalinos – tai yra Europos atsakomybė, todėl mes turime kitoje finansinėje perspektyvoje finansuoti Ignalinos AE uždarymą. <…> Nenorėčiau, kad čia būtų neapmokėtų sąskaitų. Mokėjimai turi būti atliekami griežtai pagal grafiką. Turime mokėti viską laiku“, – pripažino už biudžetą atsakingas Europos Komisijos narys.

Komisaras taip pat pabrėžė, kad IAE uždarymui lėšos turi būti numatytos ne iš bendrų Sanglaudos fondų, o tikslingai skirtos jėgainės eksploatavimo nutraukimui. Priešingu atveju Lietuva vis vien nukentėtų ir gautų mažiau pinigų kitiems ES remiamiems projektams. Ši eurokomisaro viešai išsakyta pozicija stiprina Lietuvos padėtį ateities derybose. Turime išnaudoti šį pažadą. Tai rimtas eurokomisaro pareiškimas, apie kurį Lietuvos derybininkai esant reikalui gali vėl mūsų partneriams priminti, kad tai neliktų tušti žodžiai.

Garantijos dėl IAE uždarymo finansavimo numatytos Lietuvos stojimo į ES sutartyje, tačiau Lietuva galėtų netekti finansavimo dėl blogo pinigų panaudojimo ir vėluojančių darbų. Padėtį aštrina ir tai, kad 2019 m. iš ES pasitraukus Didžiajai Britanijai, Sąjungos biudžete atsivers 10–12 milijardų eurų skylė, todėl gali trūkti lėšų įsipareigojimams vykdyti.

Planuojama, kad IAE eksploatavimo nutraukimo ir demontavimo darbai tęsis iki 2038 m. Šis laikotarpis neapima radioaktyvių atliekų saugojimo, perdirbimo ar laidojimo klausimo sprendimo. Šiuo metu atlikta apie 40 proc. uždarymo darbų. Lietuva yra priėmusi sprendimą po 2020 m. kasmet iš savo biudžeto skirti po 14 proc. uždarymui reikalingų lėšų, likusią dalį turėtų padengti ES. Iki 2020 m. Ignalinos elektrinės eksploatacijos nutraukimui ES skyrė 1,5 mlrd. eurų, dar tiek pat ar net daugiau reikės ir nuo 2021 m.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje