Skip to content

Rajono tarybos posėdyje

MI informacija

Lapkričio 23 d. įvyko 7-asis šiais metais Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdyje priimti 24 sprendimai, išklausyta viena informacija.

Nauji projektai

Tarybos nariai pritarė savivaldybės administracijos projektui „Universalios sporto aikštelės įrengimas Ignalinos rajono Vidiškių kaime“. Paraiška bus teikiama rajono vietos veiklos grupei. Gavus finansavimą, planuojama įrengti universalią sporto aikštelę, pritaikytą  mažajam futbolui, tenisui, krepšiniui, tinkliniui.  Savivaldybė prie europinės paramos prisidės ir savo lėšomis – beveik 15 tūkst. eurų.

Pritarta savivaldybės administracijos projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Ignalinos rajono savivaldybėje“, kuris bus vykdomas kartu su Ignalinos viešąja biblioteka. Projektu numatoma nustatyti asmenų aptarnavimo kokybės lygį savivaldybės administracijoje, gerinti veiklos procesus, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui, įdiegiant bendrąjį vertinimo modelį. Bus tobulinamas „vieno langelio“ taikymas, atnaujinama kompiuterinė ir programinė įranga, įsigyjama  biuro baldų ir pritaikant patalpas savivaldybės administracijoje ir viešojoje bibliotekoje. Taip pat numatoma parengti piliečių chartiją, o bibliotekos veikloje pritaikyti modernų „Lean“ vadybos metodą.

Socialinių paslaugų įstaigų pertvarka

Pritarta sprendimui nuo 2018 m. gegužės 1 d. reorganizuoti Naujojo Daugėliškio vaikų globos namus, prijungiant juos prie Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro ir įsteigiant šio centro Naujojo Daugėliškio padalinį. Kaip minėjo savivaldybės meras, vaikų globos namuose mažėja, dabar yra apie 20 laisvų vietų,  todėl pertvarka padės sutaupyti lėšų, o Naujojo Daugėliškio padalinyje dar planuojama įrengti Vaikų dienos centrą.

Priimtas sprendimas 2018 m. gegužės 1 d. įsteigti Ignalinos rajono savivaldybės biudžetinę įstaigą Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrą, kuris užtikrins kokybiškų socialinių paslaugų teikimą rajono gyventojams gerinant nestacionarių socialinių paslaugų kokybę bei jų įvairovę. Bus siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, įveikti socialinę atskirtį ir integruotis į visuomenę.

Žemės mokesčio tarifai

Nuo 2018 metų žemės mokestis bus skaičiuojamas pagal nustatytas naujas žemės mokestines vertes ateinančiam 5 metų laikotarpiui. Žemės ūkio paskirties žemės, išskyrus apleistas  žemės ūkio naudmenas, mokestinė vertė yra jos vidutinė rinkos vertė, padauginta iš koeficiento 0,35. Žemės ūkio paskirties žemei nustatytas 1,2 proc. mokesčio tarifą. Taigi žemės mokesčio tarifai mažinami 20 proc.

Pajamų mokestis, turintiems verslo liudijimus

Nustatyti veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžiai 2018 m. Įvairioms asmenų grupėms taikomos 50 proc. lengvatos. Kai kurioms veikloms, pvz. dviračių, valčių nuomai, krosnių, kaminų valymui, rankdarbių gamybai ir kt., nustatyti 1 eur. pajamų mokesčio dydžiai.

Savivaldybė perima skolas

Siekiant, kad sėkmingai vyktų energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa „Ignalinos enervizija 2“, savivaldybės administracijos vardu iš paslaugų teikėjų bus perimtos  už komunalines paslaugas susidarusios skolos (Turistų g. 11A Ignalinoje ir melioratorių g. 20 Vidiškėse). Toks sprendimas priimtas, kadangi AB Šiaulių bankas teikia finansavimą tik tiems namams, kurių butų ir kitų patalpų  savininkai  neturi daugiau kaip 60 dienų pradelstų įsipareigojimų, viršijančių nustatytą sumą, už suteiktas komunalines paslaugas ir kuriuose skolininkų yra ne daugiau nei 10 proc. visų daugiabučio namo butų savininkų. Siekiant, kad būtų sudarytos sąlygos gyventojams gauti kreditą namo renovacijai, skolas perims savivaldybės administracija ir vėliau jas  išieškos teismine tvarka.

Sklypas visuomenės poreikiams

Linkmenų kaimo bendruomenė padeda seniūnijai rūpintis kaimo grožiu ir tvarka. Šiuo metu Linkmenų kaimo parkas neturi suformuoto žemės sklypo ir bendruomenė negali dalyvauti Europos fondų projektuose dėl parko sutvarkymo ir aplinkos grąžinimo. Todėl posėdyje priimtas sprendimas prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Ignalinos ir Visagino skyrių priskirti prie valstybės neprivatizuojamų žemių ir suprojektuoti visuomenės poreikiams ir savivaldybės funkcijoms (gyventojų poilsiui organizuoti) reikalingą kitos paskirties žemės sklypą (apie 1,6 ha), esantį Linkmenų kaime, Parko g., bei perduoti jį naudoti Ignalinos rajono savivaldybei. 

Informacija

Informaciją apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Ignalinos agentūros veiklą pateikė agentūros vadovas Viktoras Ksenzovas, kalbėjęs apie vykdomas priemones, organizuojamus reidus, gyvosios gamtos priežiūrą bei sugriežtintą atsakomybę už įvairius pažeidimus. Agentūros vadovas taip pat kalbėjo apie padidėjusią kai kurių laukinių gyvūnų, ypač stirnų,  populiaciją, su tuo susijusius autoįvykius. Jis sakė, kad dėl populiacijos reguliavimo yra atsakingi medžiotojų būreliai, todėl gyventojai, jei jiems ūkyje daroma žala, turėtų kreiptis į tą būrelį, kurio teritorijoje  yra ūkininko žemė.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje