Skip to content

Bendruomenių ir verslininkų šventėje pasveikinti geriausieji

Gruodžio 21 d. į šventinį renginį „Partnerystė sėkmingai vietos plėtrai“ sukviesti rajono bendruomenių atstovai ir verslininkai. Buvo pasidžiaugta jau dešimtmetį aktyviai ir prasmingai gyvuojančios Ignalinos rajono vietos veikla, pasveikinti geriausi metų verslininkai. Kalėdiškai išpuoštoje restorano „Žuvėdra“ aplinkoje skambėjo nuoširdūs padėkos ir linkėjimų žodžiai, muzika ir dainos. Renginį vedė ir šventinę nuotaiką kūrė Marius Vilčinskas, koncertavo atlikėjas Gintautas Juodagalvis.

Nevyriausybinį sektorių, verslą, vietos valdžią ir bendruomenes vienijančią ir bendram darbui telkiančią Ignalinos vietos veiklos grupę sveikino ir apdovanojo savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, Europos parlamento narys Bronis Ropė, nuveiktais darbais džiaugėsi dabartinis grupės pirmininkas Edmundas Kilkus ir buvęs vadovas Arūnas Domininkas Grabažis. Prisiminta veiklos istorija, pirmieji nedrąsūs žingsniai ir lemtingas atsiskyrimas nuo Utenos vietos veiklos grupės. Akcentuota, kad pagrindinis siekis – mažinti atskirtį, gaivinti kaimą, susitelkti bendram darbui – tikrai pavykęs, o vietos veiklos grupių pradėta iniciatyva „iš apačios“ įgauna pagreitį visoje Europoje: kuriasi miestų VVG, žuvininkystės grupės.

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė sėkmingai parengė ir įgyvendino 2007–2013 m. kaimo plėtros strategiją, kuriai gautas daugiau nei 2 mln. eurų finansavimas, kaimo vietovėse įgyvendinti 93 projektai. Parengta strategija ir naujam 2013–2020 m. finansavimo laikotarpiui, jau įvyko 5 šaukimai teikti paraiškas. Ši strategija jau dvisektorinė – kaimo plėtros ir žuvininkystės. Žuvininkystei skirtos dvi priemonės: žuvies produktų perdirbimas ir rekreacinė žvejyba. Daugiau nei pusė finansavimo lėšų –  apie 1,2 mln. eurų – turės būti nukreipta darbo vietų kūrimui.

Strategijos įgyvendinimo vadovė Ligita Smagurauskienė džiaugėsi, kad per tuos dešimt metų žmonės labai daug išmoko, įgavo pasitikėjimo, drąsos ir svarbiausia neliko pačioje pradžioje buvusio skepticizmo, nes veiklos rezultatai parodė, kad galima daug nuveikti savo bendruomenei, savo kaimui ir visam kraštui. Pastebėta, kad Ignalinos vietos veiklos grupė viena iš nedaugelio Lietuvoje, kuri, administruojant ir įgyvendinant projektus, nesulaukė jokių pastabų dėl pažeidimų, nebuvo pritaikyta jokių sankcijų.

Veiklos 10-mečio proga meras H. Šiaudinis vietos veiklos grupės kolektyvui įteikė padėką už rajono bendruomenių telkimą ir skatinimą prasmingai veiklai, bendradarbiavimą su verslo atstovais, savivaldos institucijomis, iniciatyvų ir atsakingą darbą įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Dovanas parengė ir vietos veiklos grupės administracija. 

Už Ignalinos rajono vietos veiklos grupės kūrimą, bendruomenių telkimą ir aktyvią visuomeninę veiklą dėkota A. D. Grabažiui, už dešimtmetį aktyvaus darbo grupės valdyboje – Marijonai Lukaševičienei, Edmundui Kilkui ir Antanui Šakaliui. Už metų nuopelnus, XIII Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydžio organizavimą –  Mielagėnų bendruomenei ir jos vadovei Valei Švarcienei.

Buvo pasveikinti ir geriausi Metų verslininkai, pasidžiaugta jų pasiekimais ir gražiomis iniciatyvomis.  Rajono meras H. Šiaudinis ir savivaldybės administracijos direktorius Vidas Kreivėnas padėką ir dovaną įteikė UAB „BHK Lietuva“ direktorei Viktorijai Luneckienei. Ši baldų komponentus gaminanti Vokietijos kapitalo įmonė į rajono biudžetą sumokėjo daugiausia mokesčių. Ji įkurta, bendradarbiaujant Ignalinos ir Biureno savivaldybėms. Už finansinę paramą organizuojant kultūrinius renginius dėkota UAB „Idavang“, užsiimančiai kiaulių auginimu.

Swedbanko vadovė Dalia Greizienė sveikino geriausius savo klientus ir už bendradarbiavimą dėkojo  UAB „Nova Fabrica“ ir prekyba rajone užsiimančiai įmonei UAB „Imeda“. UAB „Nova fabrica“ – aukštųjų technologijų įmonė, pirmaujanti vakuuminių plazmos procesų kontrolės sistemų gamintoja pasaulyje. Tai jauna, sparčiai besivystanti kompanija, turinti prekybos atstovybes pagrindinėse Europos ir Azijos šalyse, o daugiau nei 90 proc. įmonės gaminamos produkcijos yra eksportuojama. Ignalinos kredito unija už perspektyvų bendradarbiavimą dėkojo šakočių kepimu ir turizmo verslu užsiimančiai UAB „Romnesa“ ir  UAB „Namų Fabrikas“ (viešbutis-restoranas „Žuvėdra“).

Darbo birža įsteigė nominaciją „Už naujų darbo vietų steigimą“ ir sveikino medinius konteinerinius ir poilsio namelius gaminančią ir plėtrą planuojančią įmonę „Resta ES“. Šiai įmonei savo padėką su geriausiais palinkėjimais įteikė ir Europos parlamento narys B. Ropė. Visų apdovanotų įmonių vadovai pristatė savo veiklą, kolegoms ir sau linkėjo naujų planų ir idėjų, gerų ir sėkmingų metų.

P. S. Kiek pavėlavę, savo padėkas ir dovanas įteikė ir Ignalinos aerodromo atstovai. Jos atiteko rajono merui H. Šiaudiniui ir „Mūsų Ignalinos“ laikraščio redaktoriui Jonui Baltakiui (už aerodromo veiklos sklaidą žiniasklaidoje: laikraštyje ir internete).

J. Baltakio nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje