Skip to content

Ką atskleidė kraštiečius aplankę trys karaliai

Sausio 6-ąją katalikai švenčia Trijų Karalių šventę, kuria vainikuojamas visas kalėdinis laikotarpis. Būtent šį šeštadienį (pirmąjį arba antrąjį savaitgalį po Kalėdų) švenčiamas ir Šeimadienis. Tokią tradiciją Dūkšto parapijoje stengiasi įskiepyti parapijos klebonas Sigitas Grigas, kartu lavindamas ir ugdydamas tikinčiųjų skonį, keisdamas pasaulėžiūrą. Apie Šeimadienio šventę pasakosime ir vėliau, o šiandien pasidalysime paslaptimi, kurią atskleidė visuose šventiniuose renginiuose dalyvavęs JE vyskupas Darius Trijonis, Šeimadieniui suteikęs išskirtinio lengvumo, džiaugsmo ir šilumos bei nušvietęs kelią ypatingiems svečiams – trims karaliams su dovanomis.

Vyskupo žodis

Vienas iš gausybės Šeimadienio renginių, šventosios Mišios Dūkšto Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje. Eucharistijai vadovavo JE vyskupas Darius Trijonis, jam talkino Visagino parapijos klebonas kun. Vidmantas Rudokas, Zarasų parapijos klebonas kun. dek. Vydas Juškėnas bei pats kun. S. Grigas.

„Nuostabu, kad taip gausiai esate susirinkę. Kažkada kun. Sigitas mane pakvietė atsilankyti Dūkšte, patikinęs, kad čia labai gražu ir išties įspūdinga bažnyčia. Žadėjau aplankyti, tačiau niekada nemaniau, kad galėsiu su Jumis iškilmingai pasisveikinti tokią ypatingą dieną ir jau kaip vyskupas. Man labai gera būti čia su Jumis, džiaugiuosi įpareigota galimybe perduoti Jums linkėjimų nuo visų Vilniaus vyskupų: „Tegul Dievo malonė gyvena Jūsų širdyse ir Jūsų šeimose“. Šeimų koncerte pamačiau, kokie Jūs este išskirtiniai. Negesinkite talentų ugnies savo parapijoje.

Tačiau šiandien – Trijų Karalių iškilmės – ypatinga bažnyčios šventė. Tada trys išminčiai sekė žvaigždę, kuri rodė kelią link Dievo. Jie skubėjo aplankyti gimusį Mesiją su dovanomis, kartu paskelbdami visam pasauliui šio įvykio svarbą. Panašiai atrodytų, jei prie jūsų namo šiandien suvažiuotų koks 10 limuzinų, nutystų raudonas kilimas, o į jūsų namus ateitų Anglijos karališkosios šeimos atstovai. Žinia akimirksniu pasklistų ne tik po Dūkštą, Ignaliną, bet ir po visą pasaulį. Panašiai Jėzaus laikais atrodė Trijų Karalių atvykimas…

Trys Išminčiai sekė tik paskui žvaigždę. Tačiau, kaip paradoksalu, jiems sunkiausia keliauti buvo dieną, kai švietė ir spindėjo saulė, o kelią rodančios žvaigždės nesimatė. Tai yra simboliška, nes iš tikrųjų šviesoje ir dienoje mes nematome esminių dalykų, vertybių. Ir tik tada, kai mūsų gyvenimus paliečia tamsos šešėliai, kančia, tik tada mes pradedame pastebėti tuos dalykus, kurie yra svarbiausi. Patekę į tamsą, mes leidžiamės į gilesnį supratimą savo gyvenimo prasmės…“, – kalbėjo vyskupas D. Trijonis.

Trijų Karalių šventės tradicijos

Trijų Karalių iškilmių metų tradiciškai šventinama kreida, kuria tikintieji virš durų užrašo tris raides +K+M+B. Manoma, kad raidės KMB lotyniškai rašomos kaip CMB, yra posakio Christus Mansionem Benedicat (Kristus telaimina šią buveinę) akronimas. Kadangi kilo tradicija legendiniais išminčių vardais ženklinti krikščionių namus, lotyniško užrašo išaiškinimas buvo susietas į vieną: telaimina Kristus šiuo ženklu pažymėtus namus. Įdomu tai, jog Šventame Rašte išminčių vardai neminimi. Tik vėliau susiformavo tradicija vadinti juos Kasparu, Merkeliu (Melchioru) ir Baltazaru.

Prie vardų rašomas „pliusas“ iš tikrųjų yra kryželis, kuris pabrėžia išminčių šventumą. Kryželis –aliuzija į tų asmenybių sakralumą, o ne sumavimo ženklas. Kryželį galima rašyti ir virš raidės, ir taip paženklinus visas tris raides susidaro tarsi karūna, nes Išminčiai vadinami ir Karaliais.

Dūkšte šventusiųjų Trijų Karalių iškilmes namai šiais metais paženklinti paties vyskupo D. Trijonio pašventinta kreida.

Trijų Išminčių dovanos

Trijų karalių eisena – vienas svarbiausių šventės akcentų. Po šventų mišių ir nuoširdžių parapiečių sveikinimų svečiams, visi įsiamžino su Trimis Karaliais ir iš Dūkšto bažnyčios gražia eisena pajudėjo link miestelio kultūros centro. Išties įspūdingas ir simboliškas reginys.

Šventajame Rašte apie Jėzaus gimimą detaliau pasakoja evangelistai Lukas ir Matas. Pasak pastarojo, Jėzui gimus, į Jeruzalę žvaigždės vedini atvyko išminčiai iš Rytų šalies. Kaip pripažinimo ir pagarbinimo ženklas Šventajai Šeimynai, buvo atnešta aukso, smilkalų ir miros. Auksas skirtas Jėzui, kaip Karaliui, mira – kaip mirtingam žmogui, o smilkalai – Jo dieviškumo pripažinimo ženklas. Trijų Karalių šventė minima sausio 6 d., bet XX a. viduryje, vykdant liturginę reformą, buvo numatyta galimybė ją perkelti į artimiausią sekmadienį, tam, kad žmonėms būtų sudarytos sąlygos dalyvauti iškilmėje. Tad nedalyvavusieji šeštadienio iškilmėse, tai galėjo padaryti sekmadienį, sausio 7 d.

Autorės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje