Skip to content

Laisvės gynėjų diena Ignalinoje

Laisvės gynėjų diena Ignalinoje paminėta kultūros ir sporto centre. Minėjime kalbėjo savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, laisvės gynėja Nijolė Nagurnaitė. Taip pat dalyvavo gynėjai Albinas Gruzdys, Arūnas Grabažis, Žilvinas Bulovas. Jiems, Sausio 13-oisos medalininkams, įteiktos savivaldybės atminimo dovanos. Renginio dalyviams dovanotas naujas ansamblio „Lietuva“ spektaklis – muzikinė drama „Legenda apie Pilėnus” pagal V. Klovos operą.

Mes išdrįsome patikėti ir pasakyti sau ir visam pasauliui, kad norime būti laisvi ir dėl to tvirtai kovosime, – skambėjo žodžiai Ignalinos kultūros ir sporto centre, minint 27-ąsias kruvinų sausio įvykių Lietuvoje metines. Tikėjimas, malda ir lietuviška daina buvo vienintelis tautos, nepabūgusios stoti prieš tankus, ginklas, kurio nesugebėjo palaužti sovietų vadovybė, nenorėjusi pripažinti Lietuvos laisvės. Renginio dalyviams buvo įsegti neužmirštuolių žiedeliai, tapę sausio 13-osios įvykių simboliu, nes kiekvieno pareiga šiandien – kalbėti, liudyti bei prisiminti. Sugiedotas Lietuvos himnas, žuvusieji už tėvynės laisvę pagerbti tylos minute. Visą renginį prie jų portretų degė žvakelės. 

Rajono meras H. Šiaudinis prisiminė, kokia suirutė bei chaosas tuomet buvo apėmęs mūsų valstybę. Meras kalbėjo, kad tik Lietuvos žmonės, jų ryžtas, savitarpio pagalba bei susitelkimas išgelbėjo Lietuvą, tad kvietė išlikti vieningais ir šiandien, nes tik vieningumo dėka valstybė gali būti stipri. „Skaudžiausia dėl žuvusiųjų, šiandien jiems skiriame savo pagarbą ir atminimą, įvertindami jų auką turime džiaugtis laisve.“, – sakė meras.

Meras padėkojo drąsiausiems Ignalinos krašto žmonėms, prisidėjusiems prie laisvės iškovojimo ir apdovanotiems Sausio 13-osios atminimo medaliais. Ne visi jie atvyko į renginį, daugelis jau negyvena Ignalinoje. Dalyvavusiųjų vardu kalbėjo N. Nagurnaitė, sakiusi, kad jai visada šią  dieną stipriau ima plakti širdis ir sugrįžta prisiminimai. Moteris visiems linkėjo daugiau šviesos širdyse ir džiaugsmo, nes ši diena – tai pergalės šventė: „Būkim sveiki ir laimingi, branginkime laisvę“.

Laisvės gynėjų dieną ignaliniečiai išgyveno itin pakiliai. Jiems dovanotas naujas  ansamblio „Lietuva“ spektaklis – muzikinė drama „Legenda apie Pilėnus“ pagal V. Klovos operą. Operos aranžuotė bei profesionalus pritaikymas liaudies instrumentų orkestrui kūriniui suteikia dar daugiau archaiškumo, pariotiškumo bei naujų spalvų. Šiame pastatyme gausu šokio ir naujų muzikinės išraiškos priemonių. Nuostabūs šokiu perteikti taikaus gyvenimo, jaunimo linksmybių pilyje ir tragiški momentai. Drama pasakoja apie meilę ir išdavystę. Pilėnų kunigaikštis Margiris,  savo įdukros Mirtos išduotas, su savo kariais narsiai kaunasi prieš kryžiuočius, tačiau priešo pajėgos pasirodo esą stipresnės. Nematydami vilties atsilaikyti ir suvokdami savo pralaimėjimą, Pilėnų gynėjai galiausiai patys pasirenka mirtį. Kartu žūsta ir jaunų žmonių meilė. Tačiau amžiams gyva lieka  ir aukščiausia nata suskamba laisvės ir gimtos žemė meilė.

J. Baltakio ir autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje