Skip to content

Dėl triukšmo, atliekant statybos darbus

MI informacija

Pastaruoju metu padaugėjo gyventojų skundų dėl kaimynų keliamo triukšmo, atliekant butų remonto darbus. Pagal Triukšmo valdymo įstatymo 14 str. 2 dalį, asmenys, planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybių institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą bei numatomas triukšmo mažinimo priemones. Nepateikus pranešimo, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti – turi būti nedelsiant nutraukti.

Statybas planuojantis asmuo gali užpildyti pranešimo formą, tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją adresu: Laisvės a. 70, Ignalina. Užpildytą pranešimą galima atsiųsti paštu arba elektroniniu paštu (valdas.talacka@ignalina.lt). Atsakymas į pranešimą nėra teikiamas.

Primename, kad asmuo privalo turėti statybą leidžiantį dokumentą tuo atveju, jei pagal Statybos įstatymą toks dokumentas yra privalomas.

Rajono savivaldybės teritorijoje leidžiamas statybos darbų pradžios laikas darbo dienomis nuo 7 iki 21 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis – nuo 8 iki 19 val.

Vadovaujantis triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos Aprašu, patvirtintu LR Vyriausybės  2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų, kitų joms pavaldžių viešojo administravimo subjektų nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko, sveikatos apsaugos ministro nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimų, vykdyti teisėtus statybos darbų triukšmo kontrolierių reikalavimus ir pateikti triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolei vykdyti būtinus dokumentus. Vadovaujantis šiuo nutarimu, gavus aplinkinių gyventojų skundų, gali būti vykdomi neplaniniai patikrinimai.

Administracinių nusižengimų kodekso 48 str. nustatyta, jog Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas užtraukia baudą nuo penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų, o nusižengimas, padarytas pakartotinai – nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Dėl papildomų klausimų maloniai prašome kreiptis į Valdą Talačką, rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnįjį specialistą, tel. (8 386) 52651 arba el. paštu valdas.talacka@ignalina.lt

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here