Skip to content

Iškrauta paskutinė 2-ojo bloko reaktoriaus šilumą išskirianti rinklė

MI informacija

Vasario 25 d. iš 2-ojo bloko reaktoriaus buvo iškrauta paskutinė šilumą išskirianti rinklė. Primename, kad po galutinio 2-ojo bloko sustabdymo 2009 m., iš reaktoriaus į kuro išlaikymo baseinus buvo iškrauta tik nedidelė panaudoto branduolinio kuro dalis, didžioji dalis kuro buvo palikta reaktoriuje iki Laikinosios panaudoto branduolinio kuro saugyklos (LPKBS, B1 projektas) perdavimo eksploatacijai. Ignalinos AE atnaujino kuro iškrovimą iš 2-ojo bloko reaktoriaus 2017 m birželį po licencijos pramoninei LPKBS eksploatacijai gavimo ir kuro išvežimo iš blokų pradžios.

Atsižvelgiant į tai, kad kuro iškrovimo darbams buvo suteiktas aukščiausio prioriteto lygis, per itin trumpą laiką iš reaktoriaus buvo iškrautos 1134 kuro rinklės, o sklandus IAE darbuotojų darbas leido ne tik užbaigti šiuos darbus 15 mėnesių greičiau, nei buvo planuota, bet ir užtikrinti atitikimą griežčiausiems saugos reikalavimams.

Esamomis sąlygomis, kai Ignalinos AE reaktoriuose nebėra panaudoto branduolinio kuro rinklių, įmonė deda visas pastangas, siekdama iki minimumo sumažinti bet kokią riziką saugai, paspartinti panaudoto kuro perkėlimą į Laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą ir kuo efektyviau ir racionaliau įgyvendinti Valstybės užsibrėžtus tikslus eksploatavimo nutraukimo srityje.

B1 projektavimas ir statybos yra finansuojamos Tarptautinio Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšomis (TIENRF), administruojamomis ERPB. Europos Sąjunga padarė didžiausią (96 proc.) indėlį į TIENRF.  Donorų Asamblėją, kuri yra TIENRF valdytoja, sudaro Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here