Skip to content

Per 3-ejus metus – net 8 gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos ir aplinkos išsaugojimo projektai

Lina RAGINYTĖ

Lietuvoje beveik milijonas gyventojų maistui ruošti vartoja šulinio vandenį, o kone dvigubai didesnė jų dalis nuotekas tvarko savarankiškai ir ne visada teisingai, kas labai dažnai atsiliepia ne tik jų pačių sveikatos kokybei, bet aplinkai. Daugelyje Europos šalių beveik 100 proc. gyventojų vartoja centralizuotai tiekiamą geriamą vandenį, o šachtiniai šuliniai naudojami tik kaip stilizuotos landšafto dizaino detalės. Tačiau be jokios abejonės aišku, kad  vanduo yra būtinas gyvybei – jis nepamainomas mitybos komponentas, mat gyvybiniai procesai gali vykti tik tuomet, kai ląstelėse yra pakankamai vandens ir ne bet kokio, o kokybiško. Rajone esantys centralizuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tinklai priklauso UAB „Ignalinos vanduo“. Ir nors kol kas mes negalime pasidžiaugti visame rajone galintys naudotis centralizuotomis vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis, pasak įmonės vadovo Valento Šimonio, situacija rajone greitu laiku kardinaliai keisis, pasinaudojus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis ir įgyvendinus net 8 projektus, kurių bendra vertė 1 392 800 Eur. Dalį šių projektų lėšų finansuos UAB „Ignalinos vanduo“ partneris projekte – rajono savivaldybė, skirdama 603 791 Eur biudžeto lėšų.

Problemos esmė

Remiantis Statistikos departamento 2015 m. pradžios duomenimis, mūsų rajone gyveno 16 806 gyventojai, iš kurių centralizuoto vandentiekio paslaugomis naudojosi 7930 gyventojų, centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis – 5794 gyventojai. Pagrindinės problemos, kurioms spręsti ir yra inicijuojami projektai – išgaunamas požeminis vanduo, kuris tiekiamas Dūkšto ir Vidiškių gyventojams, neatitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimų. Minėtų gyvenviečių teritorijose nėra vandens gerinimo įrenginių. Dalis Ignalinos, N. Daugėliškio, Rimšės, Dūkšto, Kaniūkų gyvenviečių gyventojų neturi galimybės prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti kokybiškas viešąsias paslaugas, kadangi tinklų infrastruktūra nėra pakankamai išvystyta. Dalis esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų dėl nusidėvėjimo yra nesaugūs ir netinkami naudoti.

Įvertinus esamą situaciją ir pritaikius gerą inžinierinę praktiką, rajono savivaldybėje bus pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Dūkšto ir Vidiškių vandenvietėse ir tokiu būdu pagerinta gyventojams tiekiamo geriamojo vandens kokybė. Rekonstruoti/įrengti nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai ir tokiu būdu sudaryta galimybė Ignalinos, N. Daugėliškio, Rimšės, Dūkšto, Kaniūkų  gyventojams prisijungti prie vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos ir gauti nepertraukiamas kokybiškas viešąsias paslaugas. Bus pastatyti nuotekų valymo įrenginiai Mielagėnuose ir taip užtikrintas tinkamas nuotekų surinkimas ir tvarkymas.

Projektų eiga ir nauda kiekvienam

V. Šimonio teigimu, šis kelių etapų projektas, suskirstytas į 8 mažesnius projektus, bus įgyvendintas per 36 mėn, t. y. iki 2019 m. gruodžio 30 d. Tačiau jau šiandien matyti, kad kai kurie darbai eina į pabaigą, kiti – įpusėjo, o treti – projektavimo etape. Projekto „Vandens gerinimo įrenginių statyba Vidiškių kaime ir Dūkšto mieste“ darbai jau įpusėję ir 2018 m. pavasarį planuojamas galutinis projekto įgyvendinimas. Projekto „Nuotekų valymo įrenginių statyba Mielagėnuose“ darbai taip pat jau ženkliai pasistūmėję, planuojami baigti 2018 m. rudenį. Jau vykdomi projektavimo darbai „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Ignalinos mieste“ projektui. Jį įgyvendinus, bus rekonstruoti vandens tiekimo tinklai M. Petrausko, Aukštaičių, P. Cvirkos ir Atgimimo gatvių gyventojams bei rekonstruoti nuotekų tinklai Aukštaičių ir Ežero g. gyventojams.

Projektavimo darbai baigti ir jau balandį planuojama pradėti rekonstravimo darbus pagal projektą „Vandens teikimo tinklų rekonstravimas Rimšės miestelyje“. Projektams „Nuotekų statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Dūkšto mieste ir Kaniūkų kaime“ bei „Nuotekų tinklų Ryto, Medžiotojų, Žaliosios gatvėse, Geležinkelio akl. Ignalinos mieste statyba“ projektavimo darbai atlikti ir jau rengiami pirkimo dokumentai rangovui ir paskutiniam projektui. Projektui „Vandentiekio tinklų statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija N. Daugėliškio kaime“ taip pat jau rengiami dokumentai. Visi šie darbai, nežiūrint kokioje darbų stadijoje yra dabar, privalo būti baigti iki 2019 m. gruodžio 30 d.“, – teigia V. Šimonis.

Akivaizdu, kad tiek ES, tiek rajono savivaldybės investicijos prisidės prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo. Net 1298 Dūkšto ir Vidiškių gyventojams bus užtikrintas saugos ir kokybės reikalavimus atitinkamas geriamas vanduo. 342 Ignalinos, N. Daugėliškio, Kaniūkų, Rimšės, Dūkšto gyventojams bus užtikrintas kokybiško geriamojo vandens paslaugų prieinamumas, 334 Ignalinos, Dūkšto, Kaniūkų, N. Daugėliškio gyventojai gaus nuotekų tvarkymo paslaugas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here