Skip to content

Įprasminome Laisvės žingsnius

MI informacija

Tęsdami jubiliejinių metų renginių ciklą Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje Kovo 11-osios išvakarėse surengėme pilietiškumo dieną „Laisvės žingsniai“. Turėjome daug apie ką su mokiniais pasikalbėti ir daug ką prisiminti, kadangi Vasario 16-osios renginiams sutrukdė gripo epidemija.

Su nuolatine tokių dienų organizatore istorijos mokytoja Maryte Misiūniene detaliai aptarėme veiklas. Tad pradinukai su savo mokytojomis spalvino Lietuvos vaizdus, šalia mokyklos augančius medžius papuošė trispalviais paukščiais. Gimtinės vaizdus spalvino ir 5-6 klasių mokiniai, o kiekvienos klasės atstovas su dailės mokytoja Dalia Pajediene iš gamtinių medžiagų kūrė vainiką Lietuvai, kuriuo papuošė aktų salę. 7–12 klasių mokiniai su mokytoja Nijole Keraitiene  tuo tarpu žiūrėjo filmą apie Nepriklausomybės šauklį Vincą Kudirką „Pasijutau lietuviu esąs“ ir atsakinėjo į klausimus.

Paskui visa bendruomenė susirinko į antrojo aukšto fojė, kur kartu su muzikos mokytoja Valentina Sinkevič surengė akciją „Šimto garsų melodija Lietuvai“. Čia visi darniai traukė patriotines dainas.

Svarbiausias laisvės žingsnis – 1918 m. Lietuvos valstybės atkūrimas. Pažiūrėjome dokumentinį filmuką šia tema, prisiminėme savojo krašto istoriją: autentiškų prisiminimų tarmiškai papasakojo IIIg klasės mokinė Gintarė Jurėnaitė. O jau tada pagerbėme Tverečiaus krašto savanorius: po vieną kilo vaikinai, paskelbę savanorio vardą, pavardę ir kaimą, prie atminimo lentos uždegė žvakutę ir rikiavosi scenoje. Kai visa scena prisipildė jaunų vyrų, tos pavardės tarsi atgijo, ir kai mokytojas Darius Vitėnas jautriai perskaitė Maironio eilėraštį „Pirmyn į kovą“, kurio paskutines eilutes atkartojo tas vyrų būrys, ko gero, ne vienas širdimi pajuto savanorių aukos prasmę.

Laisvė visada reikalauja aukų, tad ir liaudies dainose nuolat apie kareivėlius dainuojama. Tų dainų daugybę mokanti mokytoja Aldona Misiūnienė ir šį kartą savo ketvirtokus išmokė bei kartu padainavo. Tokios dainos susieja praeitį ir dabartį, nes kitas renginio puslapis jau priartino prie mūsų dienų. Ig klasės mokiniai Goda Čepulytė, Miglė Kapliukaitė, Markas Sinkevič ir Aurimas Vitėnas su mokytojomis Nijole Berdikšliene ir Ramune Kapliukiene sukūrė filmą „Kruvinasis adventas“ apie Radučio kaimo tragediją pokario metais. Šis filmas jau gerai įvertintas respublikiniame konkurse „Pažink laisvę“, o gimnazijos bendruomenei buvo rodomas pirmą kartą bei šiltai sutiktas.

Kovo 11-osios išvakarėse negalima nepaminėti Nepriklausomybės akto signataro profesoriaus Česlovo Kudabos. Atnaujintą mokytojo Stasio Keraičio pateiktį pristatė abiturientės Raminta Čepulytė ir Viktorija Chatkevič, vedusios visą renginį. Mums malonu prisiminti, kad profesorius ne kartą yra lankęsis mūsų mokykloje, šiltai bendravęs, palikęs įrašą svečių knygoje. Esame sukaupę nemažai medžiagos apie jį gimnazijos muziejuje.

Tai tokie tie šalies laisvės žingsniai. Gerai, kai galime rinktis, kaip gyvensime, kaip mokysimės, kaip veiksime. Tačiau laisvė kartais gali virsti sunkia našta, jei nemoki su ja tinkamai elgtis. Laisvė – pirmiausia kiekvieno atsakomybė. O viena iš svarbiausių vertybių šiandien, žinoma, vienybė. Tai priminė ir nuolatinis mokyklos svečias Didžiasalio seniūnas Antanas Pauliukėnas. O direktoriaus pavaduotoja Jelena Tumanovienė pasidžiaugė mokinių pasiekimais konkursuose bei olimpiadose ir išdalino šūsnį medalių bei pluoštą padėkos raštų.

Ramunės Kapliukienės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje