Skip to content

Dantų protezavimo srityje – gerėjančios prognozės

MI informacija

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (TLK) jau išsiuntė pirmojo šių metų ketvirčio kvietimus protezuoti dantis asmenims, laukiantiems eilėje Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis apmokamo dantų protezavimo. Kvietimai išsiųsti 760 Utenos ir 1390 Panevėžio apskričių gyventojų. Tai daugiau kaip dvigubai kvietimų nei 2017 m. I ketvirtį.

2017 m. pabaigoje Panevėžio TLK veiklos zonos gyventojams pirmą kartą buvo išsiųsti ir papildomi praėjusių metų IV ketvirčio kvietimai, kurių sulaukė dar beveik 800 Utenos ir 1,5 tūkst. Panevėžio apskričių gyventojų. Iš viso 2017 m. protezuoti dantų pakviesta 7381 Panevėžio TLK veiklos zonos gyventojas – beveik per pusę daugiau nei 2016 m.

Pernai dantų protezavimo paslaugos PSDF biudžeto lėšomis visoje Lietuvoje kompensuotos 42 tūkst. žmonių ir tai net 10 tūkst. daugiau, palyginti su užpernai. Tai nemažas pasiekimas, nors šių paslaugų Lietuvos gyventojams tenka vis dar ilgai laukti.

„Nors kasmet buvo gerinamas šių paslaugų finansavimas, augo žmonių, kuriems protezuoti dantys, skaičius, tačiau tokio didelio žmonių, kuriems buvo suteiktos šios paslaugos, kiekio, koks buvo pernai, dar nėra buvę. Pernai dantų protezavimo paslaugos kompensuotos 42 tūkst. asmenų (2016 m. – 32 tūkst. asmenų). Tikimės, kad šių paslaugų kiekis augs ir ateityje“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigarienė. 

Pasak jos, šiuo metu žmonių, laukiančių dantų protezavimo, eilė stabilizavosi, ir netgi  šiek tiek pradėjo mažėti. Pavyzdžiui, jei 2017 m. pradžioje šių paslaugų laukė beveik 192 tūkstančiai Lietuvos gyventojų, tai metų pabaigoje eilė sumažėjo apie 3 proc. ir metų pabaigoje šių paslaugų laukė apie 186 tūkst. žmonių.

J. Grigarienė atkreipia dėmesį į tai, kad savivaldybės gali remti savo teritorijos gyventojų dantų protezavimą jį papildomai finansuodamos iš savivaldybių biudžetų lėšų. Nors tai daryti savivaldybes įpareigoja Sveikatos sistemos įstatymas, pernai tik 19 savivaldybių iš 60 finansavo minėtas paslaugas. Iš viso pernai savivaldybių biudžeto lėšomis dantų protezavimo paslaugas gavo 636 žmonės.

„Siekiant, kad kuo daugiau žmonių gautų dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas PSDF biudžeto lėšomis, šiemet dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti buvo skirta net 33 proc. PSDF biudžeto lėšų daugiau nei pernai, iš viso – 21,3 mln. eurų. Tikimasi, kad šios lėšos leis dar labiau sumažinti laukiančiųjų dantų protezavimo eiles, t. y. daugiau žmonių galės gauti dantų protezavimo paslaugas“, – teigia J. Grigarienė.

Panevėžio TLK iš PSDF biudžeto dantų protezavimo paslaugoms kompensuoti 2018 m. skirta beveik 1,1 mln. Eur daugiau nei 2017 m. – iš viso 3 mln. 46 tūkst. Eur. Pinigų didėjimo priežastis –atsižvelgta į Panevėžio TLK siūlymą keisti lėšų, skirtų dantims protezuoti, skirstymo TLK tvarką: šių metų sausį išleistas sveikatos apsaugos ministro įsakymas, pakeitęs Dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš PSDF biudžeto tvarkos aprašo dalį, kurioje numatyta lėšas TLK skirti atsižvelgiant į prisirašiusių prie jų veiklos zonų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų gyventojų nuo 18 m. iki 65 m., kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, bei 65 m. ir vyresnių gyventojų skaičių. Iki tol lėšos buvo skiriamos nepriklausomai nuo senjorų ir neįgaliųjų skaičiaus apskrityse.

Daugiausia 2018 m. I ketvirčio kvietimų Panevėžio TLK veiklos zonoje išsiųsta laukiantiesiems eilės Panevėžio mieste – 600. Utenos rajono gyventojams išsiųsta 220, Rokiškio ir Panevėžio rajonų – po 200, Anykščių rajono – 160, Biržų rajono – 150, Pasvalio rajono – 140 kvietimų. Jų taip pat sulaukė po 100 Kupiškio, Ignalinos, Molėtų ir Zarasų gyventojų. Laukiantiesiems eilės Visagino mieste išsiųsta 80 kvietimų.

Panevėžio TLK ragina gyventojus, laukiančius eilėje dantų protezavimo (įrašytus į laukiančiųjų sąrašą) pasitikrinti savo pašto dėžutes ir ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo pažymos apie teisę gauti paslaugą išsiuntimo dienos kreiptis į vieną iš gydymo įstaigų, nurodytų atsiųstame įstaigų sąraše, dėl dantų protezavimo paslaugos teikimo. Laiku nesikreipus, asmenys išbraukiami iš sąrašo. Laiku protezavus dantis, pakartotinai įsirašyti į eilę suaugusieji gali ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo dienos.

Daugiau informacijos – www.paneveziotlk.lt, bendruoju ligonių kasų tel. 8 700 88888, el. paštu info@vlk.lt. Detalesnė informacija apie dantų protezavimo eiles pagal savivaldybes skelbiama www.paneveziotlk.lt, skyrelio „Gyventojams“ skiltyje „Dantų protezavimas“ („Dantų protezavimo eilės“).

Rūpimus klausimus galite pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos tel. 8 700 88888.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje