Skip to content

Nuo gegužės 1 d. gyventojai turės įrengti gaisro signalizatorius

Juristai24 .lt

Nuo 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių pakeitimams, gyventojai turės įsirengti autonominius dūmų signalizatorius savo namuose. Atsižvelgiant į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) šių metų kovo 15–balandžio 30 d. vykdo gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų įrangos autonominių dūmų signalizatorių saugos tikrinimo programą, kurios metu tikrinama, kaip parduodami signalizatoriai atitinka nustatytus reikalavimus.

Autonominiams dūmų signalizatoriams „CE“ nepakanka

Nuo šių metų gegužės 1 d. įsigalioja „Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių“ (BGST) pakeitimai, pagal kurias visi gyventojai savo gyvenamuosiuose būstuose (gyvenamuosiuose vienbučiuose ir dvibučiuose namuose, daugiaaukščių pastatų butuose, socialiniuose bustuose, vaikų ir globos namuose, bendrabučiuose, šeimos namuose, vienuolynuose ir gyvenamuosiuose sodo nameliuose) turės įrengti gaisro signalizatorius. Tikėtina, kad daugeliu atveju gyventojai rinksis autonominius dūmų detektorius, nes jų įrengimas/sumontavimas yra nesudėtingas ir nereikalauja jokių laidų instaliavimo. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui paviešinus naujus BGST pakeitimus, kilo ažiotažas ir išaugo autonominių signalizatorių paklausa/pasiūla rinkoje. Turėdami didelę autonominių dūmų signalizatorių sertifikavimo ir tiekimo į Europos sąjungos rinką patirtį, VVTAT atkreipia dėmesį į tam tikrus aspektus, kurie apsprendžia jų sertifikavimą, atitikties deklaravimą, patikimą darbą, o tuo pačiu ir gyventojų bei jų būsto saugumą.

Autonominis signalizatorius tampa neatsiejamoji gyvenamojo būsto dalimi, o tuo pačiu statybos produktu, kuriam, kaip ir kitiems statybos produktams keliami griežti sertifikavimo bei atitikties deklaravimo reikalavimai. Šie reikalavimai yra susiję su esminiais statinių reikalavimais. Vieni iš šių reikalavimų – apsaugoti gyventojų sveikatą ir užtikrinti pastato gaisrinę saugą.

Reikalavimų užtikrinimui sukurti standartai, kuriems kiekvienas produktas turi atitikti. Autonominiai dūmų signalizatoriai turi atitikti EN 14604:2005 (arba gali būti žymimas kaip standartas su pataisa EN 14604:2005/AC:2008) standartą. Ši autonominių dūmų signalizatorių norma apibūdina techninių parametrų, konstruktyvo ir elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus, tyrimų metodus, veikimo kriterijus ir gaminio naudojimo instrukcijas. Produkto atitikimas standartui patvirtinamas Europos Sąjungos paskelbtos (notifikuotos) įstaigos vertinimo dokumentais/sertifikatais, gamintojo arba įgaliotojo atstovo išduotomis eksploatacinių savybių deklaracijomis ir tinkamu gaminio ženklinimu CE ženklu.

Kad užtikrinti tik kokybiškų prekių pasiūlą/pardavimą, sukurta tvarka, kurios reikia laikytis visiems rinkos dalyviams. Produktų rinkodaros sąlygas reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos 2011 m. kovo 9 d. priimtas reglamentas (ES) Nr.305/2011. Reglamentas nustato produkto pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką tvarką. Pagal šią tvarką reikalaujama, kad statybos produktai į rinką būtų pristatomas kartu su eksploatacinių savybių deklaracija (Declaration of performance). Eksploatacinių savybių deklaracija yra rengiama gamintojo, remiantis produkto eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimu, kuris buvo atliktas atsižvelgiant į normos EN 14604:2005 (arba EN 14604:2005/AC:2008) reikalavimus vienoje iš Europos Sąjungos notifikuotoje atitikties vertinimo įstaigoje. Eksploatacinių savybių deklaracija yra privalomas dokumentas, parduodant autonominius dūmų signalizatorius, ir turi būti komplektuojamas kartu su signalizatoriumi, arba pirkėjui pareikalavus, toks dokumentas turi būti jam pateiktas. Dokumentas turi būti sudarytas pagal reglamente (ES) Nr. 305/2011 griežtai nustatytą formą ir pateiktas ta kalba, kurios rinkai produktas yra tiekiamas.

Produktas, kuris buvo ištirtas Europos Sąjungos notifikuotoje įstaigoje, turi būti paženklintas CE ženklų. Taigi ant kiekvieno autonominio detektoriaus turi būti šis ženklas. Prie ženklo būtinai turi būti notifikuotos įstaigos unikalus numeris, dokumento numeris ir normos numeris, pagal kurią buvo atliktas įvertinimas. Pvz.: 0786-CPR-20733 (arba pagal senesnį reglamentą 0786-CPD-20733), EN 14604:2005 (arba EN 14604:2005/AC:2008). Kur 0789 – ES notifikuotos atitikties vertinimo/sertifikavimo įstaigos numeris, 20733 – dokumento numeris, EN 14604:2005 (arba EN 14604:2005/AC:2008) – norma.

Tik tinkamai į rinką pateikti autonominiai dūmų signalizatoriai garantuos gyventojų būsto ir pačių žmonių gyvybių saugumą. Tiekimas/prekyba produktų, kurie neatitinka aukščiau paminėtos gaminių patekimo į rinką tvarkos, pažeidžia Lietuvos įstatymus, numato administracinę, o žmonių žūties atveju – ir baudžiamąją tiekėjų/prekybininkų atsakomybę.

Įrengiant ir eksploatuojant autonominius dūmų signalizatorius, būtina vadovautis LST EN 14604 standartų reikalavimais, gamintojo parengta autonominių dūmų signalizatorių naudojimosi instrukcija (joje turi būti nurodyta, kaip signalizatorius turi būti tvirtinamas, kaip prijungiamas arba keičiamas jo maitinimo elementas, kiek laiko galioja sensorinis elementas, kokį plotą aptarnauja signalizatorius).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, labai didelė dalis gyventojų žūsta namuose, tai yra ten, kur jie turėtų jaustis saugiausiai. Pranešimai apie gaisrus, kuriuose žūstama, dažnai prasideda nuo to, kad namas degė atvira liepsna. Tai rodo, kad gaisras nebuvo laiku pastebėtas. Jei namuose būtų buvę įrengti dūmų signalizatoriai, tikriausiai šių aukų būtų pavykę išvengti. Apie tai liudija ir Europos Sąjungos statistika. Statistika rodo, kad namų kiekis su įrengtais dūmų signalizatoriais įtakoja gyvenamųjų objektų gaisrų mirtinų aukų kiekį. Ten, kur gyvenamųjų objektų procentas su įrengtais autonominiais dūmų signalizatoriais yra didesnis, ten mirtinų atvejų pasitaiko mažiau.

Informacijos šaltinis: www.vvtat.lt.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite tiesiogiai siųsti Teisinių paslaugų portalui JURISTAI24.LT elektroniniu paštu info@juristai24.lt. Dėl privačios konsultacijos, dokumentų parengimo ar kitų teisinių paslaugų galite tiesiogiai kreiptis telefonu 8 624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Pastaba. JURISTAI24.LT teisės naujienų skyrelyje talpinamos informacijos atžvilgiu yra informacijos perdavėjas, bet ne jos autorius.

Daugiau informacijos interneto tinklalapyje www.juristai24.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje www.facebook.com/juristai24.lt.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here