Skip to content

Meras susitinka su rajono gyventojais

Šią savaitę meras Henrikas Šiaudinis pradėjo susitikimus su gyventojais, pateikiant savivaldybės 2017 m. veiklos ataskaitą. Antradienį susitikimai vyko Ceikiniuose, Mielagėnuose, Gilūtose. Trečiadienį – Didžiasalyje, Dysnoje, Tverečiuje. Penktadienį – Mažėnuose ir Taujūnuose.  Pirmadienį, balandžio 16 d.,  meras 12 val. susitiks su Naujojo Daugėliškio, 14 val. – su Šiūlėnų, o 16 val. – su Vidiškių gyvento gyventojais. Pridedama medžiaga iš susitikimo Didžiasalyje.

Balandžio 11 d. meras H. Šiaudinis susitiko su Didžiasalio gyventojais ir pateikė 2017 m. savivaldybės veiklos ataskaitą. Apie seniūnijos darbus papasakojo seniūnas Antanas Pauliukėnas. Susitikimo dalyviams buvo išdalintos savivaldybės veiklos ataskaitų knygelės. Kaip sakė meras, visko tikrai neišpasakosi, na o tokie susitikimai daugiau skirti pabendravimui ir labai naudingi žmonių nuomonėms, pageidavimams  išklausyti.

Pirmiausia kalbėjo seniūnas. Jis pristatė bendrus seniūnijos duomenis. Didžiasalio seniūnijoje gyvena apie 1550 gyventojų, iš jų 194 vaikai. Didžiausios veikiančios įmonės – UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, UAB „Birvėtos tvenkiniai“. Didžiasalyje veikia gimnazija, vaikų globos namai, dvi ambulatorijos, gaisrinė, darželis, kultūros namai, biblioteka, muzikos mokyklos padalinys. Seniūnijoje yra trys seniūnaitijos, 24 kaimai ir 38 ūkininkai. Veikia dvi bendruomenės – Didžiasalio, kuriai vadovauja Leokadija Pirovič, ir Dysnos krašto bendruomenė, pirmininkė Jolanta Jurėnienė.

2017 m. seniūnijai paskirti biudžeto asignavimai buvo 61 tūkst. eurų. Šios lėšos naudotos patalpų šildymui, gatvių apšvietimui, buitinių atliekų tvarkymui, kitoms ūkinėms ir administracinėms išlaidoms. Seniūnija rūpinasi 9 kapinėmis, prižiūri 15 ha šienaujamų plotų ir 125,6 km vietinės reikšmės kelių. Kaip sakė seniūnas 2017 m. pagal užimtumo programą buvo įdarbinta 14 bedarbių. Už skiriamą socialinę paramą, visuomenei naudingai veiklai atlikti pasitelkta 509 asmenys. Seniūnijoje buvo įregistruota 17 rizikos šeimų, kuriose auga 42 vaikai. Pastebėta, kad organizuojant įvairius darbus, labai sudėtinga surasti darbininkų. Seniūnas už nuoširdų bendradarbiavimą dėkojo įstaigų ir įmonių vadovams, darbuotojams, kultūros specialistams.

Aptaręs per metus atliktus remonto, aplinkos priežiūros darbus, seniūnas minėjo 42 buvusius kultūros renginius bei pasidžiaugė pradėtu įgyvendinti projektu „Didžiasalio kaimo viešųjų erdvių atnaujinimas ir pastato dalies patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams“. Šio projekto bendra vertė daugiau nei 900 tūkst. eurų, savivaldybės įnašas sudaro apie 70 tūkst. Eur. Šiuo metu jau yra atlikti du trečdaliai visų darbų. Didžiasalio gyventojai daugelyje vietų jau vaikšto naujais šaligatviais, džiaugiasi gražėjančiomis viešosiomis erdvėmis. Seniūnas sakė, kad šiemet bus visiškai atnaujintas stadionas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, nedidelė estrada renginiams, taip pat bus sutvarkytas ir aptvertas turgelis. Seniūnijos ambulatorijos  pastate bus įrengtos patalpos bendruomenei.

„Didžiasalis yra 7-as pagal gyventojų skaičių Utenos apskrities miestelis. Todėl jums ir atiteko visa apskričiai skirta Europos sąjungos regioninės paramos suma, į kurią galėjo pretenduoti gyvenvietės, turinčios daugiau nei 1000 gyventojų. Savivaldybė turėjo pasistengti surasti lėšų ir pasirūpinti susidėvėjusių trasų pakeitimu, kad nauja gatvių ir šaligatvių danga vėliau nebūtų ardoma…“, – kalbėjo meras.

Meras H. Šiaudinis apžvelgė tarybos veiklą, savivaldybės administracijos svarbiausius darbus, daugiausia dėmesio skyrė švietimui, socialinei apsaugai, komunaliniam ūkiui. Pastebėta, kad savivaldybės biudžetas (daugiau nei 17 mln. eurų)  įvykdytas 102 proc., tai reiškia kad ūkinis gyvenimas vyko taip, kaip ir buvo suplanuota, visos savivaldybės  įstaigos gavo finansavimą, atsiskaitė už paslaugas. Lengvatos gyventojams ir įmonėms sudarė 159 tūkst. eurų. 380 asmenys įsigijo verslo liudijimus, iš jų 200 pasinaudojo savivaldybės lengvatomis. Žemės ir žemės nuomos mokesčio lengvatos 2017 m. sudarė apie 200 tūkst. Eur. Žemės ūkio išmokos sudarė net 12,7 mln. eurų. „Tokią Europos Sąjungos paramą gavo mūsų žmonės ir tai paspirtis. Matome, kad vis daugėja dirbamų laukų, kad stambėja ūkiai. Vidutinis ūkis rajone yra apie 18 ha, toks yra ir Lietuvos vidurkis.“, – kalbėjo meras.

Meras taip pat kalbėjo apie švietimo įstaigų gyvenimą ir sudėtingą išgyvenimą, vis mažėjant mokinių skaičiui. Jis sakė, kad situacija darosi problemiška, kai mokykloje yra mažiau nei 200 mokinių. Tokią ribą pasiekė ir Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, dar prastesnė situacija yra naujojo Daugėliškio ir Dūkšto mokyklose, kuriose mokosi tik apie 90 mokinių. Joms mokinio krepšelio lėšų jau nebepakanka, todėl lėšų turi pridėti savivaldybė.  Švietimo reikmėms panaudojama apie 30 proc. savivaldybės biudžeto lėšų. Dar 17 proc. skiriama socialinei sričiai. Per metus įvairių socialinių išmokų bendra suma sudaro apie 1,5 mln. eurų. Šiuo metu apie 40 vaikų auga globos įstaigose ir maždaug tiek pat globojama šeimose. Vieno vaiko išlaikymas globos namuose kainuoja apie 900 eurų. Mažėjant vaikų skaičiui, ši suma didėja. Gyvenimas, kaip sakė meras, padiktuoja pokyčius, dveji rajono vaikų globos namai nuo š. m. gegužės 1 d. bus sujungti į vieną įstaigą. „Gerai būtų, kad tokių namų išvis nebeliktų, bet kol kas tai neįmanoma“, – sakė meras. 

Susitikime taip pat kalbėta apie sveikatos apsaugos problemas, neaiškią Ignalinos rajono ligoninės ateitį, aptarta rajono kelių būklė ir jų priežiūra. Meras ir seniūnas atsakė į gyventojų  klausimus, padėkojo gyventojams už palaikymą ir linkėjo gražaus pavasario.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje