Skip to content

Įdomūs tyrimai Ignalinos krašte

MI informacija

Šiaurės ir Baltijos šalių universitetų geografijos studentai ir dėstytojai Ignalinoje tyrė kaimo vystymosi perspektyvas žaliosios ir sidabrinės ekonomikos sąlygomis. Manoma, kad ateitis priklauso žaliajai ir sidabrinei ekomomikoms – vystysis atsinaujinančios energetikos ir vietos identitetą kaip išteklių naudojančios sritys, atsiras radikalios verslo ir vietos valdymo inovacijos, didėjantis vietos bendruomenių aktyvumas ves prie naujų verslo modelių susikūrimo. Ar teritorijos, iš kurių šiandien gyventojai bėga taps vėl patraukliomis gyventi ir dirbti?

Pirmosiomis gegužės dienomis mūsų kraštą aplankė žingeidžių geografų grupė, kuri domėjosi “žaląja” ir “žiląja” ekonomika. Jaunuoliai iš Lietuvos, Estijos, Prancūzijos, Islandijos kelias dienas keliavo po rajoną, bendravo su mūsų krašto žmonėmis ir tyrė jų nuomonę apie esamą situaciją ir perspektyvas. Rajoną kartu su studentais lankė ir mokslininkų grupė, vadovaujama Geomokslų instituto Geografijos ir kraštotvarkos katedros profesoriaus Donato Burneikos. Tyrėjai apsilankė Ignalinos rajono savivaldybėje, susitiko su mero pavaduotoju Laimučiu Ragaišiu.

Šiomis dienomis Vilniaus Universitejo CHGF Geomokslų institute vyksta intensyvūs dvisavaitiniai tarptautiniai kursai NORDPLUS Baltijos ir Šiaurės šalių aukštųjų mokyklų studentams. Taip kuriamos galimybės susitikti, bendrauti, keistis žiniomis ir megzti ryšius tarp universitetų, aptarti nagrinėjamas problemas su verslo, valstybės, savivaldybių, NVO atstovų ekspertais ir praktikais visame regione. Tęstinis 6 universitetų projektas šiemet nagrinėja Lietuvos situaciją: studentai mažose grupėse vykdo empirinius kaimų ir mažų gyvenviečių tyrimus Rytų Lietuvoje. Skirtingos studentų grupės susitiko su Varėnos, Lazdijų, Zarasų, Ignalinos, Anykščių, Rokiškio rajonų vietos savivaldos ir bendruomenių, verslo ir NVO atstovais. Vadovaujant Rytų Suomijos universitetui projektą įgyvendina 6 universitetų tinklas GEONORD (Bergen (UB), Iceland (UI), Tartu (UT), Latvia (UL), Vilnius (UV) and Eastern Finland (UEF).

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje