Skip to content

Parama smulkiųjų ūkių bendradarbiavimui: kartu – lengviau

MI informacija

Smulkiuose Lietuvos ūkiuose dirbančių ūkininkų verslumo skatinimui skiriamos didžiulės Europos Sąjungos (ES) lėšos. Jau nebe pirmus metus atsigręžiama ir į jų bendradarbiavimo stiprinimą: visą vasarą: birželio 1– rugpjūčio 31 d. – smulkieji ūkio subjektai, t. y. smulkieji ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės ir įmonės ir fiziniai asmenys – galės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonėje „Bendradarbiavimas“ numatytą veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“. Jos įgyvendinimui  iš viso skirta 7,5 mln. Eur, o šių 2018 m. paraiškų teikimui – 3,63 mln. Eur.

Pasak Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus  vyr. specialistės Nomedos Padvaiskaitės, ši parama gali suteikti naują postūmį smulkių ūkio subjektų veiklai ir padaryti juos konkurencingesnius rinkoje.

„Ne veltui sakoma: kur du stos – visada daugiau naudos. Lietuvos smulkieji ūkininkai jau nebe pirmus metus turi galimybę įsitikinti šia paprasta tiesa, na, o tie, kurie dar abejojo, turi galimybę išdrįsti – parama pagal 2014–2020 m. KPP numatytą veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ vėl startuoja. Keli susikooperavę ūkininkai, smulkieji miško valdytojai, labai mažos įmonės ar fiziniai asmenys gali gauti iki 90 000 eurų paramos, tai išties svari pagalba smulkiems ūkio subjektams“, – teigia specialistė.

Patirtis rodo: parama – paspirtis plėtrai

Telšių rajono Žarėnų seniūnijoje ūkininkaujantis Gintas Palekas yra vienas pirmųjų ūkininkų, nutarusių pasinaudoti 2014–2020 m. KPP priemonės „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ parama, skatinančia smulkių ūkių bendradarbiavimą. Partneriu sutiko būti žmonos sesers vyras, smulkus ūkininkas Gražvydas Strikauskas.

Trejus metus ūkininkaujantis vyras džiaugiasi, kad jo paraiška buvo įvertinta teigiamai ir jam atsivėrė didesnės galimybės stiprinti savo ūkį, kurti naujus ateities planus. Kai G. Paleko paraiška buvo patenkinta, metų pradžioje pasirašyta sutartis dėl jos finansavimo. Projekto vertė – 150 tūkst. eurų. Pačiam ūkininkui teks prisidėti 60 tūkst. eurų.

G. Palekas džiaugiasi, kad jo paraiška buvo patenkinta. „Žemės ūkio technika nėra pigi. Ką be paramos būčiau nupirkęs už savus 60 tūkstančių eurų? Na gal kokios padėvėtos technikos“, – samprotavo ūkininkas. Pasinaudodamas KPP finansine parama, jis gerokai pagerins savo ūkio būklę. Per pirmąjį projekto įgyvendinimo etapą dar šiam pavasario darbymečiui numatyta įsigyti modernų traktorių ir plūgus. Per antrąjį etapą – priekabą ir skutiką.

Ūkininkas abejoja, ar savo jėgomis jis kada nors būtų galėjęs įsigyti tiek naujos technikos.

Už šią paramą G. Palekas įsipareigojo padėti projekto partneriui G. Strikauskui, auginančiam per 15 hektarų javų. Ši parama apima tik žemės dirbimą. Jo partneris taip pat patenkintas, kad padedant Gintui darbai suksis sparčiau, jis net pasvarsto, ar nereikėtų išplėsti savo valdas.

Naujos galimybės

Kartu dirbti organizuojant bendrus darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę ar aplinkosauginę veiklą kviečiami ne tik smulkieji ūkininkai, tačiau ir smulkūs miško valdytojai ar kaimuose veikiančios labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys. Paramos paraišką pareiškėjas privalės teikti kartu su partneriais. 

„Pagrindiniai specialieji tinkamumo kriterijai pareiškėjams yra šie: smulkūs ūkiai, kurių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4000 Eur ir ne didesnis kaip 15 000 Eur. Smulkių miško valdytojų miško valda neturėtų būti didesnė kaip 20 ha, o labai mažoms įmonėms keliamas reikalavimas veikti ne trumpiau kaip dvejus metus“, – aiškina N. Padvaiskaitė.

Paramos intensyvumas 

Paramos intensyvumas projekto bendrosioms išlaidoms, einamosioms bendradarbiavimo, verslo plano parengimo išlaidoms yra 100 proc.

Projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos intensyvumas, o gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose bendradarbiaujantiems smulkiesiems ūkiams intensyvumas verslo plano įgyvendinimo išlaidoms didėja iki 70 proc.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Pareiškėjai gali tikėtis finansavimo einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms, pavyzdžiui, susitikimų organizavimui, kanceliarinėms išlaidoms, maitinimui,, bet ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM.

Taip pat tinkamos finansuoti bendrosios išlaidos (ne didesnės kaip 10 proc. ir ne didesnės kaip 1800 EUR arba 3000 EUR kai projekte numatytos statybos), viešinimo išlaidos;

nauja žemės ūkio technika ir nauja įranga (žemės ūkio įranga laikoma įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba); nauji technologiniai įrengimai, nauja technika ir įranga bei nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms ( išskyrus lengvuosius automobilius); naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės; gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (įskaitant statybines medžiagas) bei verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas; nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, išskyrus medienos vežimo keliais technika; dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai.

Paraiškas bus galima teikti NMA teritoriniams skyriams.

„Rokiškio sirenos“ nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here