Skip to content

Informacija bičių laikytojams

MI informacija

VMVT Ignalinos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad nuo 2018-05-25 įsigaliojo „Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimai“, patvirtinti VMVT direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. B1-407. Šiuo įsakymu yra panaikintas bičių laikytojams bityno pasų išdavimas. Didėjant bitynų ir bičių šeimų skaičiui rajone, didėja ir konfliktinių situacijų tarp bitininkų, ūkininkų, šalimais gyvenančių asmenų. Norime priminti pagrindinius reikalavimus, kurie privalomi visiems bitininkams:

* bitynuose turi būti laikomos ir veisiamos tik sveikos bitės. Bičių laikytojas turi suženklinti visus bityne esančius avilius, nurodant ant jų avilio numerį. Prie įėjimo į žemės valdos, kurioje nuolat ar laikinai laikomi aviliai su bičių šeimomis, matomoje vietoje turi būti ne mažesnis kaip 20 cm pločio ar skersmens įspėjamasis ženklas su užrašu, pvz., „Atsargiai, bitės!“, ant kurio ar prie jo turi būti nurodytas bičių laikytojo telefono numeris ir elektroninis paštas, jei turi. 

* bitynai turi būti įrengiami tinkamoje teritorijoje, kurioje nebuvo nustatyta bičių užkrečiamųjų ligų ir kenkėjų. Veisliniai bitynai įrengiami teritorijoje, kurioje 3 kilometrų spinduliu aplink veislinį bityną ne mažiau kaip 2 metus nebuvo nustatyta bičių užkrečiamųjų ligų ir kenkėjų. Bičių laikytojai turi vykdyti bičių užkrečiamųjų ligų ir kenkėjų kontrolę. Nedelsiant informuoti VMVT teritorinį padalinį apie šios bičių užkrečiamosios ligos ir kenkėjų įtarimą arba pasireiškimą: amerikinį ir europinį  bičių perų puvinį; bitinį žvilgvabalį (Aethina tumida); Tropilaelaps erkę. Nustačius nurodytą užkrečiamąją ligą ar kenkėjus bičių šeimos turi būti saugiai sunaikinamos. Bičių produktus (medų, bičių duoną) gautus iš sergančių bičių šeimų, naudoti bitininkystėje draudžiama, prireikus sveikoms bičių šeimoms gali būti taikomos karantino priemonės. Aviliai, kuriuose buvo laikomos sergančios bičių šeimos, priežiūrai naudotos priemonės nedelsiant išvalomi ir išdezinfekuojami. Duomenys apie bityne taikytas profilaktines priemones (pvz., profilaktiniais tikslais naudotą skruzdžių, pieno ir oksalo rūgštį, siekiant naikinti bičių kenkėjus), bičių gydymui naudotus veterinarinius vaistus, gydymo laikotarpį, išlauką, veterinarinių vaistų naudojimo tikslą būtina registruoti Veterinarinių vaistų ir profilaktinių priemonių naudojimo apskaitos žurnale. Bitininkai ir bičių laikytojai turi užtikrinti, kad, nepasibaigus išlaukai, bičių produktai nebūtų tiekiami maistui. 

* bičių laikytojai gali į bityną įvežti bičių (įskaitant perus) arba bičių produktų, skirtų naudoti bitininkystėje, tik iš bitynų, kuriuose laboratoriniais tyrimais nenustatytos nurodytos bičių užkrečiamosios ligos ir kenkėjai.

* jei bičių laikytojai medunešio metu perveža avilius su bičių šeimomis į kitą vietą, apie tai nedelsiant turi informuoti VMVT teritorinį padalinį.

Siekiant užtikrinti bičių gerovės reikalavimus, būtina skirti dėmėsi avilių įrengimui, atsižvelgiant į fiziologinius ir etologinius bičių poreikius. Avilių įranga turi nežaloti bičių, būti sukonstruota taip, kad apsaugotų bites nuo nepalankių oro sąlygų, graužikų, vabzdžių ir kitų kenkėjų ir avilius būtų lengva valyti, dezinfekuoti.  Aviliuose, kuriuose laikomos bičių šeimos, turi būti pakankamas kiekis kokybiško bičių maisto, o susidarius nepalankioms oro sąlygoms, bitės turi būti papildomai maitinamos. Žiemojančioms bitėms maitinti dėl didelio mineralinių medžiagų kiekio netinka kiaulpienių, kryžmažiedžių augalų, viržių, grikių ir lipčiaus medus. Bites maitinti dirbtiniais produktais galima nuo medunešio pabaigos ir likus 15 dienų iki medunešio pradžios arba ilgiau, jeigu dėl susidariusių nepalankių oro sąlygų (liūčių, sausrų, gaisrų ir kitų nepalankių aplinkos veiksnių) nepakanka maisto. Bitininkas, imdamas medų ar apžiūrėdamas bites, turi: įvertinti bičių sveikatos būklę ir maisto kiekį, dėvėti švarią aprangą, neskleisti pašalinių kvapų, nežaloti bičių, naudoti švarius įrankius ir inventorių, kuriuos, baigęs darbą, turi išplauti ir išdezinfekuoti, neleisti pašaliniams asmenims įeiti į bityno teritoriją.                     

Bityne yra draudžiama: žudyti bites, išskyrus atvejus, kai nustatoma užkrečiamoji liga; keičiant motiną, senoji motina gali būti nužudoma; nukirpti sparnus motinai; žudyti tranų perus, išskyrus atvejus, kai nustatoma varozė; naudoti sintetinius repelentus imant medų; imti medų iš korių, kuriuose yra perų; vežti bičių šeimas žiemojimo laikotarpiu.

Bitynuose tūri būti laikomasi prekybos bitėmis ir bičių produktais reikalavimų. Bitėmis galima prekiauti, jeigu jos:kilusios iš bityno, kuris ne vėliau kaip prieš 12 mėnesių buvo ištirtas dėl amerikinio ir europinio bičių perų puvinių Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute (toliau – NMVRVI) (bičių laikytojas laboratoriniam tyrimui turi pristatyti ne mažiau kaip 6 bičių korių su perais mėginius ir saugoti NMVRVI išduotus tyrimų protokolus, kuriais patvirtinama, kad bityne nenustatyti amerikinis ir europinis bičių perų puviniai). Lietuvos Respublikoje aviliuose vežamas bičių šeimas turi lydėti Lietuvos Respublikoje vežamų avilių su bičių šeimomis važtaraštis. Rinkai tiekiami maistui skirti bičių produktai turi būti saugūs ir gauti iš sveikų bičių šeimų bei tvarkomi, vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos I priedu ir Lietuvos higienos norma HN 15:2005 „Maisto higiena“. Tiekiamas rinkai maistui skirtas medus turi atitikti Medaus techninį reglamentą ir būti paženklintas pagal teisės aktų reikalavimus.

Taip pat primename, kad nuo pavasario pasėliai purškiami augalų apsaugos produktais, kurie gali pakenkti netoliese esantiems bitynams. Siekdamas apsaugoti bičių šeimas, esančias netoli purškiamų pasėlių, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras siunčia trumpuosius pranešimus (SMS) apie būsimus purškimus. Kad aktuali informacija būtų gauta laiku, prašome bičių laikytojų ir bitynų savininkų atnaujinti mobiliųjų telefonų numerius Ūkinių gyvūnų registre. Nepamiršti registruoti duomenis apie laikomų bičių šeimų skaičių ne rečiau kaip 2 kartus per metus, kiekvieno pusmečio sausio ir liepos mėnesį ir prieš teikdamas paraišką gauti valstybės paramą.

Pranešti apie bityne bičių užkrečiamųjų ligų ir kenkėjų įtarimą arba pasireiškimą, gauti konsultaciją  galite atvykę į Ignalinos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybą arba paskambinę specialistams telefonais: (8 386) 52434 ir 8 698 53127.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here