Skip to content

Vaiko teisių apsauga: ką nuo liepos 1 d. atpūs nauji vėjai

Lina RAGINYTĖ

Vaiko teisių apsaugos sistema, apie kurią visi lietuviai, kaip ir apie krepšinį, išmano daug geriau už specialistus, jau ne vienerius metus politikų dėmesio centre. Griaunamos esą pasenusios ir neveikiančios sistemos ir kuriamos naujos. Kokią naudą atneš šie pokyčiai, ankstoka svartyti, nes abejotinų posūkių daug daugiau nei garantuotų. Kad ir kaip ten būtų, pokyčiai jau ant slenksčio ir turime „susigyventi“ su jais. 

Nuo liepos 1 d. ne tik Ignalinos, bet ir visi Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybėse esantys Vaiko teisių apsaugos skyriai tampa pavaldūs centrinei vaiko teisių apsaugos institucijai – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba). 

Šiuo metu dar tebesiruošiama vaiko teisių apsaugos sistemos centralizacijai, išgryninamos valstybės vaiko teisių institucijų funkcijos –  teisinė vaiko teisių apsauga atskiriama nuo savivaldos funkcijų – socialinės vaiko apsaugos. Vykdoma maksimali šių institucijų darbo koordinacija ir, kaip teigiama, bendradarbiavimas. O bene svarbiausias šių, kaip ir visų kitų, pokyčių tikslas – bus atsisakyta perteklinių skyrių funkcijų. Kitaip sakant, atleidžiama daugiau realiai dirbančių specialistų rajonuose, kad centrinėje būstinėje būtų užtikrintos darbo vietos pagrindiniam aparatui. 

Sistemos naujovės 

Nuo liepos 1 d. Tarnybos užduotis – nepertraukiamas, visą parą veikiantis vaiko teisių apsaugos užtikrinimas. Siekiant užtikrinti nepertraukiamą vaiko teisių apsaugą, sukurti nauji įrankiai. Atsiras atvejo vadybininkai, kurie užtikrins operatyvaus pagalbos organizavimo vaikui ir šeimai inicijavimą ir koordinavimą. Taip pat veiks mobilios komandos, kurias sudarys psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomybę (-es) turinčiaisiais. Jos teiks pagalbą šeimai ir vaikui dėl nustatyto antrojo grėsmės vaikui lygio, paimtam iš atstovų pagal įstatymą (tėvų). Visi vaiko teisių apsaugos specialistai vadovausis viena grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarka.

Keliami aukštesni reikalavimai Tarnyboje dirbančių specialistų kvalifikacijai, siekiama efektyvesnio darbo organizavimo, išteklių panaudojimo. Taip pat bus skiriama daugiau dėmesio vaiko teisių pažeidimų prevencijai, informacijos teikimui, konsultavimui, švietimui, paslaugų suteikimui tėvams. Bus siekiama efektyvesnio resursų paskirstymo atstovaujant šeimą aukštesnės instancijos teismuose, vaiko teisių apsaugos sistemos operatyvumo, efektyvumo.

Tęs savo misiją

Tarnyba ir toliau vykdys savo misiją – saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus, tačiau po vaiko teisių apsaugos sistemos centralizacijos bus skiriamas dar didesnis dėmesys „Vaiko balso“ girdėjimui. Tarnybos siekis – suburti nepriklausomą, nešališką, profesionalią komandą, užtikrinti vienodą teisės aktų aiškinimo ir taikymo praktiką, nedelsiant reaguoti į kiekvieną pranešimą apie vaiko teisių pažeidimą, sukurti vienodą, atpažįstamą ir draugišką vaikui Tarnybos aplinką, ugdyti ir didinti visuomenės nepakantumą vaiko teisių pažeidimams. 

Ką reikia žinoti?

* Tarnyba reaguos į galimus vaiko teisių pažeidimus visą parą, švenčių ir poilsio dienomis.

* Vaiko teisių apsaugą užtikrinti padės atvejo vadybininkai.

* Pagalbą šeimai, kai vaikui nustatytas antrasis grėsmės vaikui lygis ir dėl šios priežasties vaikas bus paimtas iš atstovų pagal įstatymą (tėvų), teiks Tarnybos mobilioji komanda (psichologas, socialinis darbuotojas ir specialistas, dirbantis su priklausomybę (-es) turinčiaisiais).

* Visi vaiko teisių apsaugos specialistai vadovausis viena grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarka ir naudos vienodus grėsmės vaikui lygio vertinimo instrumentus.

* Bus užtikrinamas vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo organizavimas ir globos (rūpybos) priežiūros koordinavimas.

* Asmenys, kurių darbas ar veikla susiję su vaikais, turintys įtarimų ar informacijos apie galimą vaiko teisių pažeidimą (smurtą prieš vaiką ir pan.) privalo, apie tai pranešti vaiko teisių apsaugos specialistams, policijai.

Vaiko teisių apsaugos gynėjų kontaktai: www.vaikoteises.lt.

Nuo birželio 26 d. veikia bendras informacinis Tarnybos telefonas: 8 615 88088.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here