Skip to content

Ignalinoje ir Serocke iškilmingai paminėtas abiejų savivaldybių draugystės 20-metis

MI informacija

1998 m. žiemą Prezidento Valdo Adamkaus iniciatyva, Varšuvoje vyko Lietuvos ir Lenkijos savivaldybių forumas. Jame raginta megzti bendradarbiavimo ryšius tarp abiejų šalių savivaldybių ir draugauti. Mūsų rajoną tuomet forume atstovavo meras Bronis Ropė ir savivaldybės darbuotoja Danuta Jatulienė, kalbanti lenkiškai. Taip atsitiko, kad forume B. Ropė ir Serocko burmistras Silvestras Sokolnickis sėdėjo greta, tad ilgai negalvodami ir sukirto rankomis – draugaujam!..

Praėjo dvidešimt metų. Per tą laiką bendradarbiavimas tarp abiejų savivaldybių išsiplėtė, subujojo, kasmet apsikeičiama po kelias delegacijas, pastaraisiais metais vasaros pradžioje tuo pačiu metu Serocko vaikai poilsiauja Ignalinoje, o ignaliniečiai – Serocke. Šiemet, minint šios draugystės 20-metį, gegužę Serocke pabuvojo rajono tarybos delegacija, vyko iškilmingas abiejų savivaldybių tarybų posėdis. Jame rajono meras Henrikas Šiaudinis ir burmistras S. Sokolnickis savo parašais pratęsė bendradarbiavimo sutartį, apsikeitė gausybe dovanų, H. Šiaudinis ir B. Ropė (specialiai atvyko iš Briuselio) apdovanoti Serocko savivaldybės bendradarbiavimo 20-mečiui skirtais medaliais.

Lankydamiesi vieni pas kitus, sėmėmės geros patirties, susipažinome su šalimis, nes kaskart ir Ignalinoje, ir Serocke atvykusiai delegacijai rengiamos išvykos ir ekskursijos. Lenkai per 20 m. „išmaišė“ ne tik visą rajoną, bet ir Vilnių, Trakus, kitas įžymias šalies vietas, o mes, jau tarsi savas, pažįstame visas Serocko apylinkes, kaskart dieną praleidžiame Varšuvoje. Kai nutarėme rekonstruoti Laisvės aikštę, kaip pavyzdį paėmėme centrinės Serocko aikštės modelį. Lenkai sakė, kad mes padarėme išmintingiau, aikštę išklodami marmuro plokštėmis, o ne grįsdami akmenimis, kaip jie, nes brukas kelia įvairių problemų. Lenkai iš mūsų semiasi patirties, kaip organizuoti kultūros renginius…

Minint Valstybės dieną, su atsakomuoju vizitu Ignalinoje lankėsi Serocko savivaldybės tarybos delegacija. Liepos 5 d. Paliesiaus dvare įvyko iškilmingas abiejų savivaldybių tarybų posėdis, skirtas Lietuvos valstybės dienai ir abiejų savivaldybių bendradarbiavimo 20-mečiui.

Į šventinį posėdį atvyko Serocko savivaldybės burmistras S. Sokolnickis, tarybos pirmininkas Arturas Borkovskis, burmistro pavaduotojas Jozefas Zajoncas, tarybos sekretorius Tadeušas Kanovnikas, Serocko tarybos nariai, administracijos atstovai. Šventėje dalyvavo Lenkijos ambasados Lietuvoje antrasis sekretorius Davidas Tomaševskis, Seimo narys Gintautas Kindurys, savivaldybės meras H. Šiaudinis, mero pavaduotojas Laimutis Ragaišis, administracijos direktorius Vidas Kreivėnas, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos atstovai.

Iškilmingoje Paliesiaus dvaro aplinkoje susitiko dviejų istoriškai artimų valstybių atstovai. Todėl mūsų kraštietis, istorikas, habilituotas daktaras, prof. Antanas Kulakauskas, skaitydamas pranešimą apie istorinę praeitį, Lietuvos ir Lenkijos santykius, sakė:

„Esame istoriniu ir kultūriniu požiūriu reikšmingoje vietoje – naujam gyvenimui prikeltame Paliesiaus dvare. Šį dvarą galime laikyti kelių istorinių epochų jungtimi: pradedant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, o sykiu ir jungtinės Lenkijos ir Lietuvos valstybės – bajoriškosios Abiejų Tautų Respublikos – laikais, baigiant dabartine epocha, kai Lenkija ir Lietuva yra ES ir NATO narės bei strateginės partnerės, nepaisant kai kurių nesutarimų, kartu sprendžiančios gyvybiškai svarbius Vidurio Rytų Europos regiono tautų reikalus.“

Profesorius akcentavo, kad jei kalbiniu požiūriu lietuviams artimiausi latviai, tai civilizaciniu ir kultūriniu požiūriu – lenkai. Matyt, tą lėmė mūsų bendra istorija. Lietuviams ir lenkams ne kartą teko susivienyti, siekiant atlaikyti išorės priešų antplūdžius, deja, nemažai buvo ir priešpriešos tarp abiejų valstybių.

Po istorinės įžangos sveikinimo žodį tarė H. Šiaudinis. Jis pažymėjo, kad tai jau ketvirtas dviejų tarybų susitikimas. Pirmą kartą dviejų savivaldybių tarybos susitiko Ignalinoje, švęsdamos bendradarbiavimo dešimtmetį, paskui mūsų taryba buvo pakviesta į Lenkiją. O šiais metais rajono savivaldybės tarybos nariai viešėjo Serocke, minint bendradarbiavimo 20-metį, ir štai šiandien pas mus svečiuose mūsų draugai.

„Turime kuo didžiuotis ir galime drąsiai sakyti, kad 1998 m. užmegztus partnerystės ryšius sugebėjome auginti, puoselėti ir stiprinti. Šiandien vieni kitus vadiname draugais ir bičiuliais. Per tuos metus dalijomės džiaugsmais, pasiekimais ir patirtimi, buvome kartu svarbiausių mūsų šalims ir miestams renginių metu,“ – sakė meras.

Sveikindamas iškilmingo posėdžio dalyvius, burmistras S. Sokolnickis kalbėjo: „Turime daug bendrų dalykų, nes kiekvienas gynėme, puoselėjome savo valstybes. Deja, kartu mums nepasisekė, nes praradome nepriklausomybę. Bet turime pasidžiaugti, kad kartu ją atgavome. Lenkija šiais metais taip pat švenčia valstybės atkūrimo šimtmetį. Džiaugiuosi, kad tokiais reikšmingais mūsų valstybėms metais švenčiame draugystės jubiliejų.“

Burmistras kiekvienam ignaliniečiui ir kiekvienam lietuviui linkėjo gražaus gyvenimo, o šaliai – gražios ateities. Tačiau S. Sokolnickis pažymėjo, kad birželį sukako 28-eri metai, kaip yra Serocko burmistras ir daugiau į šias pareigas nekandidatuos. „Baigiau savo misiją, bet nereiškia, kad daugiau nebūsiu Ignalinoje,“ – sakė Serocko vadovas.

Serocko tarybos pirmininkas A. Borkovskis pasidžiaugė, kad visa taryba, nepriklausomai nuo partijų ir įsitikinimų, visada vienbalsiai pritaria bendradarbiavimui su Ignalina.

Sveikindamas posėdžio dalyvius, Lenkijos ambasados Lietuvoje antrasis sekretorius D. Tomaševskis pabrėžė, kad ambasada visada palaiko tokio lygio bendradarbiavimą. Svečias pasidžiaugė tokia ilga ir prasminga dviejų savivaldybių draugyste.

Ypatingą dovaną susirinkusiems įteikė Seimo narys Gintautas Kindurys. Jis perskaitė Seimo Pirmininko sveikinimą, kuriame rašoma: „Lietuvių ir lenkų tautų bendrystė – tai istorinis reiškinys, padėjęs kurti ir atkurti abiejų tautų valstybingumą. Sveikinu Lietuvos ir Lenkijos valstybių atkūrimo šimtmečio bei Jūsų savivaldybių bendradarbiavimo 20-mečio proga. Dalijantis patirtimi, gimsta sėkmės idėjos, kurios užtikrina darnią ateitį. Dėkoju Jums už neblėstančias pastangas stiprinti Lietuvos ir Lenkijos žmonių draugystę. Linkiu pelnytai didžiuotis kartu nuveiktais darbais.“

Taip pat rajono savivaldybės tarybai ir Serocko delegacijai Gintautas Kindurys įteikė įrėmintas 1918 m. Nepriklausomybės Akto kopijas.

Iškilmingame posėdyje už darbus, plėtojant Ignalinos ir Serocko bendradarbiavimą, pagerbti Danuta Jatulienė, Darginas Mikėnas, Bronislavas Cicėnas ir Janina Berezina.

D. Jatulienė buvo abiejų savivaldybių draugystės pradžios liudininkė. Ignalinos kultūros ir sporto centras ir jo vadovas D. Mikėnas kasmet Serocko vaikų ir jaunimo grupėms organizuoja poilsį Ignalinoje, rūpinasi prasmingu laisvalaikiu. Ypatingai dėkota J. Berezinai, kuri beveik nuo pirmųjų susitikimų lydi lenkų delegacijas ir joms vertėjauja.

Posėdį vainikavo mūsų krašto auksinių balsų – Birutės Paukštienės ir Aldonos Čeponienės – atliekamos dainos. Joms akomponavo mokytoja Laima Kutrienė ir jaunoji Ignalinos talentė smuikininkė Monika Sapiegaitė.

Paliesiaus dvaro administratorė Birutė Jaškūnienė svečiams dovanojo trumpą ekskursiją po dvarą.

Svečiams pasiūlyta ir turininga laisvalaikio programa. Jie lankėsi Ignalinos krašto muziejuje, bibliotekoje, gimnazijoje, vyko į Vilnių, svečiavosi „Paukščių kaime“. O liepos 6 d. buvo kartu su ignaliniečiais ir miesto svečiais Laisvės aikštėje, giedant „Tautišką giesmę“.

Vėliau burmistras S. Sokolnickis ir delegacija buvo pakviesti pasirašyti savivaldybės svečių knygoje.

J. Baltakio nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here