Skip to content

Grybėnų žmonės ketvirtą kartą susirinko „Po gimtinės dangum“

MI informacija

Jau ketvirtąjį kartą Grybėnų kaimo bendruomenė organizavo tradicinę šventę „Po gimtinės dangum“. Tad susirinko kraštiečiai pabūti kartu, pajausti seniai matyto draugo petį, pasidalyti prisiminimais ir patirti bendrystės jausmą, kai galvoji ne tik apie save, bet ir apie tuos, kurie šalia ar jau senokai išėję. Šurmulio, pažinčių ir gražių prisiminimų diena prasidėjo Gedžiūnėlių Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje, kur šv. Mišias už gyvus ir mirusius šio krašto žmones laikė parapijos klebonas Vytautas Pūkas. Po jų šventės dalyviai rinkosi prie Grybėnų kaimo seklyčios. Čia stygas jau derino Smalvų muzikantai, kvepėjo žuviene, scenoje švietė Šimtmečio saulė ir priartėjęs Dysnų ežero krantas su šnarančiais švendrais tarsi pasakojo kaimo ir kiekvieno čia gyvenančio ar kažkada gyvenusio, bet šiandien sugrįžusio, istoriją…

Šventė prasidėjo

Grybėnų kaimo bendruomenės vizitinė kortelė – siūlo kelias, nes pagrindinė jos narių veikla – mezgimas, tad darbščiosios bendruomenės moterys iš siūlų nupynė saulę su šimtu spindulių. Ne vieną dieną plušėjo Laura Šalnaitė ir Danutė Janušauskienė, kol geltoni, žali ir raudoni siūlų kamuoliai virto spinduliais, o Jolitos Rimkovienės ir Irenos Šalnienės atkaklumo dėka įgavo Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų sukakčiai skirtos tikros Šimtmečio saulės vaizdą. 

Pradėdamos šventę renginio vedėjos Teresė ir Jolita padėkojo visiems, kad, nepabūgę nei tolimų varginančių kelionių, nei kaitrios saulės spindulių, vėl susirinko draugėn tarsi patvirtindami, jog šiųmetis susitikimas, kaip ir praėjusieji, labai svarbus, reikalingas ir laukiamas. Taip pat pakvietė kitais metais visus drauge švęsti Grybėnų vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 360 metų sukaktį. 

O kad buvimas kartu vienytų visus – vaikus, jaunimą ir vyresnio amžiaus vietos gyventojus ir atvykusius kraštiečius – vedėjos kvietė nusipinti draugystės trispalvę apyrankę, žaisti šaškėmis, kaimo seklyčioje žiūrėti skaidres apie bendruomenės nuveiktus darbus, prisiminti praėjusios šventės akimirkas, linksmintis su Smalvų kaimo kapela ir mandolinininkų grupe, vakaroti ir traukti dainas kartu su Petru Bernatavičiumi.

Šventės dalyvius sveikino LR seimo narys Gintaras Kindurys: „Kraštiečių susiėjimas organizuojamas jau ketvirtus metus, tai reiškia, kad Jūs stiprėjate, stojatės ant kojų, įsijungiate į bendruomenių, puoselėjančių šias tradicijas, ratą. Prasminga šventės pradžia – šv. Mišios – tai pagarba visiems čia gyvenantiems, gyvenusiems ir išėjusiems Anapilin grybėniškiams, o susibūrimas prie bendro stalo – bene svarbiausias dalykas, ugdantis bendruomeniškumą.“ Anot Seimo nario, bendruomenėje būti, ją išlaikyti ir sutarti nėra lengva, nes ją sudaro daug žmonių su skirtingais charakteriais, norais. Todėl reikia sutarimo ir susitarimo, nes tik susivienijus galima daug nuveikti, linkėjo svečias.

Prie Seimo nario sveikinimų prisidėjęs Kazitiškio seniūnijos seniūnas Drąsutis Jelinskas pabrėžė, kad Grybėnų kaimo bendruomenė nuo susikūrimo pradžios pasižymėjo aktyvumu. Kasmet organizuodama šventes ji nesiliauja stebinusi, pateikia netradicinių idėjų ir sumano gražių projektų, pasidžiaugė seniūnas ir linkėjo veiklioms bendruomenės moterims įgyvendinti visus originalius ir netikėtus sumanymus. 

Laura Šalnaitė kraštiečių susitikime sakė, jog „dalyvauti šioje šventėje yra malonumas ir garbė. O Jūs esate pavyzdys, kaip dirbti, linksmintis ir mylėti savo kraštą. Tad labai ačiū, kad nepamirštate Grybėnų ir čia atvažiuojate.“ 

Kazitiškio kaimo seklyčios renginių organizatorė Danutė Gasiūnienė džiaugėsi sukurta Šimtmečio saule: „Jūsų saulė nuostabi ir nepakartojama. Būkite vieningi kaip šie saulės spinduliai.“

Šventėje dalyvavusios Danutės Pakalkaitės-Šukelienės mintys sukosi apie tai, kaip smagu sugrįžti ten, kur mažas bėgiojai, kur išmokai skaityti, rašyti, kur prabėgo nuostabiausias metas – vaikystė, jaunystė. „Malonu susitikti kaimynus, draugus ar tiesiog buvusius ir esamus savo krašto gyventojus: solidžius, išmintingus, ieškančius praeities paliudijimų, besidžiaugiančius vieni kitais. Prisimenami ir tie, kurių jau nėra. Tai mūsų tėvai, artimieji, kaimynai, bendraklasiai… Mieli mano žemiečiai, ačiū Jums už sukurtą puikią šventę, už galimybę vėl pamatyti Jus ir pasilinksminti taip smagiai, kaip moka tik mūsų krašto žmonės. Nekantriai lauksiu naujų mūsų susitikimų.“

Po 50-ties metų

Daugelis iš mūsų prisimename, kaip baigdami mokyklą vieni kitiems pažadėjome toliau bendrauti, susitikti. Bet atsitinka, kad buvę klasės draugai susitinka jau išauginę vaikus, gerokai pražilę, bet žvalūs, energingi, kupini gyvenimo džiaugsmo…

Šiais metais sukanka 50 metų nuo įsimintinos dienos, kai 1968 m. baigėme Grybėnų aštuonmetę mokyklą. Mūsų buvo 14 mokinių – netikėtą žinią pranešė Laima Janušauskaitė-Šalnienė ir scenoje linksmai surikiavo atvykusius klasės draugus: Bronę Jakutytę-Klimienę iš Utenos, Ireną Šalnaitę-Brazaitienę, Stasį Petkelį ir Mindaugą Vakulską iš Vilniaus. Pirmoji šios laidos mokytoja buvo Apolonija Marcinkevičiūtė, klasės auklėtoja – Ona Berlinskienė. „Gera visiems susitikti, pasidžiaugti, prisiminti draugus, mokytojus, vieną kitą iškrėstą išdaigą. Juk vaikystės prisiminimai visada išlieka patys geriausi ir jautriausi“, – sakė Laima Šalnienė.

Kuo galime didžiuotis

Visada, kai sulauki svečių, nori pasipasakoti ir parodyti viską, ką turi geriausio. Todėl bendruomenės pirmininkė Jolita Rimkovienė trumpai papasakojo, kas nuveikta nuo praeitų metų susitikimo, kuo galime didžiuotis. Pasidžiaugė, kad stiprinama bendruomenės materialinė bazė, nes laimėjus projektą gauta lėšų ir įsigyta įvairių baldų, kompiuterinės įrangos. Pastebėti ir įvertinti bendruomenės narės audėjos Albinos Būgienės darbai. Projekte „Tautos šimtmečio ąžuolai“ laimėjusi šimtmečio amatų puoselėtojos nominaciją, ji ir toliau garsina šį kraštą. „Tautiška giesmė“ giedota prie Dysnų ežero, bendruomenės veiklos pristatytos XIV Rytų Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje Pačkėnuose, dalytasi patirtimi ir užmegztos pažintys su kaimyninėmis bendruomenėmis ir t. t. Atlikti bendruomenės darbai liudija, kad veikti vienam būtų kur kas sunkiau nei komandoje, kurioje pasiskirstoma darbais ir pamažu siekiama užsibrėžto tikslo. 

Oficialią šventės dalį baigę „Giminių daina“, toliau kraštiečiai linksminosi su Smalvų kaimo kapela, Petru Bernatavičiumi. Netrūko nieko: nei vaišių, nei muzikos, nei prisiminimų. Visi džiaugėsi matydami tiek daug besišypsančių, gerai nusiteikusių žmonių. Akivaizdu, kad tokios šventės suartina visus.

Grybėnų kaimo bendruomenė dėkoja

Už „neužrakintą širdies gerumą“ ir paramą – ūkininkams Daliai ir Tadeušui Koršuliams, verslininkams Laimai ir Zoranui Milovancevičiams, UAB „Padvaiskas ir Ko“, UAB „Idavang“, AB „Imeda“.

Už skaniausią žuvienę – Vitalijui Koženkovui ir draugams, už gausų vaišių stalą – šeimininkėms.

Už puikų koncertą ir vakaro linksmybes – Smalvų kaimo kapelai, mandolinininkų grupei ir muzikantui Petrui Bernatavičiui.

Už šventės akimirkų įamžinimą – fotografui Algimantui Brazaičiui, o už sklaidą informaciniams rėmėjams – laikraščiams „Mūsų Ignalina“ ir „Nauja vaga“.

A. Brazaičio nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje